Klió történelmi szemléző folyóirat

2. REPERTÓRIUMA, 2002–2011

 

1. A recenzált művek szerzői szerint

2. A recenzált művek témacsoportosításban (a cikkek innen érhetők el)

3. A recenziók készítői

A folyóirat honlapja

 

I. Új elméleti és módszertani megközelítések – II. Összefoglalások – III. Eszmetörténet, historigráfia és művelődéstörténet – IV. RokontudományokV. Fejezet Közép-, Kelet- és Délkelet-Európa történetéből – VI. Őskor- és ókortörténet – VII. A középkor története – VIII. Kora újkor – IX. Újkor – X. A XX–XXI. század története

 

I. Új elméleti és módszertani megközelítések

A Harmadik Európa (Stelian Mândruţ) 2002/3. 11

Blockmans, Wim–Holenstein, André–Mathieu, Jon (szerk.): Egymást erősítő interakciók­ – Az európai államfejlődés új szempontból történő vizsgálata (Pálffy Margit) 2010/2. 14

Dukovski, Darko: Az olaszok exodusa Istriából 1945 és 1956 között (Szilágyi Imre) 2002/3.  6

Filológia és történelem (Studia Russica XVIII. kötet, szerk.: Zoltán András) (Niederhauser Emil) 2002/1.  3

Információs fordulat a történetírásban? Intézmények és kommunikáció, XIII–XV. század – Kanada, 2002. május 9–11. Konferencia, szervezték: Michel Hébert és Kouky Fianu (Novák Veronika) 2003/1. 26

Lukacs, John: A nemzetiszocializmus egyetemes jellege (fordította: Fodor Mihályné)     2003/1.  8

Orális történelemkutatás Romániában (Stelian Mândruţ) 2002/3.  3

Rapp, George (Rip) jr.–Hill, Christopher L.: Geoarcheológia (Czehelszky Zsuzsanna) 2003/1. 22

Volkmann, Hans Erich: Egy történészkongresszus utózöngéi (Erős Vilmos) 2002/1.  8

Watkin, Thomas G.: Angolszász jogtörténeti értékelések (Varga Norbert) 2002/1.  5

Wehler, Hans-Ulrich: Nemzet és nacionalizmus – elméleti belátások (Pabis Eszter)       2003/1.  3

 

II. Összefoglalások

A görög nemzet története I. (Katona L. Endre) 2005/1.  3

A görög nemzet története II. (Katona L. Endre) 2005/2. 20

A Közép-Európai Egyetem Történeti Tanszékének Évkönyve (Niederhauser Emil) 2003/3. 19

A regionalizmus és a szlovén nemzeti kérdés (Szilágyi Imre) 2004/3. 12

Anderle, Ádám: A magyar–spanyol kapcsolatok története (Arató Ildikó) 2008/1. 12

Andrijašević, Zivko M.–Rastoder, Šerbo: Montenegró története (2006-ig) (Magyar Zoltán) 2008/4.  5

Az együttműködés és a tolerancia tapasztalatai az Uralon-innen népeinél (Pósán László) 2003/3. 30

Bachrach, David S.: Vallás és hadviselés Kr. u. 300 és 1215 között (Borosy András) 2006/3.  7

Beinart, Haim: A zsidóság Spanyolországban a kiűzetésig (Csukás Judit) 2002/2.  3

Bernstein, Serge–Winock, Michel: A demok­rácia létrehozása, 1789–1914 (Németh Ákos) 2006/1. 42

Black, Jeremy: A háború és a világtörténelem (Takács Gyula) 2007/1.  3

Borodziej, W.–Duchhardt, H. stb. (szerk.): Az Európa-gondolat XIX–XX. századi német, lengyel és magyar képviselői

(Pallai László) 2006/3. 28

Brou, Bernard: Történelem, szokás és ember Új-Kaledónián (Kun Tibor) 2005/1. 12

Caffarena, Anna: A nemzetközi szervezetek története (Kun Tibor) 2002/1. 11

Cipek, T.: Regionális és nemzeti identitások Dalmáciában (Szilágyi Imre) 2004/2. 35

