VISSZA A LISTÁHOZ
János Sugár: Grafitti-saving
Bora Gábor: WO ES WAR SOLL KILROY WERDEN
János Sugár: Art in the Present
ENGLISH
SUGÁR JÁNOS KÉSŐBB
SUGÁR JÁNOS KORÁBBAN

Sugár János:
Esztétikai Profilaxis

A szövegek falra írásának a nagyvárosi folklórban  hatalmas hagyománya van. A szabadság demonstrálásnak ez az egyik legegyszerűbb módja, az alkotó elvileg minden városlakóval kommunikál. Olvashatóvá tesznek egy amúgy - lényegét tekintve - olvashatatlan várost. Gondoljunk csak a falakon megmaradt vallomásokra,  nevekre és egyéb  aktualitásukat vesztett jelekre. Ezek többsége olyan egyszeri felirat, amit sem fizikailag, sem erkölcsileg nem védelmez semmi,  sőt inkább ezek eltüntetésén fáradoznak.
Fontos elemük e falfeliratoknak, hogy komoly tiltás ellenére születnek meg. A graffiti művészek rejtve, a demokratikus társadalmakban egyedülálló módon, illegalitásban alkotják meg műveiket; álneveken, fedőneveken dolgoznak. A közteret a mindenkori hatalom reprezentációs célokra használja, ezért engedély nélkül a köztéren nem jelenhet meg semmi. A legegyszerűbb falfirka is elvileg illegális rongálás; ebből következik a sietség, rövidség ill. a munkák befejezetlensége.  A graffiti fizikai kereteit  az emberi test lehetéségei szabják meg: minden graffiti a saját előállításának a mozgás-kottája is egyben. Ezért ezen művek legfontosabb formai eleme, hogy sajátos koreográfiaként is értelmezhetőek, a sietség egész testet igénybevevő kalligráfiája hagy nyomot, amely kiegészülhet a menekülés és a felelősségrevonás egyéb sérüléseivel.

Jelen munkámban egy vagy több ilyen feliratot szeretnék megörökíteni, azaz a művészet fogalomkörébe vonva természetes életkorát meghosszabbítani. Az egyik ilyen felirat Budapesten, a Városház utca végén  található, emlékeim szerint több, mint tíz éves lehet. Az  alkotó eredeti  szándékot ma már csak találgatni lehet,  nem tudni miért is volt a SZTRIPTÍZ  szó neki akkor fontos, ezért mára a szöveg hatása  kifejezetten költői. Tehát ezt a feliratot szeretném bronzba öntve megőrizni, méghozzá úgy, hogy az eredeti tipográfiát  kb. két centi magas bronzból kiöntve, és azt a falra visszaszerelve mintegy letakarnám az eredeti festett betűket. Remélem ezzel az egyszeri aktussal sikerül a falfeliratokra terelni a figyelmet, emléket állítva egy néhai futó gondolatnak, egy ismeretlennek, aki öntudatlanul a művészet eszközeit alkalmazta, hogy kitörjön korlátai közül. Ez az eljárás egyszersmind demonstrálja a művészet jócselekedet jellegét is: egy elcsúfított falból műtárgyat varázsol. Nem bánnám, hogyha ezzel egy olyan mozgalom indulna el, amely célul  tűzi ki nagyvárosokban egy-egy falfelirat  ilyen jellegű megörökítését. Alternatív javaslatként vagy akár a munka másik részeként egy hasonló megörökítésre javasolnám a Kodály köröndön található JOY DIVISION feliratot. (Sugár János, Graffiti mentés, Polifónia, 1993.)

