Lélegzet
                    1998. november
 

Kisebb átalakítások – nehézlégkalapáccsal

Megtelt tiltakozó háztulajdonosokkal, lakókkal a Budapest, Hõsök fasorai iskola tornaterme 1998. augusztus 31-én délután. Felháborodásuknak az volt az oka, hogy szomszédságukban, a volt TVK tulajdonú épületben az új tulajdonos – a Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága – vegyi anyagokat bevizsgáló laboratóriumot akar létesíteni, a maradék vegymintákat pedig – mint utólag kiderült – egy kb. 89 méterre lesüllyesztett kabinban szándékozik tárolni. Minderrõl úgy szerzett tudomást a lakosság, hogy amikor kezdték kimélyíteni a tartály helyét, olyan nagy vastagságú betontömbökbe ütköztek, melyeket már csak nehézlégkalapáccsal tudtak szétverni, ettõl pedig megrepedeztek a szomszédos házak falai, a képek, porcelánok leestek a helyükrõl... Kétségbeesésükben a lakók a rendõrséghez fordultak, akik a helyszínre érkezve ideiglenesen leállították a munkálatokat. Ekkor kezdõdött meg a tiltakozás a félrevezetett lakosság körében, mert bár a lakosság beleegyezését adta egy kisebb átalakításhoz, de ez nyilván nem jogosítja fel a kivitelezõt erre a brutálisnak nevezhetõ károkozásra.

A Sashalmi Ingatlan-tulajdonosok Egyesülete (SITE) érdekvédelmi szervezet azonnal tájékoztatást, illetve a munkák leállítását kérte a kerületi építésügyi hatóságokól, aláírásgyûjtõ akciót és lakossági fórumot szervezett.

A lakossági fórumon a lakosság félelmeinek adott hangot, és többek között azt javasolta, hogy a vizsgálandó anyagokat ne itt tárolják hosszú távon, hanem annak béreljenek egy tárolóhelyet például az EGIS vegyi üzemben, ahol azokat szigorúan ellenõrzött körülmények között kezelik, és gondoskodnak majd a szakszerû megsemmisítésükrõl is. A fórum építészeket kért fel az építkezés tervének ellenõrzésére, majd a SITE és a Levegõ Munkacsoport az EMLA környezetvédelmi szakjogászainak segítségét kérte fel a lakossági érdekek védelmében. Az is nagyon lényeges szempont volt, hogy mindenképpen meg kell akadályozni a terület vízgyûjtõ-területének szennyezõdését egy esetleges kivitelezési hiba következtében, hiszen ez az egész terület ivóvízkészletét veszélyeztetné. A tulajdonos megjelent felelõs képviselõje ígéretet tett a kárt szenvedett lakosság házainak rendbetételére.

A lakossági fórum mind a szervezõknek, mind a kárvallottaknak tanulságul szolgál. A lakosság várja az ügy számára kedvezõ alakulását.

Szabó László