Colás, Alejandro: Birodalom (Sashalmi Endre) 2007/3.  3

Conrad, Christoph –Conrad, Sebastian (szerk.): Történetírás és nemzet (Niederhauser Emil) 2003/2.  3

Cox, J. K.: Jugoszlávia története (Árvay Viktor) 2004/2. 22

Crepax, Nicola: Az olasz ipar története (Kun Tibor) 2003/1. 36

Cuttier, Martine: Saint-Cyr kétszáz éve (Kun Tibor) 2006/1. 49

Dasbadrah, Dordzsgotov: Mongol élő istenek (Obrusánszky Borbála) 2006/1. 47

Fernández-Shaw, C. M.: Spanyolország és Ausztrália ötszáz éves kapcsolata (Engi Emese) 2004/2. 63

Ferro, M.: A gyarmatosítás fekete könyve (Kun Tibor) 2004/2. 41

Flaig, Egon: A „szent háború” fogalmának és jelentéstartalmának változása az ókorban és a középkorban (Pósán László) 2009/2. 9

Fornés, Leopoldo –Dolz, Bonavía: Kuba-kronológia (Anderle Ádám) 2003/3. 32

François, Luc és Isaacs, Anna Katherine (szerk): A tenger és Európa (Fodor Mihályné) 2002/3. 14

Fukuyama, Francis (szerk.): Két Amerika: Érvek és magyarázatok az Egyesült Államok és Latin-Amerika fejlettségi különbségei (Venkovits Balázs) 2011/4.  5

Garelli, Franco: Vallás és társadalom a jelenkori Olaszországban (Kun Tibor) 2008/1. 15

Girardet, Klaus M.: „Igazságos háború”. Cicero bellum iustum-koncepciójától az ENSZ Alapokmányáig (Szekeres Csilla) 2007/3.  7

Gjurov, Alekszandr: A magyarországi bolgárok (Niederhauser Emil) 2002/2. 22

Glenny, Misha: A Balkán 1804–1999. Nacionalizmus, változások és a nagyhatalmak (Mészáros Zoltán) 2003/3. 24

Golovnyov, Andrej Vlagyimirovics: A mozgás antropológiája (Gyóni Gábor) 2011/1. 18

Grosz, Rabbi Yshaja: Hászidok Magyarországon (Csukás Judit) 2002/3. 34

Hamza Gábor: A magánjog fejlődése Európában a római jog alapján (Nótári Tamás) 2005/2.  3

Hamza, Gábor: Az európai magánjog fejlődése. A római tradíció szerepe a modern magánjog kialakulásában (Nótári Tamás) 2006/2. 24

Imami, Petrit: Szerbek és albánok a történelemben (Mészáros Zoltán) 2002/2. 12

Jespersen, Knud J. V.: Tradíció és modernizáció: a dán jóléti állam történelmi gyökerei (Bagdi Róbert) 2005/3. 30

Kaukázusi genealógia (Elbrusz folyóirat) (Erdélyi István) 2002/1. 22

Kiem, Thai Van: A francia-indokínai kapcsolatok kétszáz éve (Kun Tibor) 2004/2. 52

King, Charles: A Fekete-tenger története (Niederhauser Emil) 2005/2. 10

Klinka, Vidaković-Petrov: A spanyol zsidók kultúrája Jugoszlávia területén a XVI–XX. században (Krekovics Diána) 2004/3.  3

Kolek, Leszek S.: Lengyel művelődéstörténet külföldieknek (D. Molnár István) 2006/3. 22

Kożmiński, Maciej szerk.: Az európai civilizáció – előadások és esszék (Szokolay Katalin) 2006/1. 20

Labanca, N.: Az olasz „Tengerentúl” (Kun Tibor) 2004/2. 55

Leonardis, Massimo de: Olaszország és hadserege (Pete László) 2007/2. 13

Lewis, Bernard: Az iszlám és a modernitás összeütközése a Közel-Keleten (Bán Róbert) 2006/1. 59

