VISSZA A H.Á.Ö.A.K.-HEZ
ENGLISH
 

Szerviz
Műcsarnok, 2001. szeptember 6 - október 7.
 

A Szerviz című kiállítás ( kurátor: Angel Judit) a magyar művészetnek azokat az újabb keletű tendenciáit veszi számba, amelyek nyitottak a társadalom irányába, és céljuk a kortárs művészet és a nagyközönség közelebb hozása. A kiállítás a szolgáltatásokra épül és egy olyan jelenséget emel be a művészet szférájába, mely eleve önmagában hordozza a társadalmi visszacsatolás szükségszerűségét. A szolgáltatások interperszonális kapcsolatok kiépüléséhez vezetnek, lehetővé teszik a közvetlen kommunikációt művész és közönség között, továbbá reflektálnak magára a művészeti kontextusra is. A szolgáltatás tehát meghatározza a kiállítás struktúráját, a "művészeti játék" szabályait. A szolgáltatások funkcióját viszont maguk a résztvevő művészek és művészet-közvetítők (történészek, kritikusok, kurátorok) adják meg, definiálva ezzel saját álláspontjukat is.

Tágabb értelemben háromféle szolgáltatástípusról beszélhetünk a kiállítás keretein belül: közönség-szolgáltatásokról, a kiállítási gyakorlat, illetve a művészet-közvetítés köré szerveződő típusokról. Egyes projektek inkább szórakoztatóak, más esetekben szabadidős vagy mindennapi tevékenységek értelmeződnek át. A regeneráló, terapeutikus jellegű szolgáltatások a látogatók egyéni szükségleteire épülnek, míg más, kommunikációs projektek önszerveződő közösségeket teremtenek. Találkozhatunk a közönségfelmérés hagyományosnak nem mondható módszereivel, háttérinformációkat kaphatunk a kiállításról, megismerkedhetünk a külföldi szolgáltató-művészet egyes példáival is. A kiállításból nem hiányzik a humoros-ironikus önreflexió sem, mely tetten érhető a maguknak a művészeknek a különböző igényeit (karrier, reklám, nézettség) megcélzó szolgáltatásokban.

A Műcsarnok kiállítási terében elszórtan, részben a másik két kiállításba (“Klíma”, kurátor: Petrányi Zsolt és “Out of Time”, kurátor: Christoph Tannert) is beépülve 21 projekt kap helyet. A tárlatban a Szerviz című vezető segít eligazodni, mely hirdetéseket, ismertetőket, rövid írásokat tartalmaz..

Résztvevők:

Bakos Gábor
Bartha Sándor
Beöthy Balázs
Bora Éva Beatrix
Cseke Szilárd - Molnár Annamária
Eike
Esterházy Marcell - Kerekes Gábor - Kristóf Krisztián - Szentesi Csaba
Farkas Csaba - Kaszás Tamás
Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület
Gyenis Tibor - Vollmuth Krisztián - Zalka Zsolt
György Katalin
Hecker Péter
Jeanne van Heeswijk - Apolonija Šušteršič - Páldi Lívia
Koronczi Endre
Miklósvári Andrea - Szabó Eszter Ágnes
Christoph Rauch - Menesi Attila
Szabics Ágnes
Tatai Erzsébet
Timár Katalin
Várnagy Tibor - Erhardt Miklós - Andreas Fogarasi - Rügyecskék
Vesely Beáta

Kurátor: Angel Judit

Műcsarnok
2001. szeptember 6. - október 7.
 
 
 


SERVICE
Mücsarnok/Kunsthalle Budapest September 6th – October 7th, 2001

The „Service“ exhibition curated by Judit Angel considers those recent tendencies in Hungarian art that wish to open up the art field towards society and attempt at bringing closer contemporary art and the public. By bringing services into the art sphere, this exhibition resorts to a model which has the social feedback inscribed in its very structure. Its constellation of services leads to the creation of interpersonal relationships, enables the direct communication between artists and audience and provides reflection on art’s context as well. Services are applied here as a structural device, they are meant to set up the rules of the „art-game“. The function of these services is given by their makers - artists, art mediators (curators, art critics, art historians) – and reflects the position from which they articulate.
Broadly speaking there are three categories of services in the exhibition: services to the audience, services structured around exhibition practice and mediating services. Some projects are mostly entertaining, in other cases free-time and everyday activities are given new meaning. The regenerative, therapeutical services consider the visitors individual needs, while self-structuring collectivities are created via communication projects. The visitors may participate in non-conventional tests, have access to background information concerning the show, can get insight in the way service art is interpreted internationally. There are also some humorous, self-ironical works which seek to satisfy the claims of artists themselves (career, advertising, public interest).
There are 20 service-projects spread all over the exhibition area of the Műcsarnok, respectively inserted within the spaces of the two other shows (“Climate” Curated by Zsolt Petrányi and “Out of time” curated by Christoph Tannert). The publication of the exhibition is a “Service” guide, which comprises advertising, service descriptions and short essays written by the participants.
List of participants:
Bakos Gábor, Bartha Sándor, Beöthy Balázs, Bora Éva Beatrix, Cseke Szilárd - Molnár Annamária
Eike, Esterházy Marcell - Kerekes Gábor - Kristóf Krisztián - Szentesi Csaba, Farkas Csaba - Kaszás Tamás, FKSZE, Gyenis Tibor - Vollmuth Krisztián - Zalka Zsolt, György Katalin, Hecker Péter, Jeanne van Heeswijk - Apolonija Šušteršič - Páldi Lívia, Koronczi Endre, Miklósvári Andrea - Szabó Eszter Ágnes, Christoph Rauch - Menesi Attila,  Szabics Ágnes, Tatai Erzsébet, Timár Katalin
Várnagy Tibor - Erhardt Miklós - Andreas Fogarasi – Rügyecskék, Vesely Beáta