Lélegzet

           1998. június

A MÁV és az EU

A Magyar Közlekedési Klub részt vesz egy olyan programban, amely az Európai Unióhoz való csatlakozásunk várható hatásit hivatott feltérképezni. Ezen belül létrejött egy közlekedési munkacsoport, amit az MKK irányít.

A program egyik része megvizsgálni, hogy mennyire felkészültek a hivatalos szervek és a civilek a csatlakozásra, másik része egy tanulmány elkészítése a várható hatásokról az egyes területeken, és célja a jó kapcsolatok megteremtése a hivatalok (minisztériumok) és a környezetvédõ csoportok között. Eddigi tudakozódásainkat foglaljuk itt össze a vasúttal kapcsolatban.

Az EU-csatlakozás egyik legfontosabb feltétele a jogharmonizáció. Az Európai Unió jogrendjének megfelelõen született az új vasúti törvényünk, amely elválasztotta egymástól a pályavasutat és a kereskedelmi vasutat (a pályák fenntartása és fejlesztése elvileg állami feladat lenne, amit állami megrendelésre a MÁV-val végeztetnek el). További irányzat az EU-ban, hogy a vasúthálózatok nagy részét szabadon használhatóvá teszik bármilyen vállalkozás számára. Ez azt jelenti, hogy akárki vásárolhat vagy lízingelhet majd vasúti jármûveket, és ún. pályahasználati díj ellenében használhatja a vasúti pályákat. Ezt hívják angol kifejezéssel úgy, hogy Open Access (Nyílt Hozzáférés). Már ennek az elvnek alapján mûködnek egyes nyugat-európai szolgáltatások, pl. a Párizs-Amszterdam/Köln között közlekedõ nagysebességû Thalys vonatok.

Még nem tudni, milyen szerkezetû lesz Magyarországon a pályahasználati díj, hiszen annak több fajtája is van. Figyelembe lehet venni a pályán áthaladó tengelyek számát, a hálózaton töltött idõt stb. A gond azonban az, hogy akármilyen is ez a díj, azt nem csak a külföldi vasúttársaságoknak kell majd kifizetniük, hanem a MÁV-nak is. Márpedig a MÁV egyelõre nincsen abban a helyzetben, hogy megfelelõen tõkeerõs legyen.

Az sem tisztázott még, hogy miként fog átalakulni a MÁV szervezeti felépítése és reklámtevékenysége ahhoz, hogy versenyképes legyen majd a szabadpiaci helyzetben. Az osztrák és német vasutakat nézve ugyanis jelentõs lemaradása van a MÁV-nak. Ilyen téren is kell hamarosan lépéseket tenni, mert e nélkül a felújított pályákból származó elõnyöket nem is annyira a MÁV, hanem a külföldi vállalkozások fogják élvezni.

Az EU valószínûleg sokkal keményebben akarja majd érvényesíttetni saját elõírásait az újonnan csatlakozó országokkal szemben, mint jelenlegi tagállamaiban. Fel kell hát készülnünk minden lehetõségre. Ha elkészült a csatlakozás hatásait elemzõ tanulmányunk, ismételten hírt adunk róla.