Tartalom


117.  ÉVF.               2021. ŐSZ              3. SZÁM


 

Baranyiné Kóczy Judit: A testrésznevek metaforikus kiterjesztésének kulturális varianciája    257

Csontos Nóra: A szövegszerveződésre irányuló metapragmatikai reflexiók a tudomány szakszövegeiben     278

Szabó Éva: A hiperbola és a litotész funkciói magyar nyelvű egyetemisták diskurzuskiegészítéses tesztjeinek eredményeiben. 1. rész      298

Senga Toru: A románok nevei Anonymus gesztájában és ami körülöttük van. 3. rész    309

Szó-és szólásmagyarázatok. Haader Lea: Szegek és torkok – avagy ismét a feze. 332 – Pelczéder Katalin: A séd és ami körülötte folyik. A séd földrajzi köznév etimológiai és történeti vizsgálata. 1. rész     336

Élő nyelv. Dudics Lakatos Katalin: Kárpátaljai magyar iskolások nyelvjárási attitűdjének alakulása egy megismételt kérdőíves gyűjtés alapján     346

Tudománytörténet. Nagy L. János: Deme László száz esztendeje      355

Szemle. Kiss Jenő: Jochen A. Bär – Anja Lobenstein-Reichmann – Jörg Riecke Hrsg., Handbuch Sprache in der Geschichte.     363 – Bencze M. Ildikó: Benő Attila – Péntek János szerk., Kognitív és pszicholingvisztikai szempontok a nyelvi érintkezések vizsgálatában     367

Társasági ügyek. A magyar Nyelvtudományi Társaság választmányának nyilatkozata a Magyar Nyelvőr ügyében. – Vörös Ottó: Búcsú Szabó Gézától (1934–2021)     374

Nyelvtörténeti adatok. Gréczi-Zsoldos Enikő: Egy palóc misszilis a 17. századból      375

Számunk szerzői   383