VISSZA A LISTÁHOZ
ENGLISH
DALSZÖVEGEK
UJJ FŐOLDAL
 

        Ujj Zsuzsanna
       A RÓZSASZÍNŰ FÜZETBŐL
 

    Szerelmem az alkohol gőzén át ível fel sem ismert, meg sem látott. Itt ülök egyedül egy nyilvános helyen, vodkát fogyasztok, és rá gondolok. Jó kis Rolling slágerek szólnak. Ebben a helyiségben én vagyok az egyetlen vendég. A magam vendége. Új - Ujj halálképek vannak születőben. Valahogy mindenképpen - minden képen meg kell fogalmazni a létet.
    Nem tudom, hogyan lehetséges épségben, egészségben eljutni egy tisztes életkorig. Hogyan fogjam fel a szerelmet? Mint istenit, vagy mint elemi csapást? Még tegnapelőtt, sőt még délután is milyen boldog voltam. Boldog séta a zöldövezetben. Mostanára mind az enyészeté.
    Még sokkal több alázat, drága! Még sokkal több! Hordjuk egy rakásba!
    Milyen szép az én szerelmem! És milyen árva! És már nem segíthet semmi sem, és ezt szépen el kéne fogadni. Jaj! Vajon mikor látom?
    Elkísérjelek haza, vagy segítselek egy taxiba? Mit tudhatnék én? Semmit sem tudok. Lehet, az utóbbi napokban én is voltam vigaszod. Tisztán állítom, szeretlek - de visszafogom magam -, és nem minden áron. Legszebb dolog a szerelem. Hiába. Ez vitathatatlan és tagadhatatlan.
    Az én életkoromban már nem futkározik a nő a félig leszakadt tüdejével a férfi után. Mindig csak a türelem marad. Álmok a tükör elôtt.
    Vadhajtás. Vadkurva. Hát micsoda nő vagyok én? Úgy élek, mint egy férfi, és közben testem-lelkem nő. Nő és egyre nő. Nem tudom szabad-e így élni.
    Az utolsó huszadik szál cigi. Az utolsó tizedik pohár bor. Az ihlet nagy úr. A magány terpeszkedik rajta.
    Minden nyáron új szerelem terem. Lehet, hogy ez a legszebb évszak?
    Mámor és bor. Mámor és szerelem. Mocskos alkohol! Nagy szükség. Most nyár van, és nagy itt a hőség. Sütnek a puncik az éjszakában, s öngyilkos módon karóba húzzák magukat. A péniszek is rendre, sorra állnak, magukhoz illôen szépen kandikálnak.
    Kellőképpen magas, és korához illôen szépen roskatag. Szerelmem! A szívem szakad meg érted! Szép vagy, és én nagyon szeretnélek! Te gyönyörűséges másé, ha te a halálé, én akkor is a tied!
    Könnyű lenne ezt a hétpróbát is kiállnom, ha tudnám, mi előtt állok, mire kell várnom.
    Azt hiszem, csak így foghatja fel az ember, hogy egy kicsi porszemecske, egy kicsi kevéske a nagy egészbe.
    Én nem lehetek Istené, én a Férfié akarok lenni. És ha nem lehetek a Férfié, akkor vigyen el az Ördög, még iszom, még rátöltök.
    Ha türelemmel vagyok, még sokat tanulhatok. Türelmet és tisztességet. Vígül is boldog lehetek, mert megadatott, hogy szeressek, és nincs jobb dolog a világon, mint szeretni. Magamban elmondhatom a fohászokat is. Istenem! Ments meg az egyszeri szerelmi vakságtól! Hadd lássak a ködön át!
    Az én első és utolsó férjem, az én akkori édesem - éppen harmadik diplomáját szerezte az ELTE Szociológia tagozatán -, hogyan tudnám én identifikálni, azonosítani, meghatározni magam. Miközben ott lógtam a levegőben mindenféle munka és ambíció nélkül, azt válaszoltam, hogy én elsősorban ember vagyok, és nem utolsó sorban nő, és ha ezeken valamiféle csorba esik, akkor szoktam elveszíteni az azonosságot magammal, és akkor van úgy, hogy nem érzem a helyem a világban.
    Holnap este sem tudom, hogy mit csinálok. Ha nem szeretek, akkor pénzt keresek.
    Az a baj, hogy nincs sok hátra, ami azt is jelenti, hogy nincs sok előre. És nem csak az van, hogy van az élet, és az életet le kell élni. Nem lehet kitérni, nem lehet letérni. Ez első megközelítésre riasztó is lehetne, de azért mégis van benne valami megnyugtató.
    Hát így készültem én augusztus tizennegyedikének éjjelén erre a kiállításra. Tiszta fejjel, tele szerelemmel és vodkával.
 

