SZÓ- ÉS SZÓLÁSMAGYARÁZATOK

 

Oldalak: 209

 

Szent János kabalája. A szitakötő magyar elnevezéseivel tudomásom szerint idáig legrészletesebben Kiss Lajos foglalkozott „A magyar nyelvjárások atlasza” IV. rész, 644. számú térkép ismertetésekor (Nyr. 1975: 223—4). A már regisztrált és Kiss Lajos által is tárgyalt elnevezések mellett érdemes megemlékezni egy lappangó adatról. Szinnyei József „Magyar tájszótár”-ának második kötetében találjuk az alábbi szócikket: „szent-János-kabalája: 1. gebe (Háromszék m. Kováts S. János); 2. [?] Ha a szentyános-kabalái este seregestől rebdesnek a víz felett, hônap es jó üdő lesz (Csík m. Ethnographia VI. 118)” (i. m. 535). (A MTsz. által megadott helyen egyébként ez az idézet nem található.) A Szinnyeinél kérdőjellel jelölt, nem értelmezett jelentés minden bizonnyal ’szitakötő’. Georg Nitschének a szitakötő elnevezéseiről írt részletes monográfiájában (Die Namen der Libelle. Wörterbuch der deutschen Tiernamen, Beiheft 3. Akademie Verlag, Berlin, 1965.) több párhuzamot is találunk erre, így a szitakötő egyik német elnevezése Johannis-pferdchen ’János-lovacska’, ’János lovacskája’ (i. m. 17), egyik olasz elnevezése pedig caddu e santu Giuanne ’Szent János lova’ (i. m. 37).

Kicsi Sándor András

 

Vissza a Tartalomhoz

 

  nyitólap