JELENTÕSEBB TÛZ ÉS KÁRESETEINK     1998-BAN

MÁJUS HÓNAP

A csapadékos idõjárásnak köszönhetõen csökkent a tûzesetek száma május hónapban. -

- Nagyobb tûzeset május 11-én tiszasasi szeméttelepen volt, ahol 500 m 2  - en égett a szemét,
  de kár itt sem keletkezett. Kisebb területen égett gaz, hulladék május 23 - án
  Kunszentmártonban a Horváth téren.

A tûesetek csökkenésével szemben azonban nõtt a mûszaki mentések száma május hónapban.

- Május 11 -én a tûzoltóság ügyeletére jelzés érkezett, miszerint a szakközépiskolában fél órán
  belül bomba robban. A kivonuló egységek közremûködtek az épületek kiürítésében és a
  szükséges intézkedéseket megtették.  A helyszínen megszerelték a gépjármûvek oltóvízzel
  történõ táplálását, hogy az esetleges detonáció miatt keletkezõ tûz esetén késlekedés nélkül be
  tudjonak avatkozni . Szerencsére a rendõrség szakemberei az átvizsgálás során nem találtak
  robbanószerkezetet, így ezt az esetet vaklármának minõsíthettük.

- Május 12 -én a 45-ös fõúton a jaksori fénysorompó közelében történt közúti baleset, egy
  Trabant tért le az útról a kanyarban. A jármû áromtalanítását és a robbanásveszély elhárítását
  végezte el a kivonuló egység.

- Május 15 -én szintén a 45-ös úton történt baleset a megyehatár követõ egyenes útszakaszon.
  A két személygépkocsiban ülõk közül egy személy súlyos sérüléseket szenvedett. A kiérkezõ
  tûzoltók az áromtalanítás elvégzése után az úttestet tisztították meg.
  Ugyanezen napon a 44 -es fõúton is történt egy kisebb baleset. A kerti traktor és egy
  személygépkocsi ütközése miatt keletkezõ közúti akadályt a tûzoltók elhárították és az utat
  nagynyomású vízzel megtisztították.

- Május 20 -án halálos kimenetelû közúti baleset történt a 44-es úton. Egy Mercedes tipusú
  kisteherautó tért le az útról és a fának ütközve felborult. A vezetõ a teherautóba beszorult, a
  tûzoltók a hidraulikus feszítõ - vágó berendezés segítségével tudták a beszorult személyt
  kiemelni. A teherautóból kimentett személy sérülései azonban olyan súlyosak voltak, hogy az
  a helyszínen életét vesztette.

- Május 25 -én  a késõ esti órákban a 44-es úton a kunszentmártoni vasúti felüljáró közelében
  egy Robur tipusú teherautó csúszott az árokba. Az áromtalanítás elvégzése volt ennél az
  esetnél is az alapvetõ feladat, hiszen a balesteset következtében személyi sérülés, vagy más
  veszélyhelyzet nem állt fenn.

A tûzoltók védõszentjének ünnepén - május 4-én - megyei és helyi ünnepségeken vettünk részt. A megyei ünnepségen Halasi Balázs alez. tûzoltóparancsnok úr munkája elismeréseként a "Tûzvédelemért " díjat vehette át, Katona Zsolt törm. urat soron kívüli elõléptetés keretében tûzoltó hadnaggyá avatták, Bene Ferencné az ünnepségen jutalmat kapott.
Cseh László úr - az önkormányzat pézügyi osztályának vezetõje - is jutalmat vehetett át azért a kiemelkedõ tevékenységéért, amit a készenléti hivatásos egység megalakítása érdekében tett.

A helyi ünnepségen megkoszorúztuk Szent Flórián szobrát és az ünnepélyhez kapcsolódóan Kósik András, Szabó Tivadar, Tóth László õrmester urak eddig végzett tevékenységükért jutalmat kaptak.

JÚNIUS HÓNAP

Június 10-én a rendõrségtõl érkezett jelzés, miszerint az Érparton a csatornában egy személy vízbe fulladt.
A kivonuló tûzoltók a holttestet a vízbõl kiemelték.

Június l5-én  Cserkeszõlõben 100 m2 területen égett az avar.

Június l8-án az Öcsöd külterületén a 44-es fõútról  egy csemegeuborkát szállító kamion  fának ütközött, a felépítménye leszakadt. A kamion  egy fát kidöntött,  amely félszélességben elzárta az utat. A tûzoltók a gépjármûvet áramtalanították, a kidõlt fa eltávolították, és az üzemanyag szivárgást megakadályozták.

