Lélegzet

           1998. június

Min dolgozik az ECO TENDENCEE?

A kelet-európai közlekedési-környezetvédelmi szervezetek, felhasználva az alkalmat, hogy Brüsszelben egyébként is össze kellett jönniük a T&E-közgyûlés alkalmával, kihasználták a lehetõséget és megtartották az ECO TENDENCEE újabb ülését. Ezen természetesen értékeltük a T&E-közgyûlést is, de emellett megbeszéltük, hogy milyen közös munkálatokat végzünk majd az elkövetkezõ egy évben. Legfontosabb és legelõrehaladottabb ezek közül az a tájékoztató kiadvány, amit a Kelet-Európában jellegzetes közlekedési helyzetrõl írunk. Úgy találtuk ugyanis, hogy sokan az Európai Unió országainak politikusai, döntéshozói, de még környezetvédõi közül is, nincsenek tisztában a térségünkben elõállt helyzettel. Ezért egy olyan angol nyelvû kiadványt fogalmaztunk meg, amely bemutatja a térségünkben lezajlott folyamatokat, mik a jellegzetességek, mik a veszélyek, milyen lehetõségeink vannak stb. A könnyen érthetõ szöveget térképek fogják kiegészíteni. Ugyanilyen módon tájékoztatni szeretnénk saját országaink döntéshozóit és lakosságát, akik szintén nem minden esetben megfelelõen tájékozottak a nagymértékû infrastruktúra-építés környezetvédelmi vonzatai felõl. Ezért készülni fog külön magyar, lengyel, észt, bolgár stb. nyelven egy ugyanilyen kiadvány, azzal a különbséggel, hogy az adott ország részletes térképe is megtalálható lesz bennük. Ezeken a térképeken tervezzük feltüntetni, hogy milyen természeti, mûemléki, kulturális stb. értékeket veszélyeztetnek az autópálya építések.

A másik programunk hivatott elõkészíteni a következõ találkozásunkat, amire elõreláthatólag az õsz folyamán kerül majd sor. Elsõ lépésként felállítottunk egy elektronikus levelezõ listát, így könnyedén és gyorsan tudjuk egymást, valamint a koalíciónk minden tagját tájékoztatni az idõszerû témákról. Ennek a listának az is haszna, hogy a személyes találkozások után nem ülnek le a témák, hanem folytatólagos a munka. Hatékonyabban tudjuk megszervezni a következõ találkozást, mint ezelõtt. A következõ találkozón kell majd elõkészítenünk a jövõ évi T&E-közgyûlésen való részvételünket is.

Van egy harmadik elképzelés is, ami egy brüsszeli lobby munkahely létrehozását célozta meg. Úgy tartjuk, szükség van a T&E-tõl független képviseletre, mert a T&E nem minden esetben tud elég energiát fektetni a kelet-európai érdekek képviseletébe. Egy ilyen munkahely megteremtése nem kis szervezést és pénzt igényel. Most folyik annak egyeztetése, hogy milyen pályázatok útján tudjuk megvalósítani ezt a lehetõséget.

Összességében elmondható, hogy az ECO TENDENCEE munkája folytatódik, új, közös programokat indítottunk el, és aktivitásunk az Európai Unióhoz való csatlakozási tárgyalások során csak fokozódni fog.

Joó Ferenc