http://enzsolykinga.com
https://www.instagram.com/enzsolykinga/
https://www.facebook.com/enzsolykinga.studio
Megnyitó (videó)
Tárlatvezetés (videó)

Enzsöly Kinga: Generációváltás?
Megnyitotta: Grasl Bernadett, művészettörténész, kurátor és Dr Korsós Zoltán, zoológus, egyetemi docens
2021. április 16-án, 18 órától a Liget Galéria honlapján
A kiállítás megtekinthető május 14-ig
e-mailben történő előzetes időpont-egyeztetéssel /ligal@c3.hu


Enzsöly Kinga: Generációváltás? 2021

A méhfélék veszélyeztetett fajok, a mézelő méh közel kilencven százaléka elpusztult, a kihalás felé sodródik. A növények kb 60-70 százalékát beporzó rovarok porozzák be, így mezőgazdaságunk majd háromnegyed része is tőlük függ, a virágos növények fő beporzói is a méhek.

A kiállítás a méhek alakján keresztül közelít a generációváltás fogalmához.
A generációváltás elkerülhetetlen a méhcsalád fennmaradásáért: a fiasítás után az idősebb egyedek száma fokozatosan csökken, majd a korosztály struktúrájában való változás után elérkezik a pont, ahol kiderül, hogy a méhcsalád elpusztul vagy képes megújulni.
A generációváltás a méhekkel párhuzamosan az emberi társadalomnak és közösségeinek, szervezeteinek is kikerülhetetlen jelensége, ami annak életére meghatározó hatással van: újjászülethet vagy megszűnhet. Kérdés, hogy mi az a változás, ami működik, mi az, ami pusztít, vagy mi az a hagyomány, ami érték, mi az, ami visszavet.
A klímaváltozás, környezetszennyezés idején a generációváltás fogalma új hangsúlyt kap.

*

Bees are endangered species, nearly ninety percent of the honey bee is extinct, drifting towards extinction.
The plants are about 60-70 points of pollinating insect dust, so almost three-quarters of our agriculture depends on them, the main pollinators of flowering plants are also bees.

The exhibition approaches the concept of generation change through the shape of bees.
Generational change is inevitable for the survival of the bee colony: after breeding, the number of older individuals gradually decreases and then, after a change in age structure, the point is reached where it turns out that the bee colony dies or is able to regenerate.
Generational change, along with bees, is an inevitable phenomenon of human society, its communities, and its organizations that has a decisive impact on its lives: it can be reborn or disappear. It is a question of what change is what works, what is what destroys it, or what is a tradition that represents value, what is what pushes it back.
At the time of climate change and pollution, the concept of generational change is gaining new emphasis.