Tartalom


XCVI. ÉVF. p;              2000. p;              4. SZÁM


 

Pusztai Ferenc: A XX. század műveltségváltásai és nyelvi változásai 385

Bańczerowski Janusz: Nyelvközösségi és nyelvpolitikai kérdések — kihívások és lehetőségek 391

Kertész András: A kognitív nyelvészet lehetőségei és korlátai 402

Nemesi Attila László: Benyomáskeltési stratégiák a társalgásban 418

Benő Attila: Az expresszivitás változásai román kölcsönszavainkban 436

Gregor Ferenc: Magyar eredetű tükörfordítások a szlovák nyelvben. III. 446

· Kisebb közlemények. Gecső Tamás: Kérdőszó és hatókör. 453Pásztor Emil: Határozószóink szótári világa 459

· Szó- és szólásmagyarázatok. Büky László: Mézes kendermag fossa 465Fodor István: Az „Északi”-Donyec 467

· Élő nyelv. P. Lakatos Ilona: A hármas határ mentén végzett nyelvjárási gyűjtések orvadatainak tanulságaiból 469

· Szemle. H. Tóth Tibor: É. Kiss Katalin — Kiefer Ferenc — Siptár Péter, Új magyar nyelvtan. 474Dezső László: A XIX. és XX. századi nyelvtudomány történetéről. 483B. Gergely Piroska: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. I. Magyar és finnugor mondattörténet.487Guttmann Miklós: Balázs Géza, A magyar pálinka. 492Bokor József: A szlovén dialektológiáról egy gyűjteményes kötet kapcsán 496

· Különfélék. É. Kiss Katalin — Kiefer Ferenc — Siptár Péter: Reflexiók az „Új magyar nyelvtan” ismertetésére. 499Juhász Dezső: A Dialektológusok és Geolingvisták 3. Nemzetközi Kongresszusa 503

· Társasági ügyek. Grétsy László: A 80 éves Elekfi László köszöntése. 505Hajdú Mihály: Bolla Kálmán 70 éves. 507Kiss Lajos: Gáldi László emléktáblájánál 509

 

nyitólap