Számunk szerzői

Beke József, 6000 Kecskemét, Tinódi u. 8/B, 17, bekezsu7@gmail.com – Dr. Bényei Ágnes, benyei.agnes76@gmail.com – Dr. Dudás Előd, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Szláv és Balti Filológiai Intézet, Szláv Filológiai Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D, dudaselod@gmail.com – Gebhardt, Bernadette, Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola, bernadette.gebhardt@gmx.de – Hantó Réka, Nyelvtudományi Intézet, Pszicho-, Neuro- és Szociolingvisztikai Osztály,1068 Budapest VI., Benczúr u. 33.; ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, hanto.reka@nytud.mta.hu – Dr. Hegedűs Attila, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2081 Piliscsaba, Egyetem u. 1., hegedus@btk.ppke.hu – Dr. Kiss Jenő, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, kiss.jeno@btk.elte.hu – Kuna Ágnes, Magyar Tudományos Akadémia Támogatott kutatócsoportok Irodája – Pázmány Péter Tudományegyetem, Információs Technológiai és Bionikai Kar, Károli Gáspár Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Budapest 1083, Práter u. 50/A, kunaagnes@gmail.com – Dr. M. Nagy Ilona, Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszék, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., m.nagy.ilona@arts.unideb.hu – Németh Dániel, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, nemeth.sz.daniel@gmail.com – Dr. Pesti János, 7625 Pécs, Vilmos u. 31., drpestijanos@gmail.com – Dr. Pethő József, Nyíregyházi Egyetem, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B, petho.jozsef@nye.hu – Dr. Sárosi Zsófia, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék,1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, sarosi.zsofia@btk.elte.hu – Dr. Szentgyörgyi Rudolf, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, szentgyorgyi.rudolf@btk.elte.hu – Dr. Zaicz Gábor, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2081 Piliscsaba, Egyetem u. 1., zaicz.gabor@btk.ppke.hu – Dr. Zelliger Erzsébet, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, zelliger.erzsebet@btk.elte.hu – Dr. Zoltán András, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Szláv és Balti Filológiai Intézet, Ukrán Filológiai Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D, zoltan.andras@btk.elte.hu.