VISSZA A LISTÁHOZ
Háy Ágnes site
Háy Ágnes bio - Artportal
http://www.narancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=4397
ENGLISH
Háy Ágnes később a Ligetben

HALÁLTÁNC / DANCE MACABRE
KÉPEK / IMAGES

...Mikor azonban kinyitottam az első nagyobb borítékot és - akár egy kártyapaklit - szétterítettem az első paksaméta rajzot, olyan érzésem támadt, mint aki alól hirtelen kirántották a meghitt padlózatot. Atzán persze magamhoz tértem, ott a fehér helyiség antiszeptikus falai közt, s bejött a művészeti műveltségem is, körülbelül így: Zrínyi és Frangepán a bécsújhelyi börtönben, s megint Mozart, a kései G-moll szimfónia lejtésével, illetve bizonyos kripták, bizonyos szerzetesrendek csontjaival valahol Szicíliában, meg hasonlók.
Kecses, mondhatni játszi könnyedséggel összeválogatott gyűjtemény volt ez, mindenféle újságfotókból, hírdetési képekből, utazási irodák prospektusaiból. Ági csak igen keveset adott hozzá ezekhez az ábrázolásokhoz, és mindig ugyanazt: egy vidám, a képen látható dolgokkal cinkos egyetértéssel összekacsintó csontvázat. Egy táncos lábú, sápadt tudjuk már mit, egy halálmukit, egy zörgő és kaján, kicsit neveletlen és kicsit túl fehér izé-alakzatot. Többnyire mosollyal a nem száján és graciőz karmozdulatokkal a nem kezével. Egy Chaplint, ahogy megengedhetetlen mértékben levetkőzött és zörgővé kopott.
"...a minden történéssel szemben tanúsított nagy méltányosság révén..." (Rainer Maria Rilke)
 

(Perneczky Géza: Haláli - Beszélő, 1991.november 2.)
*
But when I opened the first large envelope and spread out the first sheaf of drawings, like a deck of cards, I felt as it the cosy flooring had been snatched out from under me. Then I of course regained consciousness, there, within the the antiseptic walls of the white room, and my artistic education also kickedin, like this: Zrinyi and Frangepan in the Bécsújhely dungeon, and again Mozart, with the slope of the late symphony in G minor, and certain crypts, with the bones of certain monastic orders somewhere in Sicily, and such things.
It was a graceful, swimmingly arranged collection of all kinds of newspaper photos, advertising pictures, travel agency brochures. Ági added only a little kinds to these representations, and always the same: high-stepper, pale we-already-know-what, a death-bloke, a clattering and malicious, a bit naughty and a bit-too-white whatchmacallit-figure. Most of the time with a smile on his not-face and graceful gestures with his not-arms. A Chaplin, who, by an inadmissible degree, had got undressed and thin until he started clattering.
"...by means of the great impartiality shown towards all that happens..." (Rainer Maria Rilke)
 

(Géza Perneczky: Deadly - Beszélő, 02.11.1991.)