A tiltás okozta nehézségek miatt a falakon végül is megjelenő forma mindig speciális, a klasszikus névjegytől a konkrét üzenetekig, a rekordidő alatt megfestett begyakorolt, kalligrafikus, színes képekig. A műveket a legritkább esetben értékeli a külvilág, a legjobb esetben is, ha nem szemétként, vagy zajként veszik tudomásul, akkor is a design és/vagy a korszellem kategóriába sorolják; holott csupán csak arról van szó, hogy a hatalmi közeg a falfirka médiumát hagyta egyedül kihasználatlanul, azaz mindenki által szabadon gyakorolható köztéri (public art) alkotásnak. A közterekre a hatalmi reprezentáció mellett a kommersz zaj telepedett A graffiti esetében a szimbolikus tilos megvalósítása a fontos, és az aktuális kép pillanatnyi jelleggel bír csupán, majdnem mellékes, hiszen esetleg befejezetlen, és/vagy lemossák, és/vagy átfesti egy másik csapat. A nagyvárosi folklórban a graffiti mindig is a kiszorítottak médiuma volt, amely manapság a művészet és az extrém sport interdiszciplinaritásában jelenik meg. (Johan Sjerpstra: Amikor az attitűd nem válik formává)

––––––––––––––

SPIEGEL: Akkor a graffitisek lennének a társadalom esztétikai nevelői?
BAZON BROCK: A jeleik a normatív rend meg-nem-értésétől való félelmet ábrázolják. Egyfajta Mene Tekelt jelenítenek meg. Itt legalább még látják az emberek az írást a falon. (Spiegel, 45/1999)

2002. JANUÁR 27, VASÁRNAP 19:05 BUDAPEST
Templomgyalázás, a kereszténység elleni támadás és közösség elleni izgatás miatt feljelentést tesz a rendőrségen a budapesti Szabadság téri református templom egyházközösség presbitériuma, mert vasárnap reggel ismeretlen tettesek feliratot festettek az épület falára. A sérelmezett felirat egy bibliai idézet.
Az egyházközség lelkésze ifj. Hegedűs Lóránt MIÉP-es parlamenti képviselő, aki ellen az ügyészség vizsgálatot folytat egy kerületi lapban megjelent kirekesztő írás miatt. A templom falára ismeretlenek egy idézetet írtak Dániel próféta könyvének ötödik részéből, ez a presbitérium közlése szerint így szól: "mene, tekel, ufarszin, azaz "megmérettettél, könnyűnek találtattál és szerte széjjel szaggattatol." A presbitérium szerint ez az esemény is beleillik abba a támadássorozatba, amely az utóbbi időkben az egyházközösséget és annak vezetőjét érte.
Az arameus nyelvű rejtélyes üzenet a Biblia szerint Belzacar babiloni király lakomáján jelent meg, jelentése "megszámláltatott, megmérettetett, könnyűnek találtatott". A felirat megjelenése után a király meghalt, az ő helyét vette át Dareiosz. A modern művészetben is gyakran használatos a mondás átvitt értelemben, intő, fenyegető hangú kijelentés - Karinthy Frigyes például Méné, tekel … című   versében a fasizmus rémségeinek próféciájaként használja. (FrissHirek.hu)
 

