VISSZA A LISTÁHOZ
Révész és Sugár korábban a Ligetben
Sugár később a Ligetben
 


    A Media Research felé
    (esztétikai profilaxis)

    Az MR történetét kutatva a múltban, hamar egy olyan határhoz érünk, amin túl már alig oszlatható homály fed mindent. A kultúra bizonyos területein megmutatkozó anomáliák viszont egyértelműen arra utalnak, hogy egy MR típusú entitás léte szükségszerű felvetés. Az elterjedt pletyka szerint is a csoport manifeszt jelentkezését egy, a hibernált állapothoz hasonlítható latens jelenlét előzte meg. A hibernált állapotban történt aktiválás meglepő módon, szinte kizárólag a konspiratív tevékenységek terminusaival írható le. Az evidens kérdés ilyenkor - melyet mind a csoporttal szimpatizálók, mind kritikusai feltettek -, mi vagy ki okozhatta a hibernált állapotot és az abból való kilépést? A választ ismerők minden alkalommal kategorikusan  elutasítják a konspiráció-elméleteket, így kielégítő magyarázat nélkül marad az a tény is, hogy a csoport tagjai miért bukkannak fel még számukra is sokszor meglepő összefüggésekben.
    Kiállításmegnyitók, senki által sem látogatott, késő éjjel is nyitvatartó bárok, nemzetközi repülőterek kietlen termináljai, egyetemi előadótermek katedrái, alig megnevezhetô - váratlan TV programok, rulettkaszinók katlanjai, villanyvilágítást nélkülöző alföldi tanyák csendje, archívumokban felejtett filmszalagok, autópálya pihenők, bekapcsolva felejtett computer-monitorok, nemzetközi konferenciák pulpitusai, zálogházi sorok, bezárás előtt álló múzeumok, filmforgatások zűrzavara, házibuliból kidobottak társasága, szexboltok kirakatai, határátlépő helyek motozószobái, irodalmi kávéházak áthatolhatatlan füstje, videoklippek pillanatképei, egzisztencialista létlehetôségek (Daseins-möglichkeiten) analizisei, antikváriumok legporosabb polcai, könyvtárak és múzeumok büféi, mellékhelyiségei, különböző városok táncparkettjei és magánlakásai, taxik utastere, bevásárló központok zárás előtti pillanatai, Media Researc találkozók, önmagukból kifordult követségi fogadások, nemzeti vendéglők jellegtelen asztalai, koncertek színpada és nézőtere, rég megcáfolt teóriák gyüjteményei, színpadias gesztusok kulisszái, havasesőben küszködő bicikli nyerge, teniszpályák zuhanyozói, szaunák gőze, ingyenes másológépek közvetlen környezete, komphajók tévészobái, nyomdagépek olajtócsái között: itt érdemes keresni az MR tagjait.
    Aki ezek után, a csoport feladatát illetô második kérdést fölteszi, az tükörbe pillantván, saját könnybelábadt szemeibôl a következôket fogja kiolvasni: "A felsorolásokat tagoló vesszők végtelen sorát legmegfelelőbb célszalagként kezelni."
 

Média Researc (Bora Gábor, Sugár János)

 
 

Internet Privacy Switch

Janos Sugar / Media Research Foundation, Budapest
A project proposal by Janos Sugar, a conceptual and media artist from Budapest, Hungary and cofounder of the Media Research Foundation. In Budapest he worked closely together with Geert Lovink for a number of years. In response to a discussion years ago about disconnectivity he came up with the internet privacy switch, which is brilliant in its simplicity, it just disconnects you when you push ‘off’ – the button has the word ‘line’ written on both sides of the switch so that when you push it ‘on’ it says ‘online’ and when you switch it off it says ‘offline’.
Janos Sugar - International Corporation of Lost Structures:
www.icols.org/pages/MainFrame.html
Media Research Foundation, Budapest: