VISSZA A LISTÁHOZ
MANAMANA
ENGLISH

MANAMANA
SAJTÓANYAG


A Manamana
                       cimű projekt két részből áll. Egyfelől a Budapest Box kiállítóterében fölállított faliújságból, amely egyfajta nyilvános szerkesztőségi asztalként funkcionál, másfelől a Manamana című újságból, mely a kiállítás időtartama alatt havonta, összesen három alkalommal jelenik meg. A faliújságon közzétett hírek, információk, politikai, és kulturális kommentárok a kiállítás ideje alatt az aktualitásoknak megfelelően folyamatosan változnak. Az egyes lapszámok tartalma a faliújságban felmerülő témák nyomán alakul ki, melyeket részben a projektben korábban résztvevő, illetve azóta bevont partnereink – az Energia Klub, az Indymédia, a NOL, a Nonkonformist, a Rügyecskék Alapítvány munkatársai –, részben a kiállításon részt vevő / vagy részt nem vevő hazai és külföldi művészek (Erhardt Miklós, Andreas Fogarasi, Dominic Hislop stb), és alkalomszerűen felkért szakemberek alakítanak ki.

A Manamana
                         első két száma 2001-ben a Műcsarnok Szerviz című kiállításának keretében jelent meg. Célja az volt, hogy hozzájáruljon egy a kortárs művészet keretei között nálunk talán még szokatlan – a globális és lokális politikai, társadalmi, ökológiai, és kulturális problémákat erőteljesebben tematizáló – diskurzus kialakításához. Ugyanakkor e vállalkozás során nem egyszerűen csak arról volt szó, hogy a kortárs művészetünk által addig kevéssé reflektált problémákhoz nyúljunk, hanem arról is, hogy eloldjuk ezeket a diskurzusokat a main stream média, illetve a politikai közélet által generált sémáktól és közhelyektől. Ennek megfelelően kezdtünk el foglalkozni a hazai és külföldi független médiák aktuális híreivel és kommentárjaival, s kezdtük el szembesíteni ezeket különféle egyéb megközelítésekkel. Mindebben lényeges szempont volt számunkra, hogy megpróbáljuk összekapcsolni a magunk kulturális kontextusát (részben non-profit hirdetések, részben különféle akciók révén) a városban zajló más kulturális eseményekkel, azaz munkánkat hálózatszerűen is megpróbáljuk kiterjeszteni. A Manamana így nem csak bizonyos témákat járt körül, hanem fokozatosan kapcsolatokat teremtett az adott kiállítás létrehozói, és az azt látogató nézők között, illetve – akár, mint alkotókat, akár mint befogadókat – a kortárs művészet iránt korábban nem feltétlenül érdeklődő, de a kérdéses problémákra érzékeny „kívülállókat” is be tudott vonni e dialógusokba. Ennek megfelelően kívánunk rendezni ezúttal is különféle alkalmi programokat – beszélgetéseket, vetítéseket – a projektünknek otthont adó múzeumban, illetve részt venni partnereink párhuzamos rendezvényein.

A Manamana idei első két száma a Budapest Box kiállítása keretében jelenik meg, s a múzeum bookshopján kívűl kapható lesz a budapesti alternatív szcéna olyan találkozási pontjain, mint a Gondolkodó Antikvárium, vagy a Sziget Fesztivál Zöld Udvara. A 2002/3 szám igyekszik összekapcsolni a Ludwig Kortárs Művészeti Múzeum kiállítását, a Műcsarnok M-mobil programsorozatával, illetve a szeptembertől induló kulturális szezon egyéb eseményeivel.
 

         várnagyTIBBI

***

The first two issues of Manamana were launched in 2001, within the frame of the Service exhibition at Műcsarnok. Its scope was to contribute to the elaboration of a discourse more powerfully debating on political, social, ecological, and cultural problems with a local and global character, a discourse probably still unusual in our country within the frame of contemporary art. At the same time, the purpose of this enterprise was not only to reveal problems less reflected by our contemporary art till then, but also to set free these discourses from the main stream media, and also from the schemes and common places generated by political life. Accordingly, we started dealing with the current news and commentaries of the national and foreign independent medias, and started confronting these with other various approaches. In all these acts, our major criteria was to try and link our own cultural context (partially with the help of nonprofit advertisements, partially with that of various actions) with other cultural events running in the city, namely to try and extend our work in the form of a network. In this way, Manamana not only circumscribed certain themes but gradually established connections between the authors of the exhibition and its visitors too. Nevertheless, it also proved to be capable of involving in this dialogue “outsiders” - either as creators or receptors – who were previously not much interested  in contemporary art, but still sensitive to the problems in question. On the basis of this experience, this time we would like to organize various occasional programs – such as discussions, projections – in the museum housing our project, and of course take part in our partners’ parallel projects.

The first two recent issues of Manamana will appear as related to the Budapest Box Exhibition, and besides the museum bookshop, they will be available at such meeting points of the Budapest alternative scene such as the Gondolkodó Secondhand Bookshop, or the Green Courtyard of Sziget Festival. The 2002/3 issue aims to connect the exhibition of the Ludwig Museum of Contemporary Art with the M-mobile programs of the Műcsarnok / Kunsthalle, and also with other events of the cultural season starting in September.