Tartalom


XCV. ÉVF.                             1999. szeptember                            3. SZÁM


 

Szabó Zoltán: A stílustörténet egy belső összefüggéséről 257

Szikszainé Nagy Irma: Versről textológiai megközelítésből 267

Bakró-Nagy Marianne: Fonémakölcsönzés és jelöltségelmélet 282

Gecső Tamás: A kvantorok és a névmások szerepe a magyar tárgyas igék ragozásában 289

Pete István: Az állító és tagadó mondatok szinonímiája a magyarban 305

Nyáry Zsigmond: A Miatyánk szövegváltozatairól 312

· Kisebb közlemények. Györffy György: Nemzet szavunk első előfordulásához. 318Fehértói Katalin: Lebediasz vajda. 320Rácz János: Halneveinkről 323

· Szó- és szólásmagyarázatok. Büky László: Kukorló szarka fészek bástya. 326H. Tóth Tibor: Szürenkezés. 328Skripecz Sándor: Filagória, filegória 332

· Élő nyelv. K. Fábián Ilona: Gondolatok egy nyelvhasználati gyűjtés és fölmérés kapcsán. 335Nagy Anita: Nyelvjárási szöveg Jászárokszállásról 337

· Szemle. Knecht Tamás: Hans Gehl, Deutsche Stadtsprachen in Provinzstädten Südosteuropas. 342Kiss Jenő: Új kétnyelvűségi folyóirat. 346Szabó József: Kálnási Árpád, Fejezetek a Csűry-iskola történetéből. 347Hajdú Mihály: Balassa Iván—Kováts Dániel, Sárospatak határának helynevei. 349Farkas Tamás: Szabó G. Ferenc, A vásározás emlékei középkori helységneveinkben 353

· Különfélék. Forgács Tamás: Nyelvek és kultúrák érintkezése a Kárpát-medencében. 10. Élőnyelvi konferencia. 357Szabó József: Nyelvjáráskutatók konferenciája Regensburgban. 361Vándor Anna: Zsirai Miklós és a tobolszki hadifogság. 364Schütz Ödön: Zsirai tanár úr a legifjabb tanítvány szemével 375

· Társasági ügyek. Hajdú Péter: Ünnepi szó Vértes Edit jubileumán. 376Pályázat 381

· Levélszekrény. Borbély Anna írja 382