VISSZA A LISTÁHOZ
Miltényi Tibor
EMLÉKMŰVEK

C.D.Fridrich festményein a természetet elmélyült csodálattal szemlélő emberek a látványban magával a Teremtővel azonosulnak. A természet  fenségessége, s az énnek magát alárendelő romantikus személyiség Zátonyi Friedrich idézetein többszörös kifordítás áldozatai. Egy fiú harsány virágmintás ingben szemléli a végtelent. Ki tudja azonosul-e vele, ingének virágai mindenesetre lepipálják a környéken lévő szegényes valódiakat.

Kopasz, szakállas figura kínosan középre komponálva a tengert nézi. A kép a meditáció helyett a szimmetriáról szól. Tragikus látomássá elsősorban a vakuvillanás lidérces fényhatása fokozza a naplementét félig takaró s mozdulatában inkább önmagára, mint a természetre figyelő fekete ember fényképét. Ez véletlenül épp a Friedrich által is megfestett partszakasz közelében készült. A figura itt félig felénk fordul, mint Friedrich egyik utolsó képén a koporsón ülő bagoly. De ő már egészen a szemünkbe néz. A legszomorúbb kép: az ember helyén egyetlen árva toll.
A móló semmibe rövidülő talapzatát a horizontra illesztő kép balra fent kicsit üres lett. Nosza, három sirály felröppen, és kész a pillanatfotó. De mitől van, hogy mintha ezek a madarak öröktől ott lettek volna? Zátonyi képein minden elem önmaga emlékműve.
A parton álló gyermek követ dob a vízbe. Végre egy igazi pillanatfotó? A csobbanás után szabályos kört rajzol ki a hullám: a teljesség archetípusát. Zátonyi ekkor exponál. Ám ez önmagában túl komoly neki, idézőjelbe kellene tenni valahogy. Az örök szimbólumot most iszonyú betonhenger rajzolja ki a horizont előtt. Belül (!) a varázsszó: Queen. Az istentelen gumijavító cégér pedig már maga az embléma. Piszokfoltok az alján: bárányfelhőemlékek. Misztikus fényű ablak előtt magányos vasaló. Fénnyaláb a fapados váróterem UFO-szerű hamutartói előtt, a földön. Életnek semmi nyoma. Kvázi valóság a valóságban a vizes ablakra ragasztott műlepke is a vigasztalan csepeli várostáj fölött.

(A leszedett képeket Z.T. egy régi, kis méretű mappába tette s elindultunk. Az úttest közepén megemelte a könnyű, vékony csomagot: Ennyi volt egy kiállítás.)

     Szegő György:
    Külvilág
     Zátonyi Tibor fotói a Liget Galériában

    A fotótörténet is számon tartja azt az anekdotikus esetet, mikor egy kohászokat fényképező fotográfus kiállításán a szakértő nézők a  nehéziparban nem ritka szilikózisról nyitottak vitát. Vagyís a fénykép valahogyan valósággá lépett elő, annak a hangulati lehetőségnek a megvalósulása nélkül, amely az izzó vas fényében villódzó formákat, mint fotográfiai esztétikumot fogná fel. Ezt a jelenséget egyes teoretikusok úgy interpretálták, 'hogy a fotó eleve másodlagos 'technikai hordozórendszer." Míg a festészetnek nincs szükségszerűen külvilágproblémája, és a lehetséges - nem csupán a valóságos - világok ábrázolásává vagy utánzásává lehet, addig a fényképezésnek mindenkor külvilágproblémával van dolga . . . a festészetnek mindig több a lehetősége, hogy esztétikailag megszabaduljon a fizikai világ menetétől" -írja például Max Bence.
    Ennek a felfogásnak a tarthatatlan szűkkeblűségét több teoretikus leleplezte már, és a fotósok is még többen. Amint most a Liget Galériában kiállító Zátonyi Tibor is ezt teszi fotóival. Az ő legkülönfélébb témájú képein a külvilág paradox módon nem egyéb, mint kellő precizitással lefényképezett belvilág, pontosabban a magány. Mert, ha a világ reprodukálása nem is adatik neg e fotó számára, hozzáférhet a tapasztalat számára megközelíthetetlen metafizikus stúdiumokhoz.
    Zátonyi Tibor fotóinak témái látszólag tájképek, gyakran poszt-indusztriális tájakkal. Christo misztikája juthat eszünkbe a nejlonnal becsomagolt ZIL-teher-autóról, de 'a ponyvával betakart szénakazalról is. Az emberi testet is, mint ruhába be és kicsomagolható tárgyat fényképezi. A figurák magányát a víz, a növényzet, az állatok 'képi társításá'-val fokozza a fotós. Ablaküvegek, kirakatok mögé szorult lepkék, malacok groteszk másvilágokról adnak hírt. Ahogyan a kikötő-cölöpön felejtett madártoll, az elvitorlázó hajó- vagy a vízbedobott, elmerült kő fodrai is. Minden bizonnyal épp abba a profán túlvilágba vezető "alagutak" a fotókon látható elvágott csövek, ott felejtett betoncsatorna-roncsok, oda lehet átlátni a megálló átlyukasztott drótüvegén, a zászlóba bugyolált sörösüvegen át, a bekapcsolva felejtett TV képernyőjén keresztül is.
    A fotókon vissza-visszatérő centrális beállítások - és azon belül a gyakori mellérendelt hármasságok Különösen a nekünk rendre hátatfordító figurák és a mógöttük húzódó sejtelmes fényű horizontok közvetítik az elvesztett középpont filozófikus magányát, éppúgy, mint ennek ma megélhető szociális valóság-változatát. Ebből a belső hangulatból néha kizökkent a képek némelyike: hol klasszikus hát aktokat idéző fényképek, hol szinte a tárgyát vesztett fotót, hol a szociofotót vagy a punk imidzsét felelevenítő szertelen külvilági manírja. De hát van-e belvilág külvilág nélküll? - vethetjük fel a költői kérdést, amely ez esetben egyszerre rejt teoretikus és a stíluszavarért felmentést adó válaszokat is.

(Magyar Nemzet)