Számunk szerzői

Gy. Bazsika Enikő, Pécsi Tudományegyetem, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Nyelvtudományi Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6., benikoe@t-online.hu – Borbély László, Magyar Művészeti Akadémia, 1368 Budapest, Pf. 242., borbely.laszlo@mma.hu – Dr. Büky László, Szegedi Tudományegyetem, Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet, Magyar Nyelvészeti Tanszék, 6722 Szeged, Egyetem u. 2–4., buky@hung.u-szeged.hu – Dr. Gazdag Vilmos, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Magyar Tanszéki Csoport, 90202 Beregszász, Kossuth tér 6. Ukrajna, gazdagvilmos@gmail.com – Dr. Gerstner Károly, MTA Nyelvtudományi Intézet, 1068 Budapest, Benczúr utca 33., Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Magyar Nyelvészeti Tanszék, gerstner.karoly@nytud.hu – Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő, Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 3515 Miskolc-Egyetemváros, Egyetem út 1., B/2. épület, tgzseniko@gmail.com – Dr. Honti László, Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 1146 Budapest, Dózsa György út 25–27., MTA Nyelvtudományi Intézet, 1068 Budapest, Benczúr utca 33. – Dr. Imrényi András, Eszterházy Károly Egyetem, Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Magyar Nyelvészeti Tanszék, 3300 Eger, Eszterházy tér 1., imrenyi.andras@uni-eszterhazy.hu – Kicsi Sándor András, 1071 Budapest, Peterdy u. 34., kicsis@freemail.hu – Dr. Kiss Jenő, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, kisraba@gmail.com – Dr. Kocsis Zsuzsanna, MTA Nyelvtudományi Intézet, 1068 Budapest, Benczúr u. 33., zsannakocsis@gmail.com – Dr. M. Korchmáros Valéria, Szegedi Tudományegyetem, Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet, Magyar Nyelvészeti Tanszék, 6722 Szeged, Egyetem utca 2–4., korchmaros@hung.u-szeged.hu – Dr. Laczházi Aranka, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Szláv és Balti Filológiai Intézet, Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D., laczhazi.aranka@gmail.com – Dr. Pesti János, 7625 Pécs, Vilmos u. 31., drpestijanos@gmail.com – Dr. M. Pintér Tibor, Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 1146 Budapest, Dózsa György út 25–27., m.pinter.tibor@kre.hu – Dr. Senga Toru, Budakeszi / Chita (Japán), szengat@hotmail.com – Dr. Slíz Mariann, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, sliz.marianna@btk.elte.hu.