Longworth, Philip: Oroszország birodalmai a történelem előtti időktől Putyinig (Sashalmi Endre) 2006/2. 16

Magyar tudósok Bulgáriáról (Niederhauser Emil) 2005/2. 42

Magyarország első ezer éve Európában (Niederhauser Emil) 2003/3. 11

Mamajhan, Aglarov: Az andik – történelmi-néprajzi kutatások (Erdélyi István) 2003/1. 33

Mazower, M.: A Balkán (P. Titchmarsh) 2004/2. 28

Montenegró története I. rész. (Magyar Zoltán) 2008/2.  5

Montenegró története II. rész (Magyar Zoltán) 2008/3.  3

Morin, D.: Portugália felfedezései (Kun Tibor) 2004/2. 49

Mülnikov, A. Sz.: A szláv világ Kelet-Európa felől nézve (Niederhauser Emil) 2002/3. 25

Nyikolájev, Nyikoláj Nyikolájevics: Az „orosz Afrika” (Kun Tibor) 2011/2.  3

Nyitra a szlovák törénelemben (Niederhauser Emil) 2003/3. 34

Olivi, Bino–Santaniello, Roberto: Az európai integráció története (Kun Tibor) 2006/2. 31

Papo, Adriano–Németh, Gizella (szerk.): Adriai–dunai történelmi tanulmányok (Közép-kelet-európai utazástörténet) (Kádár Anett Julianna) 2011/4.  8

Pejkovszka, Penka: Bolgár–magyar tudományos kapcsolatok a XIX. századtól a XX. század közepéig (Demeter Gábor) 2006/3.  3

Perrie, M. (szerk.): The Cambridge History of Russia (Sashalmi Endre) 2007/2.  5

Péter L.: A látható és a láthatatlan Szentkorona (Niederhauser Emil) 2004/2. 32

Pohlebkin, Viljam Vasziljevics: Tatárok és a Rusz (tatár–orosz háborúk, tatár–orosz külpolitika) (Pintér János Zsolt) 2006/2. 12

Pók Attila–Rüsen, Jörn–Scherrer, Jutta (szerk.): Európai történelem a jövő érdekében (Niederhauser Emil) 2004/1. 38

Pombeni, Paolo (szerk.): Fordulópontok a jelenkor történelmében (Kun Tibor) 2006/3. 15

Prokschi, Rudolf: Az ősi örmény egyház új lendületben (Ivancsó István) 2005/2. 37

Radev, Sztoján: A bolgárok megvakítása – Sámueltől napjainkig (Niederhauser Emil) 2003/3. 22

Radev, Sztojan: Az új évezred elé (Niederhauser Emil) 2003/2. 20

Radev, Sztojan: Mit adtak a szláv népek Európának? (Niederhauser Emil) 2003/2. 12

Resch, John P. (szerk.): A társadalomtörténészek megnyerték Amerika háborúit? (Vida István Kornél) 2007/2.  3

Sautter, Udo: Adatok és tények, dokumentumok a német államok történetéhez (Medveczky Zsuzsa) 2005/3. 26

Stolleis, Michael (szerk.): Jogászegyéniségek az ókortól a XX. századig (Balogh Judit) 2002/1. 17

Szaharov, A. N.: Oroszország: nép, vezetők, civilizáció (Kurunczi Jenő) 2006/2. 19

Szegedy-Maszák Mihály (szerk.): Nemzeti kánon – nemzeti örökség (Niederhauser Emil) 2004/1. 34

Szvák Gyula (szerk.): Állam és nemzet kérdéseinek vizsgálata a budapesti Ruszisztikai Központban (Bodor Mária) 2011/2. 11

Szvák Gyula (szerk.): Oroszország helye Európában (Bodnár Erzsébet) 2002/1. 24

Tajták, Ladislav: Kelet-Szlovákia mint nemzeti probléma (Hamberger Judit) 2003/1. 41

Történelmi Antropológiai Füzetek. (Főszerkesztő: Toader Nicoara) (Gorun Blanka) 2003/2. 22

