Lélegzet

           1998. június

A KTM beszámolója a hulladékgazdálkodásról

A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium sajtótájékoztatót tartott az utóbbi négy év hulladékgazdálkodásával kapcsolatban.

Maga a KTM is úgy ítéli meg, hogy nem következett be látványos javulás. Véleményük szerint a fejlõdés elsõsorban a veszélyes hulladékok kezelésében jelentkezik.

A jogszabályalkotás területén öt témakört emeltek ki: a hulladékgazdálkodási törvény tartalmi koncepciójának kidolgozását, a termékdíj-rendszer és a hozzá kapcsolódó hulladékbegyûjtési és -kezelési rendszer beindítását, a veszélyes hulladékok kezelésének teljes körû újraszabályozását, a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépõ szállításának ellenõrzésérõl szóló Bázeli Egyezmény ratifikálását és alkalmazását, valamint a települési hulladékok begyûjtésének és kezelésének kereteit is rendezõ közszolgáltatási törvény elfogadását.

A KTM az alábbi adatokat hozta nyilvánosságra hazánk környezeti állapotáról:

A Magyarországon évente keletkezõ közel 114 millió tonna hulladékból mintegy 90 millió tonna származik az ipari, mezõgazdasági és egyéb gazdasági tevékenységbõl. A települési hulladékokból évente 20 millió tonna a folyékony, 4 millió a szilárd halmazállapotú. A települési szilárd hulladék becsült mennyisége évente 20_21 millió köbméter, de ennek csupán 82 százalékát gyûjtik össze rendszeresen, szervezett szolgáltatások formájában. A 3200 magyarországi településnek 2700 szemétlerakója van. Az ártalmatlanítás legnagyobbrészt — 85 százalékban — lerakással történik. Becslések szerint a meglévõ lerakóhelyek kapacitása még mintegy öt évre elegendõ.

A csatornázatlan lakóterületeken — szintén becslések alapján — évente 100 millió köbméter folyékony hulladék keletkezik. Ennek 90 százaléka elszikkad a tározók helytelen kialakítása miatt. Ráadásul a szippantásos begyûjtés ellenõrizhetetlen: bár a hulladék többnyire a csatornahálózatba, szemétlerakókba, vagy a kijelölt gyûjtõmedencéke folyik, ám jelentõs része közvetlenül a természetbe kerül.

Az ipari hulladék mennyisége 1992 óta csökken. Jelenleg évente mintegy 10,1 millió tonna nem veszélyes ipari hulladék keletkezik. A korábbi évek során 106 millió tonna halmozódott fel. Ebbõl 38 millió tonnát lehetne hasznosítani. A mezõ- és erdõgazdaságban keletkezõ és potenciálisan hasznosítható mennyiség 25-28 millió tonna évente. Az élelmiszeripar további 5-6 millió tonna, részben hasznosítható hulladékot termel. Kiemelten fontos környezetvédelmi szempontot jelent a tárolótavakban felhalmozódott mintegy 14-15 millió köbméter hígtrágya, amelynek kezelése egyelõre megoldatlan.

Magyarországon évente 3,5 millió tonna veszélyes hulladék keletkezik, amelynek közel egyharmadát a timföldgyártásnál keletkezõ vörösiszap teszi ki. Ez utóbbi kezelése az e célból kialakított tárolókban történõ elhelyezésben merül ki. A vörösiszapon kívüli mintegy 2,2-2,5 tonna veszélyes hulladék közel felét a termelõk maguk kezelik.

Az 1997 nyarán készített EU-országvéleményekben négy területen is elmarasztalták hazánkat, ezek között szerepelt a hulladékgazdálkodás is. A KTM lát esélyt arra, hogy ez a helyzet hamarosan megváltozik.