Számunk szerzői

 

Dr. ACZÉL PETRA, Budapesti Corvinus Egyetem, Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet, 1093 Budapest, Közraktár u. 4–6. C.306, petra.aczel@uni-corvinus.hu – Dr. ADAMIK TAMÁS, adamikta@t-online.hu – Dr. BALÁZS GÉZA, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Mai Magyar Nyelvi Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, balazsge@due.hu – BALÁZSI JÓZSEF ATTILA, Jugra Állami Egyetem, Hanti-Manszijszk, bajoat@gmail.com – Dr. BENCZE LÓRÁNT, Magyar Nyelvstratégiai Intézet, 1014 Budapest, Szentháromság tér 6., kapcsolat@manysi.hu – Dr. BODA ISTVÁN KÁROLY, Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, Könyvtárinformatika Tanszék, 4028 Debrecen, Kassai út 26., boda.istvan@inf.unideb.hu – DANCZI ANNAMÁRIA, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Szakmódszertani Központ, Nyelvtudományi Doktori Iskola, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, danczi.annamaria@btk.elte.hu – Dr. N. FODOR JÁNOS, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék,1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, fodor.janos.nyelvtort@btk.elte.hu – Dr. FORGÁCS TAMÁS, Szegedi Tudományegyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék, 6722 Szeged, Egyetem u. 2., forgacs@hung.u-szeged.hu Dr. A. JÁSZÓ ANNA, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, adamik.retor@t-online.hu – Dr. KÁROLY KRISZTINA, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Angol-Amerikai Intézet, Angol Nyelvpedagógia Tanszék, 1088 Budapest, Rákóczi út 5., karoly.krisztina@btk.elte.hu – KÓSA CSILLA ERIKA, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, kosacsillaerika@gmail.com – Dr. M. NAGY ILONA, Debreceni Egyetem, Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszék, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., m.nagy.ilona@arts.unideb.hu – Dr. NEMESI ATTILA LÁSZLÓ, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1., nemesi.attila@btk.ppke.hu – Dr. RAÁTZ JUDIT, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Mai Magyar Nyelvi Tanszék,1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, raatz.judit@gmail.com – Dr. TREMMEL FLÓRIÁN, Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Büntető Eljárásjogi és Kriminalisztikai Tanszék, 7622 Pécs, 48-as tér 1., tremmel@ajk.pte.hu.