A könyvtár általános adatai


Vissza a fõlapra

Hivatalos név: József Attila Városi Könyvtár [Attila József Public Library]
Cím: 5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos u. 3.
Levélcím: 5441 Kunszentmárton, Pf. 42
Telefon: (56)-461-109
E-mail: libkunsuz@c3.hu

 

( a kép bal oldalán található épület )

 

A könyvtár kódjele: Kusz 4
Vezetõ: Szathmári József könyvtárvezetõ, mb. igazgató
A könyvtár típusa, jellege: városi könyvtár, B-típusú közmûvelõdési könyvtár
Az alapítás éve: 1952
Fenntartó: Kunszentmárton Város Önkormányzata
A könyvtár dolgozóinak száma: 5 fõfoglalkozású
A fiókkönyvtárak száma: 1
Fõgyûjtõkör: általános gyûjtõkörû; helyismeret
A gyûjtött dokumentumtípusok: idõszaki kiadvány, hangzó dokumentum, mikrodokumentum, videodokumentum
Az állomány nagysága: könyv: 58.157; idõszaki kiadvány: 483; hangzó dokumentum: 1108; mikrodokumentum: 14; videodokumentum: 651; összesen 58.157 könyvtári egység (1997. dec. 31.)
Átlagos éves gyarapodás: 700 könyvtári egység/év
A könyvtárba járó idõszaki kiadványok száma: 44 magyar
A könyvtár nyilvánosságának foka: nyilvános
Olvasótermi helyek száma: 24
A szabadpolcon elhelyezett állomány aránya: 70%
A könyvtár technikai felszereltsége: televízió, music-center, magnetofon, videomagnó, mikrofilm olvasó-nagyító, fénymásoló
A könyvtár számítógépes ellátottsága: 2 PC, az egyik Internet hozzáféréssel
Adatbázis-kezelõ és/vagy könyvtári szoftver: TextLib
Az állomány feltáró eszközei, katalógusok: leíró katalógus, szakkatalógus
A könyvtár részvétele hazai és nemzetközi szervezetekben: Informatikai és Könyvtári Szövetség


Néhány szóban a könyvtár történetérõl

1952-ben jött létre a Kunszentmártoni Járási Könyvtár, amely Kunszentmártonban ellátta a helyi könyvtári tevékenységet. A rendszerváltásig a körzet, a Tiszazug hálózati központja volt, segítette a községi könyvtárak munkáját.

Az intézmény 1953-ban kapta meg a Kossuth Lajos u. 3. sz. alatti, volt kaszinó-épületet (ld. fénykép), mely azóta is, megszakítás nélkül otthont ad a dokumentumoknak.

A könyvtárnak 1952-ben, az alapítás idején 3.940 kötet könyvállománya volt. A gyûjtemény 45 esztendõ alatt 60.413 kötet könyvtári egységet feltáró, a körzet lakosságát jól ellátni tudó intézménnyé vált. A 60-as évek elején önálló helyiségbe költözött a gyermekkönyvtár. A könyvtári állomány növekedése, az olvasószolgálati munka differenciálódása, a gyermekkönyvtári szolgáltatás elkülönítése, új szolgáltatási formák megjelenése, mint pl. a zenei részleg kialakítása szükségessé tette a létszám bõvítését, szakképzett könyvtárosok alkalmazását. A könyvtár vezetõje 42 esztendeig Csík Mihály volt.

Az 1995-ös esztendõ mérföldkõ a könyvtári szolgáltatás eddigi történetében. A képviselõtestület önkormányzati rendelettel megszüntette a könyvtár önállóságát és azt összevonta más, közmûvelõdést szolgáló intézményekkel. A gyermekkönyvtár, mint önálló épülettel rendelkezõ egység megszûnt létezni, anyagának csak töredéke kapott helyet a felnõtt részlegben, a többi külsõ raktárhelyiségekbe került.

Ennek az állapotnak csak 1998. július 1-étõl szakadt vége, amikor megszûnt az összevont intézményi státusz. Ettõl a pillanattól könyvtárunk névadója: József Attila.

Könyvtárunk olvasótermében jelenleg 4000 kötetes kézikönyvtár, mintegy 40 féle periodika, audiovizuális eszköztár, helyismereti gyûjtemény, mikrofilmes, számítógépes és reprográfiai szolgáltatások várják a látogatókat. Pályázati forrásokból láttunk hozzá egy videofilmtár létrehozásához.

Vissza a fõlapra

Szathmári József
könyvtárvezetõ, mb. igazgató