Számunk szerzői

Dr. Bárányné Komári Erzsébet, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Filológiai Tanszék, 90202 Beregszász, Kossuth tér 6; Nyíregyházi Főiskola, Ukrán Nyelv és Kultúra Intézeti Tanszék, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B, barany.erzsebet@gmail.com – Dr. Bauko János, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Drázovská 4, 949 74 Nitra, Szlovákia, jbauko@ukf.sk – Constantinovits Milán András, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, milanum@gmail.com – Dr. Forgács Tamás, Szegedi Tudományegyetem, Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet, Magyar Nyelvészeti Tanszék, 6722 Szeged, Egyetem u. 2–4., forgacs@hung.u-szeged.hu Dr. Gazdag Vilmos, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Magyar Tanszéki Csoport, 90202 Beregszász, Kossuth tér 6. Ukrajna, gazdagvilmos@gmail.com – Dr. Hoffmann István, Debreceni Egyetem, Magyar és Finnugor Nyelvtudományi Intézet, Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 4010 Debrecen, Pf. 54., hoffmann@mnytud.arts.unideb.hu – Dr. Honti László, Nyelvtudományi Intézet, Károli Gáspár Református Egyetem – Dr. Horváth László, Nyelvtudományi Intézet, 1068 Budapest, Benczúr u. 33., horvath.laszlo@nytud.hu – Dr. N. Horváth Margit, Tóth Árpád Gimnázium, 4024 Debrecen, Szombathi István u. 12., nhorvathm@gmail.com – Dr. Kiss Jenő, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, kisraba@gmail.com – Dr. Kugler Nóra, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Mai Magyar Nyelvi Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, kugler.nora@btk.elte.hu – Dr. M. Nagy Ilona, Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszék, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., m.nagy.ilona@arts.unideb.hu – Dr.Pelczéder Katalin, Pannon Egyetem, Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézet, Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10., pelczederk@gmail.com – Dr. Pesti János, 7625 Pécs, Vilmos u. 31., drpestijanos@gmail.com – Dr. Pusztay János, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Finnugor Tanszék, janos_pusztay@hotmail.com – Dr. Vargha Fruzsina Sára, Nyelvtudományi Intézet, 1068 Budapest, Benczúr u. 33., vargha.fruzsina@nytud.hu – Dr. Zelliger Erzsébet, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, zelliger.erzsebet@btk.elte.hu – Dr. Zoltán András, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Szláv és Balti Filológiai Intézet, Ukrán Filológiai Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D, zoltan.andras@btk.elte.hu.