Lélegzet

                    1998. szeptember

Légszennyezés az autóban

Egy nemrég megjelent tanulmány, összegezve a témában világszerte folytatott kutatásokat, egyértelmûen arra a következtetésre jut, hogy a közlekedés által okozott légszennyezés sokkal inkább veszélyezteti az autóban ülõk egészségét, mint a gyalogosokét, a kerékpárosokét vagy akár a tömegközlekedéssel utazókét.

David Taylor és Malcolm Fergusson A légszennyezés hatása az utak használóira címû tanulmánya* 78, a világ különbözõ országaiban készült vizsgálat és számos szakértõi tanácskozás eredményeit foglalja össze. A brit közlekedési minisztérium részére készült munka legfontosabb megállapítása, hogy az autók nem védik meg a bennük utazókat a légszennyezettség ellen. Az adatok éppen ennek ellenkezõjét bizonyítják: a személygépkocsiban kétszer-háromszor akkora koncentrációban vannak jelen a szennyezõ anyagok, mint a járdán. A tömegközlekedési jármûveken a szennyezõdés kisebb, mint a személyautókban, de nagyobb, mint a gyalogosoknál.

Egyes légszennyezõ anyagok viszonylagos koncentrációja
a különbözõ úthasználóknál

Szennyezõanyagok Háttérszennyezõdés Járdán Buszban Autóban
Illékony szerves vegyületek

1

2

3-4

4-6

Szén-monoxid

1

2-2,5

3-4

4-5

Nitrogén-dioxid

1

1,5-2

2

3

A szennyezõanyagok azért érik az autóban ülõket a legnagyobb töménységben, mivel egy „szennyezési alagút" közepén helyezkednek el. W. Rudolf vizsgálatai ezt pontosan kimutatták Frankfurt útjain. Amint az alábbi ábrából látható, a szén-monoxid (CO), a nitrogén-oxid (NO) és a nitrogén-dioxid (NO2) koncentrációja az út közepén a legmagasabb, és meredeken csökken a járdák irányában.

Az illékony szerves vegyületekkel sem jobb a helyzet. C. P. Weisel és munkatársai New Jerseyben és New Yorkban végzett kutatásai szerint a rákkeltõ benzol koncentrációja 12-szer magasabb volt az autók utasterében, mint az elõvárosokban átlagosan, és 4-szer magasabb, mint a belvárosokban. A hollandiai Delft városában W. den Tonkelaar vizsgálatai 8–18-szoros különbséget mutattak. Svédországban L. Lofgren és munkatársainak mérései szerint az autóban ülõk kétszer-háromszor akkora benzolkoncentrációnak vannak kitéve, mint a gyalogosok és a kerékpárosok. C. C. Chan és munkatársai Bostonban végzett mérései szintén azt bizonyították, hogy a különbözõ közlekedési módokat használók közül leginkább az autóban utazókat érik a súlyosan egészségkárosító szerves vegyületek, amint azt az alábbi táblázat is mutatja.

Taylor és Fergusson megállapítja, hogy — miként az várható volt — a forgalmi torlódásokban lassan mozgó autókban a legmagasabb a szén-monoxid és az illékony szerves vegyületek koncentrációja. A nitrogén-oxidok legmagasabb koncentrációját ezzel szemben az autópályákon haladó gépkocsikban mérték.

Egyes illékony szerves vegyületek átlagos koncentrációja
a különbözõ közlekedési módok esetén Bostonban (
mg/m3)

Vegyület Autóban Metrón Sétáláskor Kerékpározásnál
Benzol

17,0

6,9

10,6

9,2

Toluol

33,1

30,8

19,8

16,3

Etil-benzol

5,8

2,5

3,0

2,4

A szerzõk azt a következtetést is levonják, hogy a gépjármûvek mûszaki állapotának javulása és a katalizátorok elterjedése az elmúlt években bizonyos mértékben javított a helyzeten, de az autóban ülõk egészsége továbbra is komoly veszélynek van kitéve. Ezt számos vizsgálat támasztja alá. Például F. Forastiere és munkatársai Rómában végzett kutatásai 1994-ben megállapították, hogy a gépkocsivezetõk és a motorkerékpárosok között az átlagosnál jóval gyakoribb a szív- és érrendszeri betegségek, valamint egyes rákfajták (hólyagrák, non-Hodgin lymphoma) elõfordulása. A kutatók ezt a belélegzett kipufogógázokkal hozták kapcsolatba.

A kutatók felhívják a figyelmet arra, hogy a jelenlegi légszennyezettség-mérési eljárások nem adnak megfelelõ tájékoztatást a valós veszélyekrõl. Ma ugyanis általában a háttérszennyezettséget mérik, a közlekedõket pedig az így mért koncentrációk többszörösét kénytelenek elviselni.

A tanulmányhoz írt elõszavában Gavin Strang, brit közlekedési miniszter megoldásként azt javasolja, hogy a kormányok meggyõzéssel és az elõírások szigorításával is vegyék rá az embereket arra, hogy változtassanak utazási szokásaikon. A legfontosabbnak azonban azt tartja, hogy az emberek ismerjék fel: az autózás nem mindig a legegészségesebb és legelõnyösebb közlekedési mód.

L.A.

*Road user exposure to air pollution. Research on ETA's (Environmental Transport Association) behalf by Institute for European Environmental Policy. Published on behalf of the Department of the Environment, Transport and the Regions. 1997. (Megtalálható a Levegõ Munkacsoport irodájában.)