       Elhangzott 1991. augusztus 23-án
a Liget Galériában
a zenés megnyitó helyett
       (Nappali ház 1992/4, 66-67.p)

 

125. Second exhibition - Zsuzsi Ujj /o. Zsuzsi Ujj/
- installation /large size b/w photos, black foil/ - collaborating with the Liget Gallery, this exhibition was shown by the Szeged Community Centre Gallery
 

     Zsuzsanna Ujj
    FROM THE PINK BOOKLET
 

   Through the steam of the alcohol, my love did not recognize me, did not see me. I am sitting here on my own, in this public place, drinking vodka, thinking about him. They are playing good Rolling songs. I am the only customer in this place. My own customer. New death pictures are about to be born. In any case - in every picture, we must draw up existence.
   I don`t know how one can reach a venerable age intact and in good health. How should I perceive love? As something divine or as a grievous disaster? How happy I was the day before, and even this afternoon. A joyful walk in the green belt. It has all gone by now.
   Much more humility, darling! Much more! Let`s stack it up!
   How beautiful my love is! And what an orphan! And nothing can help anymore, and I should nicely accept it. Oh! When will I see him?
   Shall I take you home, or shall I help you into a taxi? What do I know? I know nothing. Yes, I might have  been a solace to you in recent days. I clearly say, I love you - but I hold myself back -, and not at any price. Love is the most beautiful thing. All is in vain! It is unquestionable and undeniable.
  At my age a woman does not spend her time running after a man. Only patience is left. Dreams before the mirror.
   Wilding. Wildwhore. What a woman am I? I live like a man while my body, my soul is a woman. More and more. I don`t know if I am allowed to live like this.
   The last twentieth cigarette. The last tenth glass of wine. Inspiration is a lord. Loneliness sprawls on him.
   A new love grows every summer. Perhaps it is the most beautiful season?
   Ecstasy and wine. Ecstasy and love. Dirty alcohol! Great need. It`s summer now, very hot. The cunts burn in the night, and impale themselves in a suicidal way. The penises stand, one after another, and praisefully pry.
   He is as tall as required, and nicely decrepit becoming at his age. My love! My heart breaks over you! You are beautiful and I`d love you deeply! You delight of someone else`s, if you are death`s, I am still yours!
   It would be easy for me to pass this test too, if I knew what I was standing before, what I had to wait for.
   I think this is the only way for us to understand that we are tiny little grains of dust, little parts of the great whole.
   I cannot be of God, I want to be of Man. And if I cannot be of Man, let the devil take me, I drink some more, refill again.
   If I am patient, I may learn a lot more. Patience and honour. I could be happy because I have the chance to love and there`s nothing better in the whole world than to love. I can say my prayers to myself. Oh, God! Save me from being blinded by one love! Let me see through the mist!
   My first and last husband, my sweet of that time - who was taking his third diploma at the ELTE Sociology section -, asked me how I could identify, define myself. While I was hanging in the air with no job and no ambitions, I answered that first of all I was a human being, and not least a woman, and I lose my identity when these are damaged, and that is the time, when I can`t feel my place in this world.
   I don`t know what I will do tomorrow night, either. If I do not love, I will earn money.
   The problem is that there`s not much left, which also means that there`s not much ahead. And it`s not only that there`s life and we must live. We cannot shirk, cannot diverge. It could be frightening at first sight, but there`s still something satisfying in it.
   This is how I was getting prepared for this exhibition, on the night of the fourteenth of August. With a clear mind, full of love and vodka.
 
 

   Instead of a musical opening
at the Liget Gallery, 23rd of August, 1991.
   /Nappali Ház 1992/4, 66-67. p/

 
 

I NEED ONE MAN

I need one man,
a real he-man,
where can he be,
without love,
without embrace
I cant’ live anymore.

it’s  Saturday, I’m lost,
I’ve loved every man,
it’s  Sunday, I’m empty,
I lie empty alone on the bed

without a man, a woman is not a woman
just a bloodless potted plant
I have no time, I have no plane
I’m alone, I’m  alone.

No, no, I can’t see,
no, no I can only feel it all
no, no, I can’t live,
no, no, I just bleed to death.

