VISSZA A LISTÁHOZ
ENGLISH
Háy Ágnes korábban a Ligetben
EPIGONKIÁLTVÁNY
"Használd a hangomat!" - Hajas Tibor
"Utánozás: majomszokás" - népköltés
"Utánozó majom / Állatkertbe való" - népköltés
"Ismétlés a tudás anyja" - szólás
"Nincs új a nap alatt" - Salamon király
"A nap minden nap új" - Herakleitosz
 
    "Az első vágja az utat a dzsungelben, magányos, kemény küzdelemmel. Az EPIGONOK jönnek utána a turistaúton, könnyedén, fütyörészve. Hát tisztességes dolog ez? De, ha ők nem jönnének, akkor az ELSŐ-t, útjával együtt, újra benőné a dzsungel."
(Károlyi Zsiga nyomán)
    Szoktál utánozni, de nem mered beismerni?
    Szeretnél utánozni, de nem mersz?
    Most megteheted!
    EPIGON-KIÁLLÍTÁS-t vagy kiállítás-sorozatot rendez a Liget Galéria.
    Várunk festményt, szobrot, performanszt, installációt, filmet, stb-t
    Kérjük tüntesd fel azt is, kitől loptad.
    Háy Ágnes kezdeményezését átvéve:
Várnagy Tibor
(Nappali ház, 1991/3)
*

    FELHÍVÁS AZ ELSŐ KORTÁRS MAGYAR EPIGON-KIÁLLÍTÁSRA

    Bár manapság többnyire úgy közelítünk meg egy-egy műalkotást, mint individuális megnyilvánulást, mégis tudjuk, hogy a művek eredete közös. A szaktudományok kedvtelve foglalkoznak azzal, hogy egy-egy műben kimutassák, hogy az mi mindenből állt össze, amit nem a szerzője talált ki, fűszerezve mindezt azzal, hogy ki kire hogyan hatott, és így tovább. Ha tehát a művészetet nem mint végeredményt szemléljük, hanem mint műhelyt, akkor azt látjuk, hogy minden mű valamely már meglévő alkotásnak többé-kevésbé nyílt, vagy rejtett parafrázisa, adaptációja, variációja, újraértelmezése, és hogy a művészet - ezek szerint - nem más, mint egy adott közösség azon tevékenysége, hogy műveivel újra és újra megpróbálja definiálni, kiterjeszteni vagy behatárolni saját művészet-fogalmát.
    Háy Ágnes kezdeményezése nyomán mi most egy olyan kiállítást szeretnénk létrehozni a Liget Galériában, amely a hangsúlyt ezúttal nem a végeredményre, a művek individuális aspektusára helyezi, hanem magára a folyamatra, a háttérben - vagy a kulisszák mögött - zajló "közös" szellemi munkára. Azt szeretnénk bemutatni, hogy mindazok, akik a mi művészetünket csinálják, miről és hogyan gondolkodnak együtt (vagy külön-külön, de egymással párhuzamosan, és olykor egymás álláspontjait reflektálva), és mindezzel hogyan hatnak egymásra. E kiállítás idejére zárójelbe tesszük a szerzői jogokat, és fittyet hányunk a szellemi tulajdon kérdéseinek. Nem azt firtatjuk, ki mit csinált meg előbb, ki volt a mester, és ki a tanítvány, hanem hogy milyen kapcsolatok, összefüggések  húzódnak meg a háttérben?
    Az epigon-kiállításon műfajra való tekintet nélkül bemutathatűó minden olyan műtárgy, illetve dokumentációs anyag, melynek nyilvánosság elé kerülését mindeddig az akadályozta, hogy szerzője esetleg nem tekintette művét teljes egészében a "sajátjának". A bemutatni kívánt anyagokat 1992 április 21-én, kedden 14 és 16 óra között várjuk a Liget Galériába (Budapest XIV., Ajtósi Dürer sor 5.). Kiállításmegnyitó: április 24., 18 órától.
    (kép: Lukács Mária: Egyszerűen tapasztalható miniatür édes videó - kockacukor, film, drót -, 1992)
 

Várnagy Tibor
(Nappali ház, 1992/1)
*


Böröcz András: Cím nélkül, 1992
     "...prekoncepciónk szerint számos magyar művész került a Fluxus vonzáskörébe, de "magyar Fluxus"-ról nem lehet egyértelműen beszélni...
...Előzetes véleményünk szerint a magyar művészek közül Szentjóby Tamás állt legközelebb e Fluxushoz, de a nemzetközi csoportnak "hivatalosan" ő sem vált tagjává. Rajta kívűl főleg Altorjai Gábor és Tót Endre került még fluxus-közelbe. Elképzelhetôk továbbá a következő kategóriák:
(...)
...-pre- és poszt-Fluxus (Achille Bonito Oliva osztályozásának megfelelően, lásd Ubi Fluxus, 1990, ibi motus, 1962. Magyarországon prefluxus előzménynek lenne tekinthető például Dr. Végh László munkássága, posztfluxusnak pedig esetleg a Hejettes Szomlyazók vagy a Várnagy Tibor által szervezett plágium akció. Természetesen ebben az esetben mi tekintjük utólag Fluxusnak azt, amire alkotóik nem is gondoltak...)"

 
         (Dr. Beke László: Fluxus - Work in Progress
az Artpool Művészetkutató központ FLUXMOST című
rendezvényének szórólapján, 1993. január)

 

138. The First Contemporary Hungarian Epigon Exhibition - Zoltán Ádám, Krisztina Baksa Soós, Sándor Bátai, Balázs Beöthy, András Böröcz, Is Elek, Ágnes Eperjesi - Tibor Várnagy, Márta Fehér - Piroska László, Aljona Frankl - László Lugo, László FeLugossy - János Szirtes, György Galántai, Gábor Gerhes, Sári Gerlóczy, István Halas, Ĺgnes Háy, Teodóra Hübner, Péter Kecskés, Balázs Kicsiny, Tamás Komoróczky, Endre Koronczki, György Kungl, Jenő Lévay, Gábor Litván, Mária Lukács, Dóra Maurer, Attila Menesi, Ferenc Mujdricza, Tibor Miltényi, Minyó and Szert, Attila Nagy, István Nagy, Tamás Olescher, Miklós Pálos, Rolland Pereszlényi, Miklós Peternák, László L. Révész, Zoltán Sebestyén, Zsuzsa Stuiber, Péter Szarka, György Szegő, Gábor Szörtsei, Gyula Várnai, Imre Wéber - in collaboration with the Liget Gallery, this exhibiton was shown by the Szeged Community Centre Gallery.


Zoltán Ádám: O.T, 1992

   ``...according to our preconception, though Fluxus attracted many Hungarian artists, still there`s no real ``Hungarian Fluxus``...
...Among the Hungarian artists Tamás Szentjóby stood nearest Fluxus, but he did not become an official member of any international groups, either. Beside him Gábor Altorjai and Endre Tót got near Fluxus. Furthermore, the following categories can be imagined:
...
...pre- and post-Fluxus /Acording to Achille Bonito Oliva`s classification, see Ubi Fluxus, 199O, ibi motus, 1962. In Hungary we can consider the activity of Dr László Végh a prefluxus antecendent, and we might consider the Helyettes Szomjazók or the plagiary action organized by Tibor Várnagy postfluxus. Naturally we consider these things Fluxus after the fact, which the creators did not think of at the time.../``
 
 

   /Dr László Beke: Fluxus - Work in Progress / on the leaflet of the programme FLUXMOST by the Artpool Artresearch centre, January, 1993/