Számunk szerzői

Dr. Bárdosi Vilmos, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Romanisztikai Intézet, Francia Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/C, bardosi.vilmos@btk.elte.hu – Dr. Békési Imre, Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, 6701 Szeged, Pf. 396., bekesii@jgypk.u-szeged.hu – Dr. Bényei Ágnes, benyei.agnes76@gmail.com – Dr. Bodó Csanád, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, bodocsan@caesar.elte.hu – Bonyai Gábor, Eötvös Loránd Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, jdv75s@inf.elte.hu – Dr. Juhász Dezső, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, juhasz.dezso@btk.elte.hu – Dr. Kabán Annamária, Miskolci Egyetem, BTK, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 3515 Miskolc, Egyetemváros, kaban.a@freemail.hu – Dr. Kiss Margit, Magyar Tudományos Akadémia, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet, 1118 Budapest, Ménesi út 11–13. kiss.margit@btk.mta.hu – P. Kocsis Réka, Eötvös Loránd Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, kocsisrek@gmail.com – Dr. Kontra Miklós, Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 1146 Budapest, Dózsa György út 25–27., kontra.miklos@kre.hu – Dr. Kuna Ágnes, Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatócsoportok Irodája – Pázmány Péter Tudományegyetem, Információs Technológiai és Bionikai Kar, Károli Gáspár Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Budapest 1083, Práter u. 50/A, kunaagnes@gmail.com – Dr. M. Nagy Ilona, Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszék, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., m.nagy.ilona@arts.unideb.hu – Dr. Nagy L. János, Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Humántudományi Intézet, Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, 6701 Szeged, Pf. 396., nagy@jgypk.u-szeged.hu – Dr. Slíz Mariann, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, sliz.marianna@btk.elte.hu – Dr. Tolcsvai Nagy Gábor, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Mai Magyar Nyelv Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Magyar Nyelvtudományi és Irodalomtudományi Intézet, Dražovská 4, 949 74 Nitra, tnghu@hotmail.com – Varga Mónika, ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola, MTA Nyelvtudományi Intézet, 1068 Budapest, Benczúr u. 33., queeniemoni@gmail.com – Dr. Zoltán András, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Szláv és Balti Filológiai Intézet, Ukrán Filológiai Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D, zoltan.andras@btk.elte.hu.