http://www.bible-codes.org/mene-1-pictures-bible-code-riddles.htm
––––––––––––
Az első ismert graffiti nagy valószínséggel 3500 éves és a Szakkarai piramisok közelében található, a firkált hieroglifák azt jelentik: Nagyon tetetszik Dzsószer fáró piramisa. A vikingek is, Angliától Konstantinápolyig mindenütt a runa-írásos név-feliratokat hagytak maguk után.
A római katakombákat az első és második században építették, majd később teljesen megfeledkeztek róluk. Antonio Bosio 1593–ban írta majd 1632–ben publicálta Roma Sottoterranea (Földalatti Róma) című könyvét, amelyben szisztematikusan leírja a Római katakombák hivatalos és nem hivatalos feliratait.
A Hurlo-Trumbo álnév alatt, 1731–ben Londonban publikált "The Merry Thought", (Mulatságos gondolat) az üvegablakokra és árnyékszékekre karcolt feliratok gyűjteménye. A francia forradalom alatt és a párizsi kommün napjaiban nagyszámú politikai graffiti jelent meg Raphael Garucchi archeológus volt valószínűleg az első, aki a graffiti szót, bevezette („Graffiti de Pompéi” 1856), amikor a pompeji falfeliratokat kutatta.
A bécsi különc, Josef Kyselak (1795-1831) hírhedt volt arról, hogy monarchia szerte nehezen megmászható sziklafalakra és egyéb jól látható helyekre kiírta hogy: ITT JÁRT KYSELAK!.
A huszadik század elején tudósok két különböző irányból közelítették meg a jelenséget, etnográfusok és nyelvészek egyaránt elkezdték kutatni a graffitiket.
F.S. Krauss 1904-1914 között Anthropopytheia  címen tíz évkönyvet adott ki árnyékszék feliratokból és egyéb graffitikből és népművészeti szempontból elemezte azokat. Senki sem tudja pontosan, hogy a negyvenes évek elején megjelent és második világháború idején járványként terjedő a híres KILROY WAS HERE felirat kitől eredt. A legismertebb magyarázat (New York Times 1946. december 24.) egy halifaxi hadiüzemben dolgozó, bizonyos James J Kilroyhoz köti ezt a széles körben elterjedt feliratot. Az 1968-as párizsi megmozdulások idején a szituacionisták által inspirált falfeliratok jelentek meg a városban, mint: "NE TRAVAILLEZ JAMAIS" (Ne dolgozz sose) és "IL EST INTERDIT D’INTERDIRE" (Tilos tiltani). (http://www.bopsecrets.org/CF/graffiti.htm)
Az 1970-es évek végétől a hagyományos graffiti mellett (traditional graffiti, TG) megjelennek a nagyobb méretű, színes névjegyek és rajzok (tags/throw-ups/pieces, TTP). Kezdetben volt Taki 183, egy görög származású New-York-i fiatal, aki a 183-as utcában lakott és küldöncként dolgozva bejárta a város mind az öt kerületét. Akkor figyeltek fel rá, amikor a kézjegye mindenütt megjelent a földalatti vonalain, ezzel egy csapásra híressé vált, és divatot indított el, több száz New-York-i fiatal követte a példáját. Taki a névét filctollal írta fel, de ahogy a divat erősödött a földalattikocsik megteltek számokkal és nevekkel (Barbara 62, Eel 159, Yank 135) ezért egyre nagyobb és feltünőbb feliratok kezdtek megjelenni, egyre szélesebb filctollak, házilag gyártott irónok segítségével, aztán végül megjelentek a festékszóró sprayk. A feliratok egyre dekoratívabbak lettek, majd a hetvenes évek közepétől, rajzfilmfigurák és egyéb rajzok vették át a terepet, és az alkotó neve már csak mint aláírás szerepelt.
(forrás: www.rooke.pp.se/rooketime26.html ,
www.columbia.edu/~gs228/writing/ethnografitti.htm
––––––––––––
 

