VISSZA A LISTÁHOZ
Ősz Gábor bio - Artportal
http://www.photolumen.hu/lumengaleria/osz_gabor.html
http://www.gaborosz.com/

    (A villanykörte fény-képe)

A kérdés úgy hangzik, hogy a fény képe valóban egy fénykép? Tehát a szókép utal a fény és a kép kapcsolatára? (A képtelen értelmezése nem a kép hiányára, hanem a lehetetlenre vonatkozik.)

    Egy kép jelenik meg a képzeletemben, a fény, egy képe. Úgy is mondhatnám, hogy valami talán megvilágosodik.
    Ahogy egy ábra rajzolódik a szó képe és jelentése közé.
    Képletesen fogalmazva: az arcnak is van képe, amely azonban általában nem a képmutatásra, hanem az arcképre vonatkozik. Ahogy egy összetett szón belül a képző és a képzett tag viszonyul egymáshoz.
    A szó egyfajta értelmezési forma a képre: vonatkoztat és visszautal a kép-zeletre.
    Keresi a kifejezést egy másvilágból való értelmezésre. Ahogy a nevem tartozik hozzám, bár más nevem is lehetne. Álnevem.
Persze akkor is ugyanazt jelentené, ami. Elnevezést, a rendszerbe sorolás szelektív fiókjában.
    Egyébként is a nyelv sokkal logikusabb rendszernek tűnik. Ezért talán könnyebb is elsajátítani. Azonban mégis úgy tűnik, hogy ábrákat nemzetközileg bevezetni sokkal egyszerűbb, mint szavakat. Gondoljunk csak a közlekedési jelekre.
    A villanykörte felvillanó képe, egy jelzés lehetne. Szabálytalan fény-jel. Felvillan, mint a fény képe és értelmet ad a térnek.
    Szóval úgy gondolom, hogy most valami talán megvilágosodik, de a képzelet, mint képek sora már-már transzformálódik az írás képére. Azonban, ha eltekintünk a végtelen értelmezésektől: akkor a fény képe egy ki nem mondott fénykép maradhat.

Ősz Gábor, 1997 március
(Balkon 97/6)
 

© a Balkonban publikált szövegek közlését
a Balkon és a Liget Galéria közötti megállapodás tette lehetővé.
Minden további közléshez a Balkon és a szerzők engedélye szükséges.