Oldalak: 331

 

Metrompás. E szóval Tömörkény István írásában találkoztam először (Gondolatok. In: A Szegedi Napló huszonöt éve. 1878—1903. Szeged, 1904. 110). Az „öreg Szmetánt”, a Szegedi Napló kilencvenes évekbeli tördelőjét, Palócz László szerint (uo. 113) — egyúttal? — korrektorát, emlegette e címmel. A nyomdásznyelvből is rég kiveszett furcsa szó megfejtését ugyanebben az — alcíme szerint — jubiláris emlékműben, a kiadónak, Engel Lajosnak írásában (232) találtam meg: a francia metteur en page (laptördelő) magyar kiejtés szerinti változata. Frecskay Jánosnak a Mesterségek szótára 6. füzetében [1900?], mely a könyvnyomtatás műszavait tartalmazza, a szótári részben nincs, de magában a füzetben (11) előfordul metrompázs alakban, ’tördelő, főszedő’ jelentésben.

Péter László

 

Vissza a Tartalomhoz

 

  nyitólap