VISSZA A LISTÁHOZ
http://www.artportal.hu/lexikon/muveszeti_iranyzatok/titanic_fesztival
http://www.kismarositelehaz.hu/node/11
http://kismarositelehaz.hu/node/90
http://www.agt.bme.hu/balassi/punkosd_2007.html
Kettős Tamás CV
 


"Az apám emlékének szentelt fejezet kifejtésének logikus folyamatában meg kell említenem a barátját, első mesteremet Borsh atyát, és elengedhetetlennek tartom annak az eljárásnak a leírását, ami e két ember között alakult ki, akik öreg korukig normális életet éltek, és akik magukra vállalták azt a felelősséget, hogy engem, az öntudatlan gyermeket felkészítsenek egy felelős életre, és a rám irányuló lelkiismeretes és elfogulatlan magatartásuk folytán megérdemlik, hogy ma annyi év után, az esszenciám számára belső Istenem két arculatát képviseljék.
Ez az eljárás - amit később megértettem és nyilvánvalóvá vált számomra - egy különlegesen eredeti módszere volt az elme kifejlesztésének és az öntökéletesítésnek.
Ők kasztusziliának nevezték, amely nekem az antik asszír nyelvből származó kifejezésnek tűnik, és apám minden  valószínűség szerint valamelyik legendából vette át.
A eljárás a következő volt:
Egyikük váratlanul egy oda nem illőnek tűnő kérdést tett fel, és a másik minden sietség nélkül a legnagyobb komolysággal és nyugalommal adott egy logikus és elfogadható választ. Például egyik este amikor a műhelyben voltam, váratlanul betoppant jövendő mesterem, és rögtön az ajtóban apámnak szegezte a kérdést:
    - Hol van Isten ebben a pillanatban?
Apám nagy komolysággal válaszolt:
    - Isten e pillanatban Sarikamisben van.
Sarikamis egy Oroszország és Törökország régi határán elterülő erdős vidék, amely egész Transzkaukázusban és Kis-Ázsiában rendkívül magas fenyőfáiról híres.
Erre azt kérdezte a pap:
    - És Isten mit csinál ott?
Apám azt válaszolta, hogy Isten kettős létrákat készít, melyeknek csúcsára erősíti a boldogságot, így azokon az emberek egyénenként és nemzetenként emelkedhetnek fel és ereszkedhetnek le.
A kérdések és feleletek így követték egymást, megfontolt és nyugodt hangnemben, mintha egyikük azt kérdezte volna:
    - Mi a krumpli mai ára? - és a másik azt válaszolná:
    - A termés bizony gyenge volt az idén.
Csak évek múltán értettem meg az ezekben a kérdés-feleletekben mélyen elrejtett gondolatgazdagságot.
Ilyen szellemű beszélgetések gyakran fordultak elő, egy idegen számára úgy tűnhetett, hogy ennek a két öregnek elment az esze, és csak valami tévedés folytán vannak szabadon ahelyett, hogy a bolondokházában lennének."
 

Gurdjieff: Találkozások rendkívüli emberekkel című könyvéből