Bora Gábor:
WO ES WAR SOLL KILROY WERDEN

Egy házfalon állt a következő:
 ISTEN HALOTT /NIETZSCHE
 NIETZSCHE HALOTT /ISTEN
Minek lehet ezt tekinteni? Vallásos, vagy filozófiai graffitinak? Avagy a vallásos felülkerekedésének a filozófiain? Mint szlogen elég ismert az idézett felirat, talán nem túl jó, nem is eléggé vicces. Mint graffitit egyszerűen nem tudom megítélni: nem emlékszem a helyszínre, anélkül pedig értelmezhetetlen. A graffiti ugyanis konkrét helyeket produkál absztrakt terekből: kihült, absztrakttá vált, például transzportszakasszá redukálódott tereket forrósít fel, de-geometrizál, hellyé változtat. (Elég arra gondolni, hogyan hül ki újra, absztrahálódik egy fal, ahonnan lemosták a graffitit.)
  *
Ha a fenti graffiti "filozófiai", lehetne ugyanilyen értelemben például esztétikai graffiti is:
 AZ ESZTÉTIKA OLYAN A MŰVÉSZETNEK, MINT AZ ORNITOLÓGIA A
 MADARAKNAK /BARNETT NEWMAN
 AZ ORNITOLÓGIÁÉ A JÖVŐ /ARCHAEOPTERYX
 *
Ami a jövőt illeti, úgy hírlik, van egy futurológus graffiti-társaság ebben a retribalizálódó szubkultúrában, valahol, vagy szétszórva szerte a világban. Láthatatlan festékkel róják falra üzeneteiket, ezek, állítólag súlyos figyelmeztetések, gyakran vésztjósló próféciák. (Amolyan "Mene tekel ufarszin...") Századok, vagy évezredek múltán a festék előtűnik, életerősen, brutális színekkel, mintha vadonatúj lenne. Ám akkor már a megfogalmazottak nem próféciák, nem figyelmeztetések, inkább megállapítások. Megfelelő vegyszerrel ma is előhívhatók lennének ezek az üzenetek, persze nehezebb feladat volna ez, mint a látható graffitik lemosása: bárhol lehetnek. Épületek vagy sziklák falán, barlangok mélyén, talán folyómedrekben, olyan helyen, ami csak nagyon alacsony vízállás esetében kerül vízszint fölé... Ha igazak e próféciák, fontos lenne találni és előhívni ilyen, a jövőnek szóló graffitiket, mert a tudott jövő köztudottan befolyásolható, megváltoztatható.

Ha a falra róttak megállapításokká válnak mire előtűnnek, mi lehet ezek jelentősége akkor? Itt, konkrétumok ismerete hiányában feltételezésekbe kell bocsátkozni. Sokan revírmegjelölésnek értelmezik a graffitiket, noha azok nyilvánvalóan inkább kaotikus elemeket visznek a megjelölt territórium rendjébe: deterritorializáló mozzanatok. Mármost a jövőben előtűnő graffitik ugyanígy, káoszt adnak az idő rendjéhez, detemporalizációk. A temporalitás rendjében egyre gyakrabban megfigyelhető hibák esetleg e graffitik effektusai.

Talán ebben a hiba-generáló hatásban van értelmük, s nem abban, milyen jelentést hordoznak. Talán csalódást is okoznának, szavak, melyeknek ma még nincs jelentésük, olyan nyelvek, melyek még nincsenek: mindezek egy inverz etimológiát feltételeznének. Avagy az állna, mondjuk, "HA EZT EL TUDOD OLVASNI, MÉG ÉLETBEN VAGY" [Jeff Noon, Falling out of Cars]. Vagy Freud mondatát, "Wo es war soll ich werden", alapul véve: "WHERE KILROY WAS, THERE SHALL EGO BE". Ám sokkal valószínűbb, hogy a festék előtűnésével a következő verzió válik olvashatóvá:
 WHERE EGO WAS THERE SHALL KILROY BE

––––––––

A tüntetés médiuma egykor spontán erejével akár forradalmak kirobbantója is lehetett, ma azonban elsősorban a dokumentált formában is közérthető demonstrációkat jelenti. A műfaj a hatalmi befolyással rendelkező médiumok, a sajtó és a tv, irányába változott. Mivel a lényeg a minél nagyobb nyilvánosság elérése, ezért a gondolatok, alapeszmék egy sajtófotóba sűríthető vizuális - olvasható megjelenítése a cél. Az eszme erejét, súlyát az egyirányba mozgó jelképes tömeg van hivatva jelezni. Különösen érdekes egy ilyen beszélő kép az aktualitás elmúltával, mikor is a szavak és szimbólumok jelentése már félreérthetővé válik
A sajtó médiumának fejlődése, megkívánta az összefoglaló, rövid, azonnal felfogható, szinte megjegyezhető megfogalmazásokat. Ezek általában egyértelmű, kompakt, teljesen transzparens tálalású információs egységek. A kép és szöveg kombináció miatt természetesen közeli rokonságban áll a sajtóhirdetés médiumával. A következetes design a közérthetőség már-már költői mélységébe juttatja tárgyát, aktualitását túlélve akár a konkrét vizuális költészet példájává is válhat.  (Sugár János, Művészet a jelenben, 1993, http://www.ljudmila.org/nettime/zkp4/50.htm)