Trencsényi, Balázs, Petrescu, Dragoş etc. szerk.: Nemzetépítés és vitatott identitások. Román és magyar esettanulmányok (Niederhauser Emil) 2003/2. 14

Uvea–Wallís: Történelem és társadalom Polinéziában (Kun Tibor) 2002/3. 29

Világtörténelem – az ember és az emberiség története. Az UNESCO kiadványa (Kun Tibor) 2009/3.  3

Vivcsarik, M. M.: Ukrajna – etnosztól nemzetig (Ember Ágnes) 2006/1. 52

Vodopivec, Peter: A szlovénok nemzeti fejlődése a nyelvtantól az államig (Szilágyi Imre) 2007/1.  9

Vodopivec, Peter: Nemzet, mítoszok és valóság a szlovénoknál (Szilágyi Imre) 2002/1. 43

Voisin, Jean-Louis: A magyar történelem – francia szemmel (Takács Tibor) 2002/2. 19

Voutsaki, Sofia: A múlt változó artikulálása a XIX. századi Görögországban (Katona L. Endre) 2006/1. 29

Wandycz, Piotr S.: Kelet-Közép-Európa történte a középkortól napjainkig (Csortos Csaba Ádám) 2002/1. 34

Wasson, Ellis: Az arisztokrácia és a modern világ (Fodor Mihályné) 2008/1.  3

Weisberger, R. William etc. (szerk.): Szabadkőművesség az Atlanti-óceán két partján (L. Nagy Zsuzsa) 2003/1. 49

 

III. Eszmetörténet, historiográfia és művelődéstörténet

A nagyszombati egyetem történelmi tanszékének kiadványa (Niederhauser Emil) 2004/2. 19

A nemzeti identitás Ernesto Giménez Caballero történelemszemléletében (Anderle Ádám, S. Ellwood, J. C. Mainer és G. Pasamar munkái alapján) (Virágh Anna) 2009/4.  9

A szlovák történetírás legfrissebb kutatási eredményeiből. Előszó: Jozef Bad’urik (Lesfalvi Tibor) 2004/1. 18

Agejeva, O. G.: Világi ünnepnapok a XVIII. századi Oroszországban (Bodor Mária) 2007/3. 22

Altrichter, Helmut–Herbers, Klaus–Neuhaus, Helmut (szerk.): Mítoszok a történelemben (Bernáth Beáta) 2006/2.  3

Anderle Ádám szerk.: Fiatal szegedi hispanisták. Tanulmányok (Lénárt András) 2008/4. 25

Anderle Ádám: Magyar látószög (Szalai Éva Emese) 2011/3. 10

Antonova, Clemena: Tér, idő és jelenvalóság az ikonon. Isten szemével látni a világot (Sashalmi Endre) 2010/3. 18

Assmann, Aleida: Történelem az emlékezetben. Az egyéni tapasztalattól a nyilvános színrevitelig (Pabis Eszter) 2009/1.  5

Baehr, Peter és Melvin, Richter (szerk.): A diktatúra a történelemben és az elméletben (Fodor Mihályné) 2005/2. 52

Beer, Mathias–Seewann, Gerhard (szerk.): Délkelet-kutatás a Harmadik Birodalom árnyékában (Szavári Attila) 2006/2.  7

Berlin, Ira: „A történelem pokoli dolog. Nagyon tud fájni.” – A rabszol­gaság megítélése (Vida István Kornél) 2005/2. 44

Blaschke, Olaf és Stemhoff, Anthony J.: Felekezet és modernizáció. Vita az egyházak szerepéről a XIX–XX. századi Németországban (Pap József) 2007/1. 26

Bloom, Harold: Hamlet álarcai. A dán királyfi a történelmi emlékezetben (Antal Anikó Zsuzsanna) 2010/2.  5

Boia, Lucian: A demokrácia mítosza (M. László Ferenc) 2004/1. 27

Breisach, Ernst: A posztmodern kihívás és következményei (Erős Vilmos) 2006/1.  3

