VISSZA A LISTÁHOZ
ENGLISH
Ádám Zoltán

“…az Újlak Csoport e kiállításon bemutatott installációja kifejezett párhuzamot von a magyar és az amerikai kultúra között. Az ahogy a csoport egymás mellé helyez egy béke jelet (neon színekben) és egy giottós motívumot hordozó színes üvegablakot, az nem egyszerűen banális szimbólumok és elmélyült művesség összeolvasztása, hanem annak bemutatása, valamelyest ironikusan, hogy mindkét tárgy egyaránt lehetséges variációja a kereszt alakú formának. Azt, ahogy az Újlak a nyugati kultúra két példáját – egy magas és egy alacsony kultúrabelit – provokatívan összepárosítja, azt tekinthetjük a kultúra – nemzeti származásra való tekintet nélküli – nemzetköziesedésre és elkerülhetetlen megtestesülésére vonatkozó megjegyzésnek is…”
 
 
 

(Laura J. Hoptman: Beyond Belief: Contenporary Art from East Central Europe,
Museum of Contemporary Art, Chicago 1995)
.

194. ÚJLAK  S PORT (ÚJLAK GROUP)
- an installation on details based on details of a painting of Giotto. The artwork was version of the Újlak Group's work presented one month later at the exhibition of the Chicago Museum of Contemporary Art with the title "Beyond Belief: Contemporary Art from East Central Europe".

"...Újlak's installation for this exhibition draws an exlicit parallel between Hungarian and American culture. The group's juxtaposition of peace sign (in neon colour) with a stained glass window with a Giottoesque motif does not simply conflate banal symbols with profound workship but presents, somewhat ironically, both objectsas equally plausible variations of cruciform shape. Újlak's provocative pairing of two examples of Western culture, one high and the other low, can be seen as a comment on the internationalization and inevitable reification of culture in general, regardless of national origin..."

.
(Laura J. Hoptman: Beyond Belief / Contemporary Art from East Central Europe, MCA, Chicago, 1995)