No, no, nobody loves me,
no, no, I have no one to love,
no, no, dogs are barking,
no, no, they tear me apart.

Alt the stupid rules are for nothing,
a glass of drink and it’s  over at last,
all is in vain, hopeless,
I need a man, I need him now.

no, no, I know nothing,
no, no, I know everything,
no, no, I’m not bad,
no, no, I’m good.

no, no, I don’t need drunkeness,
no, no, I don’t need wine,..
no, no, I dont need anything,
no, no, I only need love.

you don’t have to say it, I know you don’t want it,
you don’t have to say it, that’s not what your problem is
all is in vain, I’ve known you for awhille.

I’ve been running to you all night
I’ve been trembling for you all night,
I waited in vain, I waited for you in vain.

„….you see, this is love
any bigger feeling than this, I’ll never need…”
 

*
 

Víg song  /Merry song/
 

The volcano erupted, the lava is flowing,
I love you, my love, all is vain!

I’ll abandon myself to the drift,
nothing matters, no sorrow can come to me,
I’ll abandon myself to the drift, give in to the current.

No more trouble can come to me,
even lost, It’s only you,
I want you with all I am
In other’s arms, with cold hearts.

Together with you the hope has also left me,
I’m a  pagan, heathen, exile,
Together with you the hope is lost too,
I’m rushing after you like a rabid dog,
I’m innocent, sorrow tears me open,
you’ve enraged me, this is an outrage!

Nothing is dear, I have no treasure,
everything’s lost, let everything be lost!
My soul is in the dust, trampled in the mud,
I drop my arms, I have noone to embrace.

There’s mist over the city, cataracts on my eyes,
nothing really matters, I can see from inside.
Those who are brave, come with me,
so as not to run dry of hope!

My pot is bubbling, the frogs are screaming,
snakes are hissing, I’ll give you some snacks,
I’ll put leeches on your chest,
You’ll see, my dear, you won’t disagree.

Skirts are sweeping, breasts are aglow,
dark pits, they bury me,
deadly claws embrace me,
I’ll let you run away, cruel tyrant!

Bells are sounding, it’s nuptials again,
new life is being born in eternal mourning,
bells are sounding, they’re burying again,
they’re digging my grave, they’re digging the pit!

Oh, Azezello, it’s a big big trouble!
Even the Devil doesn’t know what to do with me!

The Prince has left on his white horse,
where is my Rogozsin?
Where is my truant Killer?!

*
 

FOUR SEASONS
 

Oh, it’s autumn again, you always torture me
even the sight of you hurts, even to see you
my heart is thumping, I wish you left me,
ravishing-wicked, you always come again,
you always torture me, beautiful!
everything fades away, stinking, green mildew,
falling leaves, falling leaves,
rotten corpses, slowly bury me,
time passes, sluttish sheet,
I want no one but him, but him!

and then winter comes again, my heart reaches the sky,
everything comes to the end, everything comes to the end,
if the snow is white, death is white,
it waits just for me, slowly embraces me,
nicely embraces me, so good!
sludgy is the spring, filthy bandage,
all pus and muddy, the secret is eternal,
I slowly fade away, the way that leads me
to you is so long,
how will I find you?

It’s good when summer comes again, death is hot,
waiting on the river bank, waiting on the river bank.
freshen up yourself, it’s only one moment,
just a short moment, that is all there is,
just a flash and nothing else!
the wound is mortal, almost bursts,
everything is all in blood, empty glasses,
cheap hits, instead of love,
miserable hits, dim hits,
instead of love, you rascal!
 

*
 

ROLLING ON
 

There’s nothing left to do, so I’ll let him go
I’ll leave him alone, with a rope around his neck,
I’ll let him cry, fall onto the table,
I’ll leave him locked in, in the arms of another woman,
blind in the world, deaf alone,
I’ll let him go, to love another woman!
I’ll let him go, embrance not me!

There’s nothing left any more, but to mate with a snake,
to fall down, to cling to wine,
cling to wine, drink sweet poison,
blow smoke, muse into the fog,
to drown in sin, to get stuck in the swamp,
in the lap of another woman, sencented to death!
in the bed of another woman, waiting for nothing!

so I’ll let him go, let him love someone else,
I’ll let him run away, I’ll let him fall down,
I’ll let him be lost, just let him be somewhere,
I’ll let someone else have him, I’ll let the dirty night have him,
in dark horror, gasping for a good word,
cuddling another woman, drowning in wine,
in the bed of another woman, in an icy pit, in death!