VISSZA A LISTÁHOZ
http://exindex.hu/index.php?l=hu&page=0
pdf: http://exindex.hu/index.php?l=hu&page=25&bid=1928&category=faliujsag&title=visszacsatolas




Visszacsatolás
exindex antológia


kötetbemutató

2012. 05. 31. csütörtök, 19.00
Liget Galéria (Budapest XIV. Ajtósi Dürer sor 5.)




Nem véletlenül kerül sor erre a bemutatóra a Liget Galéria szezonzáró kiállításának utolsó napján. Szezonzáró, hisz a napokban kiderült, hogy a korábbi hírekkel ellentében talán mégsem zárja be kapuit véglegesen ez a patináns kiállítóhely.

A bemutatásra kerülõ kötet anyaga az interneten szökkent szárba, s most átfordult nyomtatásba. Az összeállítás módszertana szerint mintákat mutat fel, eseteket elemez, jelenségeket tematizál, összefüggéseket keres. A válogatás alapjául azok a szövegek szolgáltak, amelyek az exindex hálózati felületén láttak napvilágot az elmúlt években. Háromszázhúsz oldal, öt fejezet.

A Leckék szerénységbõl olyan elméleti forrásszövegeket tartalmaz, melyet a budapesti képzõmûvészeti szcéna egy-egy személyisége fordított le és ajánl figyelmünkbe, vagy azért, mert valamilyen szempontból relevánsnak, vagy mert éppen vitathatónak tartja azt.

A Visszacsatolás elmélet és gyakorlat összefüggéseire reflektál, intézménykritikai felhangokkal, globális, regionális és lokális szempontokat egyaránt játékba hozva.

A jelen archeológiája párhuzamos recenziókra épül, eltérõ beszédmódokat ütköztet, annak reményében, hogy a reflexiók polifóniája hozzásegíthet minket a tárgyalt jelenségek árnyaltabb értelmezéséhez.

A Szelíd szubverzió szókimondó szövegei a kritikai távolságfelvétel és az értelmezõ megközelítés lehetséges módszereit alkalmazzák egy-egy konkrét mû, mûvelet, mûcsoport, kiállítás aktuális példáján keresztül.

A Csak az apró kezdeményezések lehetnek hatékonyak beszélgetéseket tartalmaz a nemzetközi mûvészeti színtér néhány elkötelezett szereplõjével.