[an error occurred while processing this directive]

Tartalom


XCVI. ÉVF.               2000.              3. SZÁM


 

Pete István: Szófajaink rendszere és hierarchiája 257

Szili Katalin: A magyar időhatározók rendszere 272

Tolcsvai Nagy Gábor: Vázlat az ő — az anaforikus megoszlásról 282

Székely Gábor: A lexikai fokozás általános kérdéseiről 296

Szathmári István: Vörösmarty és a magyar nyelvtudomány 310

Horváth László: Etimológiai kategóriák arányai mai elbeszélésekben 316

Nagy Levente: Bethlen Miklós “ezer vagy kétezer szavas” latin—román—magyar szójegyzéke 332

· Kisebb közlemények. Tamásné Szabó Csilla: Megegyezik-e az Erdélyi magyar szótörténeti tár deverbális igeképzőinek állománya a mai magyar nyelvben használatos igeképzőkével? 342 Szabó G. Ferenc: A Vásáros jelző középkori helységneveinkben 345

· Szó- és szólásmagyarázatok. Futaky István: Szótörténeti adalékok az Árpád-kori börtön eredetéhez. 351 Kristó Gyula: Imre herceg (és király) nevéről. 355 Zilahi Lajos: A Gyökeres helynévről 357

· Nyelvművelés. Héder Ágnes: “Jó bornak nem kell cégér...” — és a mai vállalkozásoknak? 359

· Élő nyelv. Szabó József: A német—magyar nyelvi kölcsönhatás vizsgálata három Nagykároly környéki községben (Románia). 363 Posgay Ildikó: A Kárpát nyelvatlasz magyar lexikai elemei 368

· Szemle. Szabó Zoltán: Nagy L. János, Szavak és világok Weöres Sándor verseiben. 372 Büky László: Fónagy Iván, A költői nyelvről. 373 Éder Zoltán: Lőrinczi Réka, Kéziratos magyar nyelvtanok. Kolozsvári Grammatika. Fejérvári Sámuel: Institutiones. XVII. és XVIII. század. 377 Komlósiné Knipf Erzsébet: Handbuch der mitteleuropäischen Sprachminderheiten. 379 Bán Ervin: Kelemen Tiborné — Pap Gábor szerk., Magyar—francia rag- és névutószótár. 383

 

nyitólap