Számunk szerzői

Balázsi József Attila, Jugra Állami Egyetem, Hanti-Manszijszk, bajoat@gmail.[-]com – Dr. Büky László, Szegedi Tudományegyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék, 6722 Szeged, Egyetem u. 2., buky@hung.u-szeged.hu – Dr. Komlósi László Imre, Széchenyi István Egyetem, Vezetéstudomány és Szervezeti Kommunikáció Tanszék, 9026 Győr, Egyetem tér 1., komlosi.laszlo@sze.hu – Krepsz Valéria, MTA Nyelvtudományi Intézet, 1068 Budapest, Benczúr u. 33., krepszvaleria@gmail.com – Mohay Zsuzsanna, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, mohayzsuzsi@gmail.com – Németh Luca Anna, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, luca.neemeth@gmail.com – Dr. Cs. Nagy Lajos, Comenius Egyetem, Pozsony, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, 818 01 Bratislava, Gondova 2, lcsnagy@gmail.com – Dr. Péter László, Szegedi Tudományegyetem, 20. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, 6720 Szeged, Ady tér 2., peterl@hung.u-szeged.hu – Dr. Péteri Attila, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Germanisztikai Intézet, Német Nyelvészeti Tanszék, 1088 Budapest, Rákóczi út 5., peteria@t-online.hu – Petykó Márton, MTA Nyelvtudományi Intézet, 1068 Budapest, Benczúr u. 33., petyko.marton@nytud.mta.hu – Dr. Raisz Rózsa, Eszterházy Károly Főiskola, Magyar Nyelvészeti Tanszék, 3300 Eger, Eszterházy tér 1. – Dr. Sárosi Zsófia, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék,1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, sarosi.zsofia@btk.elte.hu – Dr. Szentgyörgyi Rudolf, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék,1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, szentgyorgyi.rudolf@btk.elte.hu.