Brobjer, Thomas H.: Nietzsche és a történelem (Erős Vilmos) 2008/1. 20

Buchbinder, Sascha: A nemzet mint akarat és képzet – a svájci történetírás 1900 körül (Pabis Eszter) 2005/3. 22

Budd, Adam (szerk.): Az újkori historiográfia szöveggyűjteménye (Nyugati források) (Erős Vilmos) 2010/3.  3

Burke, Peter: A nyelvek hibridizációja és a fordítók, fordítások kultúrtörténete a kora újkori Európában (Restás Attila) 2010/1.  3

Burlingame, Michael: A Lincoln-kutatók éve (Vida István Kornél) 2010/1. 12

Câmpeanu, Remus: A román Unitus Egyház a történelem és a történetírás között (Gorun-Kovács Kornél) 2005/2. 49

Cannadine, David (szerk.): A történelem és a média (H. Haraszti Éva) 2005/1. 23

Cheng, Eilen Ka-May: A historiográfia kezdetei Amerikában (Erős Vilmos) 2008/4. 13

Classen, Christoph: Kiegyensúlyozott igazság: fikció és realitás Spielberg Schindler listája című filmjében (Gyimesi Pálma) 2010/2.  9

Colloquia – Journal of Central European History. A Kolozsvári Babeş-Bolyai Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Intézetének folyóirata (Fodor Mihályné) 2011/3. 28

Coté, Joost: Napjaink vitái az ausztráliai nemzettudatról (Fodor Mihályné) 2009/1. 11

Crusells, Magí: A spanyol polgárháború: mozi és propaganda (Harsányi Iván) 2005/1. 26

Cudak, Romuald –Tambor, Jolanta (szerk.): Lengyel művelődéstörténeti kép tanulmányokból (D. Molnár István) 2007/2. 35

Danyiljuk, Dmitro: Történelemtudomány Kárpátalján (Ember Ágnes) 2004/1.  3

Dębowski, Tomasz: A lengyelországi protestáns egyházak 1945–1995 közötti társadalmi tanítása (D. Molnár István) 2005/1. 41

Dimić, Ljubodrag: Ideológiai megközelítéstől a tárgyilagos történetírásig: a jugoszláv hidegháborús történetírás historiográfiája (Vukman Péter) 2010/3. 10

Dupuy, P. (szerk.): Történelem, képek, képzetek (Pallai Mária) 2004/2.  3

Eckhardt Sándor másképpen (Ferenczik Edit) 2004/2. 13

Elton, Geoffrey R.–Rotberg, Robert I. (szerk): Életrajzok és megítélésük a történelemben (Kovács Melinda) 2010/4.  3

Fassel, Horst szerk.: Az interdiszciplináris komparatisztika úttörője: Hugo Meltzl (Bitskey István) 2005/3.  3

Fassel, Horst: Pannónia feltérképezése. A német irodalom magyarságképe (Nádor Zsuzsa) 2005/1. 18

Fata, Márta szerk.: Magyarország megítélése a német történetírásban (Pósán László) 2005/3.  7

Freedman, Paul (szerk.): Ételek. Az íz története (Füreder Balázs) 2009/1. 18

Ginzburg, Carlo: Piero della Francesca rejtélyeiről (Masek Zsófia) 2008/3. 17

Girardet, Klaus M.: Klaus M. Girardet: A mongol női „bogtag” fejfedő (Obrusánszky Borbála) 2007/3. 15

Glomski, Jacqueline: Három humanista költő és pártfogóik a reneszánsz Krakkóban (Wittmann Katalin) 2011/3. 15

Hahn, Hans Henning–Mannová, Elena (szerk.): A történeti sztereotípia-kutatás új útjai (Tamás Ágnes) 2009/3. 29

Hesketh, Ian: A Fraude-betegség diagnosztizálása (Erős Vilmos) 2009/2.  5

Hobden, Fiona: „Pompeji tüzei”: a történelem találkozása a fikcióval (Várhegyi László) 2011/2. 18

Ihalainen, Pasi és Barton, H. Arnold: Két tanulmány a nacionalizmus- és a fogalomtörténet-kutatás területéről (Nagy Vince Róbert) 2008/4. 36

