Nyelvtörténeti adatok

 

Oldalak: 126 127

 

A Batthyány család levelesládájából

A közlésre kerülő levelek devecseri Csoron János ( 1584) királyi kapitány életének egyik fontos mozzanatáról, jobb kezének elvesztéséről és élete későbbi alakulásáról szólnak. Az első iratban felesége nővére, Batthyányné Svetkovics Erzsébet magáról a szerencsétlenségről ad hírt férjének, a másodikból kiderül, hogyan boldogul Csoron a későbbiekben fél kézzel. (A közlés technikájára l. MNy. 1997: 508.)

Batthyány Kristófné levele Batthyány Kristófhoz

Németújvár, 1547. május 25.

A levél az Országos Levéltár P 1314. A hg. Batthyány család körmendi levéltára, Missiles. no. 4722 jelzet alatt található. Az irat első fele német nyelvű. A két rész nem egy kéztől származik, de egyiket sem lehet Batthyányné írásával azonosítani; mindkét írás különbözik sajátkezű leveleitől.[126]

terbe1.gif (7511 bytes)

Címzés:

terbe2.gif (1980 bytes)

Jegyzetek:

1 Előtte a fakalo szót kihúzta a levélíró. — Tarack ’egy fajta löveg’; ’löveg, amelyet a sáncon, a bástyán állítottak fel’.

2 Előtte két betűt áthúzott.

3 Batthyány Ferenc.

4 Előtte talán a Ny1.gif (857 bytes)nch szót húzta át, fölé az Az1.gif (847 bytes) szót írta.

5 Előtte a Meny1.gif (857 bytes) szót áthúzta.

6 Előtte egy betűt kihúzott.

7 Németújvár, Vas megye, Szombathelytől nyugatra (ma Güssing, Ausztria).

 

 

Choron János levele Balinger Geriknek

Somló, 1554. szeptember 17.

A levél az Országos Levéltár P 1314. A hg. Batthyány család körmendi levéltára, Missiles. no. 9315 jelzet alatt található. A levél valószínűleg diktált, erre a két irat tartalmából következtethetünk. A levelet író kéz sajátos jele a leginkább egy fordított & jelre emlékeztető, funkciótlan díszítés; előfordulásukat a [...] mutatja.

terbe3.gif (10050 bytes)

Jegyzetek:

1 Dobra Vas megyei várrom, Szentgotthárdtól délnyugatra (ma Neuhaus, Ausztria).

2 Somló Veszprém megye, Veszprémtől nyugatra; ma várrom Somlyóvásárhely mellett.

3 Szalónak Vas megyei vár és uradalom Kőszegtől délnyugatra (ma Schlaining, Ausztria).

 

Terbe Erika

Vissza a Tartalomhoz

 

nyitólap