A

Városi Könyvtár

története

Kisvárda polgári könyvtári hagyományai a múlt századra nyúlnak vissza. 1838-ban alakult meg a reformkor hatására az Olvasó Társaság, nem utolsó sorban Széchenyi István hatására, amely 1844. január 1-én a Casino-egylet nevet vette fel. Könyvtára a második világháború után széthordatott, elpusztult.

1866-ban Berger Ignác nyomdája mellett könyvesboltot és könyvkölcsönzõt nyitott mintegy 3760 kötettel.

1900-ban újabb kezdeményezésnek lehettek tanui Kisvárda polgárai. Április 22-én megalakult a Kisvárdai Polgári Olvasókör, mely több éven át sikeresen mûködött.

A két háború között több magánkezdeményezés is történt a könyvtári rendszer megújítására, ám ezek néhány év alatt megszüntek.

A kisvárdai Városi Könyvtárat felülrõl, a kommunista kulturpolitika jegyében 1952-ben alapították meg Kisvárda és Felsõ-Szabolcs könyvtári ellátása érdekében. Az akkor Járási Könyvtárként mûködõ intézmény1960-ban került át a Járási Tanács felügyelete alá. Ekkor kezdõdött meg nagyobb mértékben a könyvtár fejlesztése. 1972-tõl Járási- és Városi Könyvtárként mûködött az intézmény. Ebben az idõszakban nõtt legdinamikusabban a könyvtár állománya, évente közel ötezer kötettel. Az ekkor felhalmozott könyvtári értékek máig meghatározzák a kulturális intézmény mûködését. A rendszerváltással a fenntartói szerepkört a helyi önkormányzat vette át, azóta a Városi Könyvtár nevet viseli az intézmény.

A könyvtár az elmúlt 45 esztendõ alatt Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legnagyobb könyvtárává nõtte ki magát. Állományába kezdetben csak könyvek, 1957-tõl diafilmek tartoztak. Az idõszaki kiadványokat 1970-tõl tarja nyilván a könyvtár. Ezek közül nem egy több mint 30 évfolyamnyit foglal magába. 1975-ben kezdõdött el a zenei részleg kialakítása. 1992-tõl pedig az informatikai eszközök térhódítása a könyvtárban.

A könyvtár 1990-ben költözött mai épületébe. A város fõutcáját északról lezáró mûemlékjellegû épület a Kisvárda egyik ékköve. Az új épületbe költözéssel lehetõvé vált a differenciált, kulturális szolgáltatások bevezetése. Napjainkban 3500 olvasó használja a könyvtárat, évent több mint 40 ezerszer megfordulva az intézményben.

A könyvtár állomány 1998. január 1-én:

Könyv:

105.082 db

Idõszaki:

3.959 db

Hangzó:

4.792 db

Videó:

110 db

Elektronikus:

48 db

Egyéb:

3.328 db

Összesen:

117.319 db

Elektronikus adatbázisok:

CD-Jogtár

CD-Telefon

Hunpatéka

Pressdok

MNB CD

Magyar és nemzetközi ki-kicsoda 1998

Irodalmi recenzió katalógus 1961-