Június  18-án Cserkeszõlõben avar égett, amelyrõl a tûz átterjedt kb.100 m. hosszúságban a kerítésre is. A tûzet eloltották,  kisebb anyagi kár keletkezett.

Június 21-én a Kõrös Holt ágának  csengeti részén égett 4-500 m2-en avar.

Június 23-a  a legeseménydúsabb nap volt ebben a hónapban.
l423 órakor Kunszentmártonban a Bocskai úti  autóbusz-fordulónál lévõ transzformátor porcelán biztosítéka szétolvadt, az izzó darabok gyújtották meg a száraz avart. A kis területen  égõ tüzet  gyorsan sikerült eloltani.

Bevonulásuk után nem sokkal l455 órakor  Tiszakürt Béke utcából érkezett jelzés, miszerint melléképület ég. A kiérkezõ egységek egy romos épület  és gaz és szemét tüzével találták szemben magukat. A teljes eloltás  kb. l órát vett igénybe.
Az utómunkálatok végzése során  újabb jelzést kaptak a tûzeset helyszínén lévõ egységek.
A Tiszakécskei  Önkéntes Tûzoltóság  kérésére vonultak Lakitelekre, ahol a tüzép telepen építõ- és tüzelõanyagok égtek,  kb. l ha-os területen. A kunszentmártoni egység  segített a tûz körülhatárolásában, az utómunkálatok elvégzésében.

22 óra 20 perckor a rendõrségtõl érkezett a jelzés, mely szerint egy állatbaleset folytán a 44-es úton a szelevényi elágazás közelében  közúti akadály képzõdött, melyet  nagy nyomású  vízzel szüntetett meg az egység.

Június 24-én  Öcsödön a Petõfi utcában a lakóházban lévõ konyha helyiség bútorzata égett.
A szomszédok segítségével  a tüzet sikerült eloltani, így néhány bútordarabon kívül más nem sérült meg.

Június 26-án Kunszentmárton belterületén  történt közúti baleset. Egy Honda személygépkocsi és egy Mercedes postakocsi ütközött össze. A sérültet  feszítõ-vágó berendezés segítségével vették ki a beavatkozó tûzoltók a gépjármûbõl és további ápolásra a mentõknek átadták.

A Soros Alapítvány által meghirdetett pályázaton a tûzoltóságunk  egy éves ingyenes INTERNET hozzáférést  nyert. INTERNET csatlakozással rendelkezõ olvasók  részére megadjuk a E-mail címünket: ksztmtu@c3.hu

Június 27-én  9 órai  kezdettel  megtörtént  a laktanyánk és a jármûvek  megszentelése, és az ünnepségen a Szent Flórián szobrát is megkoszorúzták.
 
 
 
 
 

JÚLIUS- AUGUSZTUS HÓNAPBAN

Július hónapban 26 esetben, Augusztusban pedig összesen 46 esetben vonultak ki tûzoltóink különbözõ tûz- és káresetekhez.
Jelentõsebb tûz és káreseteink részletesen  :

- Július 20-án 2 16  perckor  telefonon  bejelentés  érkezett  a  Kunszentmártoni  Tûzoltóság híradó  ügyeletére,  mely  szerint  Tiszasason  a  régi  szélmalom  ég  teljes  terjedelmében. A  jelzés  értékelése  után  vonultak  a  kunszentmártoni, szentesi  és  kecskeméti tûzoltók.  A szomszédos házak rémült lakói többször  is  jelezték  a  tüzet,  mely jelzések  kiegészítõ  adatokat  is  tartalmaztak ( a  tûz lakóházakat,  tarlót,  kazlakat  és  a  közelben  lévõ  lábonálló gabonatáblát  veszélyeztet ).
Így riasztva  lett  a  szarvasi  és  kiskunfélegyházi  tûzoltóság egy-egy egysége is.
A kunszentmártoni tûzoltók a tüzet már  a  csépai  leágazásnál látták.  A  helyszínre  érkezéskor  a  malom  11 m átmérõjû  téglafalazatú  épületében  lévõ  3  szint  és az épületben lévõ  szerszámgép,  daráló,  az  épülettõl  4-5 m távolságban  lévõ  szalma  és  széna  kazal teljes egészében  égett.  A  tûz  oltása  közben  leszakadó  szinttel  együtt  egy  3 q-s  malomkõ  is  lezuhant,  mely  komoly   veszélyt  jelentett  az  oltást  végzõkre.  A  szerencsének  köszönhetõ,  hogy  szélcsendes  idõ  volt  és  így  az  izzó  parázsló  részek " csak "  150-200 m  távolságra  repültek.  A  tüzet  a  nagy  erõkkel  kivonuló  tûzoltók  egy  órán  belül megfékezték, a tûz eloltása a reggeli órákra fejezõdött be.
A  tûz  keletkezése és  oltása  közben  senki sem  sérül  meg.  A  keletkezett  anyagi  kár  jelentõs  és  a  tûzoltók által  megmentett  érték  több  millió  forint.

