VISSZA A LISTÁHOZ
ENGLISH
Hecker Péter
Elek is
megnyitó / opening (video)

     "...A lelkesítő plakátszöveg érthető módon a szokásosnál talán többeket vonzott be a kiállítóterembe. Némelyek ijedten hőköltek vissza az utcára - kocsma lett a Ligetből? - mások alig titkolt örömmel nyugtázták, hogy új objektum nyílt a környéken. Egy éjszakai metamorfózis következtében a szó szoros értelmében lepusztult kocsma lett és úgy is maradt.
    A helyszín valóban a megtévesztésig hiteles: külvárosi csehó képe bontakozik ki előttünk a maga sajátos ikonográfiájával: söntéspulttal és kármentővel, szedett-vedett székekkel és asztalokkal, kovácsoltvas fali virágtartóval és egyéb nélkülözhetetlen elemekkel. Üres sörösüvegek, beszáradt alju kriglik, csikkektől duzzadó hamutartók csendélete fogadja a... betérőt...
    ....A sörös és borosüvegeken azonban nem a megszokott márkákat hirdető címkéket, hanem kinek-kinek ivási habitusához mért, illetve "iváskultúránk" társadalmi, szociológiai vonzatait boncolgató szövegeket találunk: Igyál magyar sör; Önsorsrontó Strong; Iszol valamit?; Világos sör az élet nagy pillanataihoz; Elrontott életem - asztal alatti bor (jó, még néhány évig); Tócsázó - bő sör; Van még sör; Magánügy - szorgalmas és családszerető férfiaknak; Szomjas - a kis lépések és nagy tettek söre; ; Hülye a Kormány; Laza sör (tisztelgés Tóth Gábor, a kiállítás egyik támogatója előtt)... "
(Sasvári Edit: Igyál Magyar - BALKON, 94/8-9, 28.p)
.

"... Megtalálható itt az "1 631229 6515" öniróniától, vagy az idegenszívűségtól áthatott "Igyál Magyar!" című söröscimkétől kezdve minden árnyalat, egészen az "1 570605 0447"-ig, vagy a  szentimentalizmus határát súroló 4 literes "Igen, miattad..." márkájú cseresznyepálinkáig...."
(Para-Kovács Imre: Igyál, magyar! - Magyar Narancs, 1994. augusztus 4, 3.p)

 
 

175. Drink Hungarian! - István Elek, Péter Hecker, Zsuzsa Nádor, Attila Nagy
     - installation, computergraphics

   ``...It was easy to understand that the soul-stirring postertext attracted an unusually large number of people into the gallery. Some of them sprang back to the street - has the Liget become a pub? - others cannot hide their joy that a new place has been opened.
   The scene is really authentic: the picture of a suburban dive emerges with its peculiar iconography: with the tap-room and the railed off counter, riff-raff chairs and tables, wrought iron wall flower-stand and other necessary elements. The still life of empty beer bottles, glasses with dried up bottoms, ashtrays swelling with butts welcomes the visitor...
   ...On the beer and wine bottles we find not the usual labels, but texts suited to different drinking habits, and  an analysis of the sociological patterns of our ``drinking culture``: Drink Hungarian beer; Self fate destroyer; Drink something? - Light ale to the great moments of life; There`s some beer left; Private affair - for busy and family loving men; Thirsty - the beer of small steps and great deeds/; Stupid Government; Loose beer /Hommage to Gábor Tóth, one of the supporters of the exhibition/.``
/Edit Sasvári: Drink Hungarian - BALKON, 94/8-9, 28.p/