Számunk szerzői

Dr. Balogh Lajos, 1053 Budapest, Károlyi utca 14/B, VI. em. 75., lajos.balogh@t-online.hu – Dr. Büky László, Szegedi Tudományegyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék, 6722 Szeged, Egyetem u. 2., buky@hung.u-szeged.hu – Dr. Csepregi Márta, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Finnugor Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/I, csepregi.marta@btk.elte.hu – Dr. Deák-Sárosi László, Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet, 1021 Budapest, Budakeszi út 51/E, deakslx@gmail.com – Faga-Nagy Mária, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Magyar Nyelvtudományi Könyvtár, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, faga-nagy.maria@btk.elte.hu – Dr. Hegedűs Andrea, BGSZC Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskolája, 1095 Budapest, Mester utca 60–62. andreahgds7@gmail.com – Jakab katalin, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Magyar Nyelvtudományi Könyvtár, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, jakab.katalin @btk.elte.hu – Dr. Juhász Dezső, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, juhasz.dezso@btk.elte.hu – Dr. Kabán Annamária, Miskolci Egyetem, BTK, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 3515 Miskolc, Egyetemváros, kaban.a@freemail.hu – Kicsi Sándor András, 1071 Budapest, Peterdy u. 34., kicsis@freemail.hu – KissGabriella, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Magyar Nyelvtudományi Könyvtár, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, gabriellakiss511@gmail.com – Dr. Kiss Jenő, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, kiss.jeno@btk.elte.hu – KocsisZsuzsanna, Eötvös Loránd Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A; Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 1146 Budapest, Dózsa György út 25–27., zsannakocsis@gmail.com – Dr. Presinszky Károly, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-Európai Tanulmányok Kara, Magyar Nyelv-és Irodalomtudományi Intézet, 94974 Nitra, Drazovská 4, Slovenská Republika, kpresinszky@ukf.sk – Dr. Rácz János, 8230 Balatonfüred, Siske u. 69., janos.racz@freemail.hu – Dr. Senga Toru, Budakeszi / Chita (Japán), szengat@hotmail.com – Szabó Panna, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Egyetemi Könyvtár, 1053 Budapest, Ferenciek tere 6., szabo.panna@lib.elte.hu – Dr. Terbe Erika, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, terbe.erika@btk.elte.hu – Dr. Vargha Fruzsina Sára, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, fruzsa@gmail.com.