VISSZA A LISTÁHOZ
http://ivandcandie.blogspot.com/
http://atlatas.hu/
http://ffs.hu/atlatas
videóelőzetes
megnyitó (videó)
Ív és Candie Csodaországban

http://life-style.hu/kultura/2012/3/12/Ric_chicks
http://juicy.mashkulture.net/magyar/2012/03/21Ív & Candie: r.í.c. chicks / a Fiatalok Fotómûvészeti Stúdiója Átlátás címû rendezvénysorozatának részeként
megnyitotta Mélyi József, 2012. február 23-án, 19 órától
a kiállítás megtekinthetõ 2012. márc. 22-ig
kurátor: Somosi Rita

Egy közös utazás alkalmával jött létre két évvel ezelőtt az azóta aktívan együttműködő Ív and Candie alkotópáros (Gáldi Vinkó Andrea és Szombat Éva). Fotográfusként mindketten szuverén formanyelvvel rendelkeznek, a közösen készült munkáik mégis egy tematikailag és stilárisan is elkülönülő egységet képeznek, melyben környezetük szubjektív szemszögből való dokumentálása mellett saját generációjuk és koruk problémáit, élethelyzeteit mutatják be.  Fiktív karaktereik szűrőjén át látja és virtuális felületeken közzétett oldalaik segítségével láttatja a világot.

Olyan képek, szituációk rögzítése áll érdeklődésük középpontjában, melyek mentén kirajzolódik egy-egy személyiség és a környezetü(n)k. Az így létrejövő személyes hangvételű fotóprojekt az intimitás több rétegén keresztül mutatja be saját életüket, illetve mindazokét, akik annak résztvevői. Munkáiknak sajátossága a snapshot hangulatot imitáló intim képi világ. Az erős vakuzás egyszerre képvisel egyfajta dokumentarista szemléletmódot, távolítja a nézőt a látott világtól miközben a hétköznapiságot hangsúlyozva teszi közvetlenné a felvételeket.  A fiktív, narratív és a dokumentarista elemek keveredése által létrejövő Ív and Candie-világ naplószerű képfolyama olykor humoros és giccses, máskor társadalomkritikus és provokatív, de mindig többrétű értelmezési lehetőséget kínál az alakok és helyszínek egymáshoz való viszonyának definiálásban, természetesen a tőlük megszokott szubjektív szűrőn keresztül. 

A fiktív és a narratív szituációk keveredésével létrejövő képi világukban a kronológia vagy tematikus egységek elkülönítésének nincs szerepe: mindezek együttesen alkotják az Ív&Candie világot,

A r.í.c chicks projektben a hangsúly a két alkotó vizuális párbeszédére kerül, mely a kurátor képi és szöveges formában megfogalmazott reflexióival egészül ki.  A sajátos Ív and Candie világ megőrzése mellett dialógusukkal egymás munkáit inspirálják, terelik az újabb témák és helyzetek felé.  A kiállításon installáció formájában jelenik meg a projekt, kiegészülve az alkotópáros korábban készült munkáival.

A kiállítás az FFS Átlátás projektjének részeként valósul meg.