LÉLEGZET

A Levegõ Munkacsoport és a Magyar Közlekedési Klub

környezetvédelmi havilapja

 

 

 

 

  

Felelõs kiadó: Lukács András 
Szerkesztõ: Mikola Klára 
Lapterv, grafika: Gera Ildikó 
Technikai szerkesztõ: Susánszky Ferenc 
WEB változat: Susánszky Ferenc 
Levélcím: 1145 Budapest, Pf. 1676 
Telefon: 206-5576, 206-5598, 206-5599, 340-6097 
Drótposta: klari@levego.zpok.hu, levego@mail.c3.hu 

Bankszámlaszám: 
MHB 10200830-32321418-00000000 

A Lélegzetben megjelent írások korlátozás nélkül, díjmentesen közölhetõk más kiadványokban. 
Kérjük a forrás feltüntetését. 

A kiadvány szerkesztése a KEROSZ lapolvasója segítségével történt. 
A LÉLEGZET interneten való megjelenését valamint elektronikus levelezésünket 
a SOROS Alapítvány támogatása teszi lehetõvé.