Vissza a kezdőlapra

 

 

 

 

Országos Fogyatékosügyi Tanács Civil Műhelye

EDDSZ

 

 

 

 

 

Vissza az elejére

Együttműködési megállapodás
az Országos Fogyatékosügyi Tanács Civil Műhelye
és
a Lánc Egészségkárosodott Emberek Szervezeteinek Szövetsége között

 

A Lánc Egészségkárosodott Emberek Szervezeteinek Szövetsége elsősorban a krónikus betegséggel élő emberek érdekvédő szövetségeinek, egyesületeinek szövetsége. Az általunk képviseltek érdekei és céljai a Fogyatékosügyi Tanács Civil Műhelyének tagszervezeteivel számos ponton egyeznek vagy hasonlóak. Közös fellépésünk, egyeztetett véleményünk segítheti közös céljainkat, erősítheti fellépésünket. Egymás tevékenységének nem ismerete viszont határozottan ronthatja hatékonyságunkat.

Ezért a következő területeken javaslunk együttműködést.

Rendszeres információcsere a tervezett megbeszélésekről, a készülő vagy elkészült jogszabályokról, fellépésekről, döntésekről, programokról.

Kölcsönös meghívás a közös problémák, témák megbeszélésére, megoldása során. Ezeket itt és most nem érdemes pontosan meghatározni, mert ez esetleg szűkítést jelent. Mégis biztosan idetartoznak a rehabilitáció, az emberi jogok, a rokkantsági nyugdíjhoz és járadék, a védett szervezetek és az integrált munkalehetőségek. (Így a Civil Műhely találkozóiról témáiról.)

A megfelelő szervezetek meghívása a részben közös témákban, mint pl. az intézetben élők helyzete, amely elsősorban az értelmi és halmozottan valamint a mozgáskorlátozottak mellett a pszichiátriai betegek ügye, a többi krónikus betegséggel élőt kevésbé érinti.

A Fogyatékosügyi Tanács Civil Műhelyének hírei a Lánc Szövetség ezévtől negyedévenként megjelenő lapjában a Lánchídba is megjelennek és e szervezeteknek szóló újságot megkapják a Civil Műhely tagjai.

A Lánc Szövetség tagjai számára rendszeresen küld híreket, hírleveleket (pl. pályázati lehetőségekről stb.) E híreket eljuttatja a Civil Műhely vezetésének úgy, hogy annak legyen ideje továbbküldeni tagjainak.

Egymást értesíti azon eseményekről, amely mindkét szervezetcsoportot érintheti.

2000. március 24.

Lánc Szövetség

Országos Fogyatékosügyi Tanács Civil Műhelye

 

Vissza az elejére

 

Dr. Cser Ágnes,

az EDDSZ elnöke számára

2000. június 27.

Tisztelt Elnökasszony!

Az Önök által megfogalmazott tömör és egyértelmű, összehangolt működésre felszólító Társadalmi Szerződés egésze és egyes pontjai társadalom jobb minőségű egészségügyi ellátását szolgálják. A cél nemes és össztársadalmi, így őszinte örömmel üdvözöljük.

Így arra kérjük, amennyiben az egészségügy terén olyan ügyben lépnek fel, ahol a cél közös, úgy erről értesítsenek, s a Lánc Szövetség mindig nyitott lesz ilyen együttműködésekre.

 

Tisztelettel
Csató Zsuzsa a Lánc Szövetség főtitkára
 

Vissza az elejére

Vissza a kezdőlapra