Lélegzet

           1998. június

A T&E idei közgyûlésérõl

Ahogyan tavaly is, az idén is hírt adunk az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség (a T&E) közgyûlésérõl, melyre március végén került sor. Elõbb azonban néhány háttér-információ:

A Magyar Közlekedési Klub (MKK) egyik célkitûzése már évek óta a kelet-európai országokban közlekedéssel foglalkozó környezetvédelmi szervezetek összefogása. 1997-ig csak két kelet-európai tagja volt a T&E-nek, a Cseh- és Szlovák Közlekedési Klub és az MKK. Tavaly végül csatlakozott a Lengyel Ökológiai Klub, a PKE is. Az év során egyre világosabbá vált, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás egyre meghatározóbb lesz, és szükség van a kelet-európai környezetvédelmi érdekek hatékonyabb képviseletére Brüsszelben. Erre részben a T&E-n keresztül nyílik lehetõségünk. A T&E-nek viszont van egy munkaterve, amit a tagjai határoznak meg, ezért minél nagyobb a kelet-európaiak aránya a tagságon belül, annál könnyebb befolyásolnunk a T&E munkatervét. Ennek elérése érdekében tûzte ki célul az MKK, hogy minél több kelet-európai szervezetet bírjon rá a T&E-hez való csatlakozásra.

Az idei közgyûlésen két kelet-európai szervezet nyert felvételt a T&E tagjai közé, az Észt Zöld Mozgalom és a Romániai Csoport a Fenntartható Közlekedésért. Így már csaknem egyötödét adják a T&E-nek a kelet-európai szervezetek. Ennek megjelenítése érdekében az MKK nagy erõfeszítéseket tett. Sikerült megszervezni, hogy az öt tag közül négy személyesen is képviseltesse magát a közgyûlésen, és egy bolgár és egy szlovén kolléga személyében további országok képviselték magukat (összesen hat). Magyarországot az MKK részérõl Joó Ferenc, valamint a Levegõ Munkacsoporttól Lukács András képviselte.

Ez a nagy létszámú delegáció okozott is egy kis meglepetést a nyugat-európai szervezetek képviselõi számára, mert sokan közülük nem gondolták, hogy tõlük keletebbre is ilyen komoly érdeklõdés mutatkozik az alapvetõen nyugat-európai országokban aktív T&E munkája iránt. Pedig a közgyûlésen az egyéb napirendi pontok között volt egy félórás bemutatkozás is, ahol elmondhattuk, kik vagyunk, mivel foglalkozunk, miért tartjuk fontosnak a T&E-hez való csatlakozást, és végezetül, hogy miért érdeke a T&E-nek a kelet-európai szervezetekkel való bõvítés.

Bemutatkozó elõadásunk nagyon jól sikerült, tovább erõsítette azt a benyomást, hogy egy jól szervezett csoportosulással bõvült a szövetség. Sokat köszönhetünk a holland Milieukontakt OostEuropa alapítvány dolgozóinak, akik évek óta támogatják és ösztönzik a kelet-európaiak összefogását. Képviselõjük ez alkalommal is jelen volt, és nyugati szempontból segített megvilágítani bemutatkozásunkat.

A közgyûlés elfogadta, hogy a T&E munkaprogramjában szerepeljen az EU-bõvítés kérdése. Továbbá elhatároztuk, hogy jövõre elnökségi tagot is jelölünk magunk közül, mert jelenleg nincsen Kelet-Európát reprezentáló elnökségi tagja a T&E-nek. Köszönetet kell mondanunk a T&E elnökének, hogy lehetõvé tette bemutatkozásunkat, és azért is, hogy anyagilag támogatták ott-tartózkodásunkat.

Új igazgató a T&E élén

1998. március 1-tõl új igazgató irányítja a T&E titkárságát. A korábbi direktor, Gijs Kunemann, öt évi munkálkodás után érezte úgy, hogy váltania kell. Helyét Beatrice Schell foglalja el, aki román származású német állampolgár, és kelet-európai tanulmányokat is végzett. Remélhetõleg ez is segít majd abban, hogy hangsúlyosabb szerepet kapjanak a kelet-európai térség kérdései a T&E munkájában és érdekérvényesítõ tevékenységében!