Számunk szerzői

Balázsi JózsefAttila, Jugra Állami Egyetem, Hanti-Manszijszk, bajoat@gmail.com – Dr. Bene Annamária, Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 24000 Szabadka, Strossmayer utca 11., Szerbia, bene@uns.ac.rs – Dr. Büky László, Szegedi Tudományegyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék, 6722 Szeged, Egyetem u. 2., buky@hung.u-szeged.hu – Dr. Csepregi Márta, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Finnugor Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/i, csepregi.marta@btk.elte.hu – Dr. Domonkosi Ágnes, Eszterházy Károly Főiskola, Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, 3300 Eger, Eszterházy tér 1., dagnes@ektf.hu – Dr. Dömötör Adrienne, MTA Nyelvtudományi Intézet, 1068 Budapest, Benczúr u. 33., domad13@gmail.com – Dr. Fodor Katalin, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, fokato@freemail.hu – Dr. GugánKatalin, MTA Nyelvtudományi Intézet, 1068 Budapest, Benczúr u. 33., gugan.katalin@nytud.mta.hu – Dr. Juhász Dezső, Eötvös Loránd Tudományegye­tem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Di­alektológiai Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, juhasz.dezso@btk.elte.hu – Kicsi Sándor András, 1071 Budapest, Peterdy u. 34., kicsis@freemail.hu – Cs. Nagy Lajos, Comenius Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, 818 01 Bratislava, Gondova 2, lcsnagy@gmail.com – Dr. Péntek János, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék, Kolozsvár, Facultatea de Litere, RO-400202 Cluj-Napoca, str. Horea nr. 31., pentekj@gmail.com – Dr. Péteri Attila, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Germanisztikai Intézet, Német Nyelvészeti Tanszék, 1088 Budapest, Rákóczi út 5., peteria@t-online.hu – Dr. Posgay Ildikó, MTA Nyelvtudományi Intézet, 1068 Budapest, Benczúr u. 33., posgayi@gmail.com – Dr. Siptár Péter, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Elméleti Nyelvészet Tanszék; MTA Nyelvtudományi Intézet, 1068 Budapest, Benczúr u. 33., siptar.peter@nytud.mta.hu – Dr. Szabó József, Szegedi Tudományegyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék, 6722 Szeged, Egyetem u. 2. – Dr. Tóth Péter, Nyugat-magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Központ, Magyar Nyelvtudományi Intézeti Tanszék, 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2., thpeter.ung@gmail.com – Varga Mónika, ELTE Nyelvtudományi Doktori iskola, queeniemoni@gmail.com – Dr. Zelliger Erzsébet, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, zelliger.erzsebet@btk.elte.hu.