Ihalainen, Pasi: A szülőföld és a haza koncepciója a svéd állami prédikációkban a késő abszolutizmus korától III. Gusztáv trónralépéséig (Nagy Vince Róbert) 2005/1. 44

Kiliánová, Gabriela: A határ mítosza. Dévény a szlovákok, magyarok és németek kollektív emlékeze­tében (Vesztróczy Zsolt) 2005/1. 31

Kiss Ilona–Szvák Gyula (szerk.): Oroszország képe közép-európai akcentussal (Gyóni Gábor) 2011/2. 26

Koren, Snježana és Matković, Stjepan: A horvát történelem újraértékelésének kezdetei (Szilágyi Imre) 2004/1. 11

Kuhn, Thomas K.: Szellemi honvédelem és a református teológia az 1930-as években (Kovács Teofil) 2005/1. 39

Lambert, Peter–Schoefield, Phillipp (szerk.): A történelem művelése. (Bevezetés egy tudományág történetébe és gyakorlatába) (Erős Vilmos) 2009/4.  3

Lengyelová, Tünde (szerk.): Nő és törvény. A nők jogi és társadalmi helyzete a múltban (Kónya Annamária) 2007/3. 17

Lukacs, John – a történész mesterség egy életpálya tükrében (Timár Lajos) 2006/1.  8

Lukacs, John történelemelmélete és történeti módszertana (Niederhauser Emil) 2004/2. 5

Lukacs, John: Egy korszak végén (Niederhauser Emil) 2004/3. 22

Lukács, John: Mi a történelem? (Fodor Mihályné) 2003/3.  3

Luzio, Adolfo Scotto di: Olasz iskolatörténet (Kun Tibor) 2008/3. 34

Magnússon, Sigurdur Gylfi: A történelem szingularizációja (Szíjártó M. István) 2010/4.  8

Mählert, Ulrich–Wilke, Manfred (szerk.): Egy kettévágott történelmi narratíva egybevágó elemei (Trippó Sándor) 2011/3.  3

McLellan, Josie: Vizuális veszélyek és élvezetek: Aktfényképészet Kelet-Németországban (Forgó Péter) 2011/1.  9

Mediterrán konferencia Dél-Koreában (Katona L. Endre) 2011/2. 36

Michels, Georg Bernard: Harcban az egyházzal. Vallási non-konformizmus a tizenhetedik századi Oroszországban (Sashalmi Endre) 2005/1. 35

Murialdi, Paolo: Az olasz újságírás története (Kun Tibor) 2007/3. 28

Nemzetiségi csoportok egymás tükrében (H. H. Hahn és K. Gündisch–W. Höpken–M. Markel munkái alapján) (Tamás Ágnes) 2009/4. 15

Nótári Tamás: Monográfia a kora középkori salzburgi történetírásról (Kiss Zoltán) 2011/2. 30

Parekh, Bhikhu: Identitáspolitika – másképpen (Jakab Attila) 2010/4. 23

Pekár, M.–Derfinák, P. (szerk.): Regionális történelem és történelem a régiókban (Kónya Annamária) 2007/2. 21

Petcu, Marian: A reklám története Romániában (Lakatos Artúr) 2007/3. 33

Pontani, Pilippomaria: Az Íliász első bizánci kommentárjáról (D. Tóth Judit) 2008/4. 30

Privato, Stefano: Dal és politika Olaszország történelmében (Száraz Orsolya) 2007/1. 36

Puskareva, Natália: Genderteória és történeti tudat (Tikász Cseperke) 2011/1. 15

Ritter, Gerhard A.: Meinecke emigráns tanítványai (Erős Vilmos) 2008/3.  9

Rosenfeld, Gavriel D.: Az emlékezet jövője (Gyimesi Pálma) 2010/4. 17

Schulty, H.-D.–Natter, W.: Mitteleurópa a német politikai gondolkodásban és földrajztudományban (Goreczky Tamás) 2004/3. 18

