Tartalom


117.  ÉVF.               2021. NYÁR              2. SZÁM


Sándor Anna: A magyar nyelv Romániában (Erdélyben)    129

Senga Toru: A románok nevei Anonymus gesztájában és ami körülöttük van. 2. rész     144

Szili Katalin: Az eljátszogat, elénekelget-féle alakok aspektuális megítéléséről    158

C. Vladár Zsuzsa – Markó Alexandra: A szegmentumok bemutatása a régi magyar grammatikákban. 2. rész    174

Kisebb közlemények. Kicsi Sándor András: A magyar számlálószókról. 184 – Péter Mihály: Struktúrája teszi-e a verset műalkotássá?     191

Szó- és szólásmagyarázatok. Büky László: Vexir és bösztör. 193 – Molnár Zoltán Miklós: Adalékok a leh ’lehelet’ főnév újabb magyar kori történetéhez     198

Tudománytörténet. Kiss Jenő: Centenáriumi emlékezés Deme Lászlóra, a dialektológusra    199

Szemle. Németh Miklós: Susan Gal, A nyelv politikája. Nyelvi antropológiai tanulmányok. 203 – Márkus Éva: Alexandra N. Lenz – Philipp Stöckle Hrsg., Germanistische Dialektlexikographie zu Beginn des 21. Jahrhunderts. 208 – Németh Dániel: Pusztay János, Még mindig „ugor–török háború”. Fejezetek a magyar nyelvhasonlítás történetéből. 217 – Schirm Anita: Dér Csilla Ilona, Diskurzusjelölők és társulásaik a magyar nyelvben     220

Társasági ügyek. Pethő József: Végső búcsú Kemény Gábortól. 224 – Nagy L. János: Békési Imre (1936–2021). 228 – Kiss Jenő: Péntek János 80 éves. 235 – Balázs Géza: Voigt Vilmos 80 éves. 239 – Bárdosi Vilmos: Fábián Zsuzsanna 70 éves    243

Nyelvtörténeti adatok. Ludányi Brigitta: Az Érdy-kódex Szent Anna-fejezete. Betűhű közlés jegyzetekkel, olvasattal és értelmezéssel. 2. rész      245

Számunk szerzői    255