S.J. KORÁBBAN A LIGETBEN
SUGÁR EARLIER IN THE LIGET

Writing texts on the wall has a tremendous tradition in the folklore of big cities. It is one of the simplest ways to demonstrate freedom; the creators communicate with every citizen of the city, in principle. They make an intrinsically illegible town legible. Just think of the confessions, names preserved on the walls and other signs having lost their significance. The majority of them are occasional inscriptions defended by nothing, neither phisically nor morally; to the contrary, people seek to remove them.
One of the important aspects of the inscriptions is that they are born in spite of a serious prohibition, even the most ordinary graffiti is an illegal damege in principle; haste, shortness and incompleteness are consequences of this. Its phisical frame is determined by the features of human body: every graffiti is also the movement-notation of its realization.
Through my present work I would like to record one, or more inscriptions of this kind, that is, to lengthen its natural lifetime by placing it into the medium of art. One of the inscription of this kind in Budapest is to be found at the end of Városház Street, it is more than ten years old, as far as I remember.
By now we can olnly guess what the creater’s original intention was, it is impossible to know why the word SZTRIPTÍZ (streaptease) were important for him/her, therefor the effect of the text jhas become expressly poetic. So I would like to preserve this inscription by casting it into bronze; I would cast the original typography into bronze about 2 cms high and by putting it back into the wall I would cover the original painted characters.
I would hope to call attention to the grafitti by this particular act, by raising a monument to the memory of an old fleeting thought of an unknown person who applied unconsciously the instrument of art in order to break out his/her own restrictions. At the same time this procedure demonstrates the good-act character of art: it transfigures a deformed wall into a work of art.
I would not be sorry if it would initiate a movement with the objective to preserve some grafitti in the bigger cities. As an alternative suggestion or even as a second part of this work I would suggest a preservation of a similar kind of the inscription JOY DIVISION at Kodály Körönd in Budapest.
 
 

(János Sugár, Grafitti-saving, Poliphony, 1993. - translation by Andrea Szekeres)
Nowadays the medium of demonstration, which use to be able to trigger revolutions with its spontaneous power, tends to mean demonstrations of the sort which remain clear to all even in documented form. In its transformation, the genre has been moving ever closer to the influential media, the press and television. Since the main goal is to achieve the greatest publicity possible, thoughts and basic principles must lend themselves to condensation into a press photo, to an easily readable visual form. The power and significance of ideas is to be conveyed by the simbolic crowd in a unidirectional movement. Such a talking picture becomes especially interesting once the event has lost its currency and meanings of the words and symbols have become ambigouus or obscure.
The development of the medium press required concise, brief, easily understood and perhaps immediately remembered forms of expression. Usually, these are unambiguous, compact information units presented in a completely transparent way. Due to the combination of text and image, these are in a rather close connection with the medium of press advertisements. A consistent design may transport its object to nearly poetic depth of clarity, which does may transcend its topicality and may even become an example of concrete, visual poetry. (János Sugár, Art in the Present, 1993, - translation by Andrea Szekeres)
http://www.ljudmila.org/nettime/zkp4/50.htm
 
http://www.artic.edu/webspaces/systematica/Janos%20Sugar.html
http://www.icols.org/pages/JSugar/JSugar.html
http://subsol.c3.hu/subsol_2/contributors/sugartext.html