Tartalom


116.  ÉVF.               2020. NYÁR              2. SZÁM


Péntek János: Típusok, csoportok, tájak a moldvai magyarban. Egy régi kérdés újragondolása 129

Andor József: A magyar nyelv első kognitív szemléletű grammatikája. Kritikai áttekintés. 139

Dér CsillaIlona– Csontos Nóra– Furkó Péter: A mondván diskurzusjelölő variációs pragmatikai elemzése. 2. rész. 156

Heltai János Imre: Dinamika és komplexitás romák nyelvi és etnikai öndefinícióiban. 2. rész 166

Dömötör Adrienne: Előtagos és előtag nélküli vonatkozó névmások versengése a középmagyar kor első félévszázadában. 180

Kisebb közlemények. Pusztay János: A magyar nyelv néhány jegyének eredetéről 196

Szó- és szólásmagyarázatok. Hegedűs Attila: feze. 204 – Kara György: Az új Etimológiai szótár néhány létező és hiányzó szócikkéről 207

Élőnyelv. E. Nagy Katalin: Névszociológiai analízis Szentpéterszeg helynevei alapján. 2. rész 213

Szemle. Kiss Jenő: Megjelent a Cívis lexikon. 225 – Hegedűs Attila: Hoffmann István – Rácz Anita – Tóth Valéria, Régi magyar helynévadás. A korai ómagyar kor helynevei mint a magyar nyelvtörténet forrásai. 229 – Ferenczi Gábor: A Müncheni kódex olvasata 234

Társasági ügyek. Péntek János: Szabó T. Attila-díj 2020. 237 – Szili Katalin: Búcsú Éder Zoltántól. 238 – Kiss Jenő: Búcsú Balogh Lajostól. 241 – Horváth Katalin: Lizanec Péter 90 éves. 243 – Zimányi Árpád: V. Raisz Rózsa 80 éves. 246 – Jászay László: Zoltán András 70 éves 250

Levélszekrény. Kocsis Mihály írja. 254 – Dömötör Adrienne és Varga Mónika írja. 254 – Terbe Erika írja 255

Számunk szerzői 256