Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom

 

A Zöld Szív 1989-ben alakult. Alapelvünk a természet tiszteletére és szeretetére nevelés. Iskolában és iskolán kívül egyaránt kifejtjük tevékenységünket. Célunk elsősorban a 6-14 éves gyerekek környezeti nevelése és a természeti értékek megóvása. Tagjaink között azonban szép számmal akadnak óvodások éppúgy, mint középiskolások, egyetemisták és felnőttek.

A gyerekek feladata, hogy válasszanak egy környezetükben fellelhető természeti értéket, ezt figyeljék rendszeresen, vegyék védnökségük alá, és óvják meg, ha szükséges. Védhetnek bármit, ami a természet része, patakot, rétet, erdőt, nádast, fát stb. Célszerű olyan feladatot választani, amelyet lakóhelyükről könnyen el tudnak érni. Csoportjaink az általuk vállalt feladatról és kutatásaikról időnként kisebb tanulmányban, és az évenkénti zöldszíves pályázat keretében, illetve az országos találkozónkon adnak tájékoztatást.

Kiemelt megfigyelési területünk a folyóvizek vizsgálata. Jelenleg a Dunán, a Tiszán, a Körösön, Maroson, Zagyván és a Dráván végzünk vízkémiai vizsgálatokat. Duna-láncunkban Ulmtól Mohácsig négy országban harminc csoportunk figyeli évszakonként a víz minőségét ugyanazon időpontban és azonos munkalap alapján. Hasonlóan működik a Tisza-füzér is, amely Salgótarjántól Székelyudvarhelyig átöleli a Tisza egész vízgyűjtőjét. A mérési eredményeket összesítjük, majd elküldjük különböző vízügyi szakértőknek. Ha átlagostól eltérő mérési eredménnyel találkozunk, akkor megkérjük a csoportot, hogy járjanak utána az eltérés okának. Ily módon számos szennyezőforrást sikerült már beazonosítanunk.

Csoportjaink élén rendszerint a környezeti nevelés terén elkötelezett pedagógusok állnak, s az ő irányításukkal történik a természet megszerettetése, az ismeretek átadása. Alapelveink tömör megfogalmazását a Zöld Szív tíz pontja tartalmazza, melynek betartását minden tagunktól elvárjuk. Ez kellő támpontot nyújt a környezeti nevelés elveinek zöldszíves megalapozására. Továbbképzéseken, tanári találkozókon segítünk felnőtt csoport vezetőinknek a szakmai ismeretek és korszerű környezeti nevelési módszerek elsajátításában.

Szakmai továbbképzési szerepet is betölt nyári táborunk, ahol szakemberek vezetésével folynak a foglalkozások (zöldszíves séták, növényhatározás, madármegfigyelés, vízkémiai vizsgálatok stb.)

Patakprogramunkat az általános iskolai korosztálynak ajánljuk. Az elsősöktől a nyolcadikosokig mindenki találhat kedvére való feladatot benne. A programot „Védjük a patakunkat!" című kiadványunk is segíti, mely Lepke Lapok sorozatunk első része. Az ebben található vizsgálatokhoz szükséges eszközöket „Patakzsákunk" tartalmazza.

Lepke Lapunk második kiadványa segítséget nyújt a gyerekeknek mezőjük megismerésében, védelmében. A füzet mellé „Mezőzsák" is tartozik, melyben a feladat elvégzéséhez szükséges eszközök vannak.

A természetvédelem mellett fontosnak tartjuk hagyományaink ápolását is. Találkozóink és táborozásaink alkalmával felkeressük a környékbeli legkisebb falvakat, hogy tanuljunk természetes életmódjukból, megismerkedjünk régi szokásaikkal, életmódjukkal, maguk készítette tárgyaikkal. Népdalokat és jellegzetes tájszavakat gyűjtünk, népi hangszerekkel ismerkedünk, s mi magunk is énekelünk, zenélünk. Különös gondot fordítunk anyanyelvünk ápolására, s igyekszünk kiszűrni a szellemi és nyelvi környezetszennyezés (idegen szavak áradata) hatásait.

Csatlakozási lehetőség:

Mozgalmunk tagja lehet bárki, aki alapelveinkkel egyetért, alapszabályunkat betartja, vagyis szereti és tiszteli a természetet, megóvásáért cselekedni is kész, teljesíti az előkészítő 7 próbát, és befizeti az éves tagdíjat. Jelentkezni mozgalmunk központjában lehet. Szeretettel várunk!

Zöld Szív
2013 Pomáz, Mátyás király u. 2.
Telefon/fax: 06-26-325 957
E-mail: zsziv@mail.c3.hu
Honlap:
www.c3.hu/~zsziv