- Július 23-án  14 37 perckor telefonon  bejelentés érkezett mely szerint  Kunszentmártonban a Bethlen Gábor utcában  egy lakóház melléképületének tetõszerkezete teljes terjedelmében ég . A helyszínre érkezéskor az ingatlan melléképületének tetõszerkezete teljes terjedelmében  és a lakóház tetõszerkezete részben égett. A tüzet a kivonuló egységek gyorsan megfékezték és eloltották. A tûzeset során két személy könnyebben megsérült, õk még a tûzoltók kiérkezése elõtt ki tudtak menekülni az égõ padlástérbõl. A gyors beavatkozás következtében sikerült a tûz tovább terjedését megakadályozni  ezzel több család otthonát milliós értékeket mentettünk meg. Az épületbõl a tûzoltás során tûzoltóink 3 db Pb gázpalackot épségben kihoztak.
 
- Július 24-én Szelvény külterületén  égett  1200 db  kazalba rakott kisbálás szalma valamint  a szállításban résztvevõ két pótkocsi rakományával együtt. A kivonuló tûzoltóknak 8-10 méteres lángokat kellett megfékezniük
A tûz lakóházat, gazdasági épületeket és lábon álló termést veszélyeztetett. Kiérkezés után sikerült a tüzet  gyorsan körbehatárolni, a két pótkocsit a tûzbõl kivontatni és a rajta lévõ égõ szalmát eloltani.

Augusztus hónapot, tûzoltóságunk eseményben bõvelkedõ idõszakként élte meg. Több nap is öt illetve hat alkalommal szólalt meg a riasztást jelzõ "dallam", illetve többször elõfordult, hogy a bevetésen lévõ egység további kárhelyekre kapott riasztást.
Augusztus 3-4-n szolgálatot ellátó tûzoltók a 24 órás szolgálatuk alatt is hat különbözõ tûzesethez vonultak. 12 13 perckor az I. szer vonult Tiszaalpárra tanya tûzhöz, a vízszállítónk pedig 14 32  Békészentandrásra tarló tûzhöz. Az I. szer bevonulása után nem sokkal újabb riasztást kapott, ekkor Kiskunfélegyháza kérésére vonult Szankra fenyõerdõ tûzesetéhez. Az este folyamán még két alkalommal 20 31 és 21 01 -kor vonultak a tûzoltók kisebb tarlótüzekhez. Az éjszaka sem telt el esemény nélkül 03 17 -kor Cibakházán egy üzlethelyiség tûzesetéhez vonultak, ahonnan a tûzoltás során egy darab sértetlen PB gázpalackoz is kihoztak.

- Augusztus 12-én Kunszentmártonban a Wesselényi úton égett egy szalmakazal, amelyrõl a tûz továbbterjedését a lakó - és melléképületekre csak a gyors tûzoltói beavatkozás akadályozta meg.

A lakóházak portáján elhelyezendõ szálastakarmányra vonatkozó tárolási távolságokat röviden az alábbiak:
45 m3  kisebb tárolt mennyiség esetén ( a kazal magassága nem lehet 3 méternél több )
- éghetõ anyagú illetve tetõhéjazatú épülettõl 15 méter;
- szomszédos telek építményétõl 8 méter;
 - saját tulajdonú épülettõl 4 méter távolságot kell tartani.
 
1998. november 2-án  05.30- kor a 44. fõközlekedési úton egy teherautó kanyarodáskor mûszaki meghibásodás következtében az árokba csúszott.  A vontató  szinte teljes szélességében elfoglalta az utat. A kunszentmártoni tûzoltók a szolnoki tûzoltóság darujának segítségével végezték el a szerelvény mûszaki mentését. A rakomány 25 m hosszú  20 t tömegû hídelem volt .
 

1998. november 18-án  tûzoltóink a szentesi tûzoltóság kérésére Szentesre a 445. fkl. úton történt közúti balesethez vonultak.

