1996. évi XXXI. törvény a tûz elleni védekezésrõl , a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságrõl
 
 

35/1996. (XII.29.) BM rendelet az  Országos Tûzvédelmi Szabályzat kiadásáról
 

115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a tûzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól, a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok illetékességi területérõl