VISSZA A LISTÁHOZ
ENGLISH
 

           "....A HungaroDada és a HungaroMagyar Kft. erőit egyesítve, a Laza Lapok bevonásával, a Liget Galériával strandtégiai szövetséget kötve, ezentúl DaDaMagyar Holdingként folytatja áldozatos tevékenységét, és azonnal meghirdeti a második-ELSŐ BUDAPESTI strandnélküli-VÍZNÉLKÜLI STRANDFESZTIVÁLT, amely 1993. március 17-től 21-ig kerül megrendezésre a BUDAPEST ART EXPO-n, az önfeláldozó Liget Galéria kicsiny, de jelentős standján.
            E különleges alkalomra a DaDaMagyar Holding CSEKK-LIBRIS akciót és aukciót hirdet, amin részt vehet bárki, aki a Felhíváshoz mellékelt rózsaszín postautalványon tetszőleges pénzösszeget küld a Budapest Art Expo támogatására. Az összegyűlt adományokat 1993. március 17-én meghitt műsoros ünnepség keretében adjuk át a rászorulóknak.
            Figyelem! A forgalomban lévő legkisebb címlet (10 fillér) föladása esetén is a postaköltség 20 forint. További feltétel, hogy a feladott pénzzel együtt a rózsaszín pénzesutalvány "Közlemény" rovatában kérjük elküldeni azokat a kis léptékű, de nagy hatású, kötetlen műfajú (vers, dal, novella, regény, rajz, nyomat, fotó, festmény, kollázs, montázs és ezek kombinációi) munkákat, amelyek a télvizi strandkultúra és a műkereskedelem kapcsolatát érintik vagy elkerülik..."
 
 

Lévay Jenő, Nagy Attila, Pálos Miklós"
 

           (Részlet a Felhívásból - újraközölte és a teljes dokumentációs anyagot közreadta a LAZA LAPOK Kettő - Ezerkilencszázkilencvenhárom április, 1993 Budapest)


 
 

+1 CHEQUE-LIBRIS/action at the stand of the Liget Gallery within the scope of the Budapest Art Expo.........

   ``...Joining their forces, drawing in the Laza Lapok, and contracting a strandtegic alliance with the Liget Gallery, from now on the HungaroDada and the HungaroMagyar Kft. continue their devotional activitiy as DaDaMagyar Holding, and they immediatly announce the second-FIRST BUDAPEST strandless WATERLESS STRANDFESTIVAL which will take place at the small but significant stand of the devoted Liget Gallery at the BUSAPEST ART EXPO, between March the 17th-21st, 1993.
   On this special occasion the DadaMagyar Holding announce a CHEQUE-LIBRIS action and auction, which anyone, who sends any amount with the pink postal order form enclosed to aid the Budapest Art Expo, can take part in. The piled up grants will be handed over to the indigents in the course of an intimate entertainment on March the 17th, 1993.
   Attention! In case of sending the smallest denomination in issue /1O fillers/ the cost of postage is still 2O forints. Further condition is that, together with the the money, on the ``Announcement`` side of the pink postal order form, the small scale but very impressive works of free artisic form /poem, song, short story, novel, drawing, impression, photo, painting, collage, montage, and the combination of these/ that touch or avoid the relation of winter strandculture and art trade must be sent in..."
 
 

Jenő Lévay, Attila Nagy, Milkós Pálos``
 

    /Excerpt from the ``Summons`` - it was republished and the entire documentation was published by the LAZA LAPOK Kettő - Nineteenninety-three April, Budapest 1993/