NOVEMBER HÓNAP

HALÁLESET AZ ÚJVILÁG UTCÁBAN

November 19-én 19.08- kor  jelzés érkezett a 105 segélykérõ telefonon, mely szerint  Kunszentmárton , Újvilág  utcában lévõ egyik lakóházból nagy mennyiségben ömlik a füst. A jelzõ személy szerint nagy valószínûséggel egy személy a házban tartózkodik .
19.09 A tûzesethez vonulnak a tûzoltóink, és a mentõszolgálat egyidejûleg értesítik.
19.12 Az egységek kiérkeznek és megkezdik a felderítést légzõkészülékben.
19.13 Megkezdõdik a beavatkozás egy darab vízsugárral, megkísérlik az életmentést füstben, az erõs hõhatásnak kitett épületben.
19.15 A személy kimentve, de sajnos tûzoltóink életjeleket nem észlelnek. A mentõszolgálat szakemberei a helyszínen, a sérült újraélesztését megkezdik.
19.22 A tûz eloltva, a kimentett személy elhalálozását megállapítják.
19.27 A rendõrség képviselõje a helyszínre érkezik. A tûzeset vizsgálatát a tûzoltóság és a rendõrség szakemberei párhuzamosan végzik .
 

GÁZROBBANÁS CSERKESZÕLÕBEN

1998.  november 20-án 05.45-kor  jelzés érkezett a Mentõszolgálat ügyeletérõl, mely szerint Cserkeszõlõ, Kuna dûlõben gázrobbanás történt , mely személyi sérülést is okozott .
05.46  A kunszentmártoni egységek elindultak a helyszínre .
05.56 Az egységek kiérkeztek a helyszínre és megkezdték a felderítést
A gázrobbanás következtében  kisebb tûz is keletkezett , azonban a nagyobb kárt a hatalmas detonáció okozta.
A robbanás erejét jellemzi, hogy a robbanás idõpontjában a házban tartózkodó személy több méterre elrepült. A bejárati ajtó tokostól kiszakadt, a helyszíni szemle idõpontjában a háztól  30 méterre találták meg. A födém is beszakadt és az épület falai is elmozdultak.
Tûzoltóink a megrongálódott épületbõl 1 db PB gázpalackot kihoztak, illetve elvégezték az épület áramtalanítását.

1998.  november 21-én  13.11-kor a szarvasi tûzoltók kérésére  tûzoltóink Szarvasra vonultak tanya tûzhöz.
Az egység  kiérkezésekor egy  8x15  m-es tanyaépület tüzével találták szemben magukat . Az épületben jelentõs értékû állatállományt ( 1db bika , 4db üszõ, több sertés  ) tartottak,  illetve a tanya mûködéséhez szükséges berendezéseket  (szivattyú  kismotor ).
Tûzoltóink részt vettek az eset felszámolásban és az értékmentésben .

Az elmúlt évben több alkalommal okozott jelentõs kárt az adventi koszorún keletkezett tûz. A tûz keletkezését minden esetben elõsegítette, hogy az égõ gyertyákat hosszabb-rövidebb idõre felügyelet nélkül hagyták. A tûz továbbterjedését segítette a koszorú közelében elhelyezett éghetõ anyagok.
Tûzvédelmi szempontból a koszorút alkotó szinte minden alkotó elem éghetõnek minõsül, illetve szintén veszélyt hordoz a mûanyagok erõs füstképzõdéssel járó égése.
Röviden ismertetjük mire kell ügyelnünk, hogy a karácsonyi készülõdés idõszakát ne zavarja meg tûzeset, ne történjen tragédia.
Kerüljük, hogy a már száraz fenyõgallyakon történõ gyertyagyújtást. A fenyõ tartósságát növelhetjük, ha óvatosan a szobanövényeknél használatos kézi permetezõvel idõszakonként a gallyakat permetezzük. A gyertya álljon egyenesen a tartójában, égõ gyertyát ne hagyjuk õrizetlenül. A lehulló száraz tûleveleket takarítsuk el, készítsünk a koszorú közelébe nem éghetõ anyagú hamutartót az elhasznált gyufának.
Vigyázzunk a terítõre, mivel a gyertya leégése után meggyújthatja az éghetõ anyagú terítõt. Javasoljuk, hogy a koszorú alá helyezzenek nem éghetõ anyagú tálcát, tálat.
A gyertya meggyújtását ne hagyjuk kisgyerekünkre illetve  nagyobb gyermek is csak felnõtt felügyelete mellett gyújthassa meg a gyertyát.
Helyezzünk az asztal közelébe tûzoltóeszközt, tûzoltó készüléket,  megfelelõ lehet azonban egy kancsó víz, vagy szódásüveg is. Segítségével idõt nyerhetünk, ha esetleg mégis meggyulladna valami. Kisebb tûz esetén is haladéktalanul hívjuk a tûzoltóságot a 105-ös segélyhívó telefonszámon.