VISSZA A LISTÁHOZ
Schneemeier Andrea: Az emlékmû mint színpad
Schneemeier Andrea / artportal.hu
megnyitó (videó)

HÚSPIAC (A moszkva téri munkások emlékműve)
Schneemeier Andrea kiállítása

A kiállítás  középpontjában a „ Moszkva téri Munkások Emlékművének“ elgondolása áll.
A galériában a Moszkva téren megszólított munkások által elképzelt, és szóban elmondott emlékművek tervei láthatók. Az emlékmű tervezés egyben ürügyként is szolgál a párbeszéd számára - a megkérdezett munkások az emlékművek elképzelésekor saját helyzetüket is újragondolják.
A Moszkva téri ‚Húspiac‘ az alkalmi munkások várakozóhelye a város közepén. Évtizedek óta létező szürke zónaként hozzátartozik Budapest mindennapi életéhez.
A kiállítás ehhez a jelenséghez kapcsolódóan próbál kérdéseket felvetni.
Hogyan viszonyulnak a többségükben Erdélyből érkezett  munkások saját láthatóságukhoz, figyelembe véve, hogy ez számukra  a mindennapi életben veszélyforrást jelent? Mit jelent számukra a város jelen ideje és az emlékmű ( és az emlékezés) jövő ideje közötti kapcsolat? Miként élik meg szülőföldjük és a városi tér közötti kapcsolatot?
A kiállított kollázsok, amiken a készült interjúk részletei egészülnek ki az elképzelt emlékművek vizuális világával, ezeket a kérdéseket igyekeznek körbejárni.
A gyűjtött elképzelések nagy része a munkások Erdélyből hozott motívumaiból, illetve általában a folk kultúra vizuális világából táplálkozik, miközben a saját, mindennapi életüket, és a köztér köz-funkcióinak hiányosságait jelenítik  meg.
Elsősorban „hasznos“ dolgokat képzelnek el emlékművekként - kutat, lámpát, találkozó helyet - ahol le tudnak ülni és közösségként funkcionálni várakozás közben.
Eközben olyan komplex történelmi és társadalmi kérdések - mint  például „Nagy-Magyarország“, állampolgárság, a szociális biztonság lehetősége - merülnek fel, amiket lehetetlen elválasztani az adott társadalmi kontextustól. Olyan, a magyarországi „nemzeti érzelmű“ szélsőjobboldal által is kisajátított kérdéseket érintenek, amik képi nyelven láthatóvá téve – a népi kultúra elemei a városi tér jelenkori világában – mégis leginkább egy utópikus heterotópia sajátosságait mutatják.
A Moszkva tér, aminek neve is megváltozott a projekt kezdete óta, és a készülő városrendezési tervek alapján hamarosan jelentősen átalakul, egyfajta folyamatosan eltűnő hátteret képez az elképzelt munkás emlékművek számára.