Shea, Kevin–Wilson, John Jason: Lord Stanley – Az ember a kupa mögött (Forgó Zsolt) 2011/2. 21

Spannenberger, Norbert: A katolikus egyháztörténet-írás társadalomtörténeti relevanciája (Petrás Éva) 2007/2. 42

Stachel, Peter: A bécsi Hősök terének mítosza (Harald D. Gröller) 2009/1. 22

Stephen, Daniel Mark: „A fehér ember sírja” (Fürj Orsolya) 2011/1.  3

Stih, Peter: Történelem, mítoszok, politika a szlovénoknál (Szilágyi Imre) 2008/1. 28

Szászdi Ádám üdvözlése (Anderle Ádám) 2005/1. 15

Szinyavszkij, Andrej: Bolond Iván – Orosz népi hiedelmek (Tikász Cseperke Orsolya) 2010/2.  3

Szvák Gyula (szerk.): Új irányzatok és eredmények a russzisztikában (Bodnár Erzsébet) 2008/3. 13

Szvák Gyula szerk.: Regionális iskolák az orosz történetírásban (Bodor Mária) 2008/4. 19

Thompson, Duncan: Az értelem pesszimizmusa? A New Left Review története (Jemnitz János) 2009/3. 13

Történészkongresszus Delhiben (Katona L. Endre) 2009/3. 21

Treves, Piero, egy XX. századi olasz történész írásai (Kun Tibor) 2008/1. 24

Új román történeti szakfolyóiratok (Stelian Mândruţ) 2010/1. 17

Visszatérés a nemzeti paradigmához? Nemzeti történetírás Németországban, Franciaországban, Olaszországban és Angliában 1945-től napjainkig – A második világháborút követő államtörténetírás Nyugat-Európában (Szombat Tamás) 2007/1. 17

Vivarelli, Roberto: Gondolatok korunkról (Kun Tibor) 2006/1. 12

 

IV. Rokontudományok

Barbesi, Bruno–Boccaletti, Massimo: Még mindig nincs lezárva a torinói halotti lepel ügye (Ivancsó István) 2011/2. 45

Biddulph, Edward: Forma és funkció: Terra sigillata csészék kísérleti használata (Hantos Zoltán) 2011/2. 41

Borghello, Giampaolo (szerk.): Magyar vonatkozású tanulmányok egy olasz emlékkönyvben (Nagy Levente) 2011/3. 39

Ceveendordzs, D.–Erdenebat, U. (szerk.): A mongol régészet tudománya (Obrusánszky Borbála) 2008/3. 39

Fagan, Brian: A régészet eljövendő „aranykora” (Czehelszky Zsuzsanna) 2007/2. 70

Giannakis, G. K.: Az indoeurópaiak. I. rész: Nyelv és kultúra (Katona L. Endre) 2006/3. 84

Giannakis, G. K.: Indoeurópaiak. II. rész. (Katona L. Endre) 2007/1. 49

Gozzi, Gustavo–Bongiovanni, Giorgio (szerk.): Népek, civilizációk és a nemzetközi jog (Kun Tibor) 2007/3. 87

Grabowski, Hans-Ludwig és Haney, Wolfgang: A német koncentrációs táborok pénzei (Pandula Attila) 2011/2. 51

Hamza Gábor: Az európai magánjogi kodifikációk római jogi gyökerei (Nótári Tamás) 2011/4. 11

Hamza, Gabor (szerk.): Tanulmánykötet a 100 éves BGB-ről (Nótári Tamás) 2007/3. 71

Hamza, Gábor: Az európai magánjog fejlődésének útjai (Nótári Tamás) 2010/1. 23

Hamza, Gábor: Modern magánjog és római hagyomány (Nótári Tamás) 2007/3. 80

Hesmer, Karl-Heinz: A világ államainak lobogói és címerei (Szálkai Tamás) 2009/1. 26

Hoch, Daniel: Címerek Németországban (Szálkai Tamás) 2007/3. 76

Madarász, Imre: Italianisztika és komparatisztika történelmi keretben (Zsiros Andrea) 2007/2. 85

McCone, Kim: A kelta farkaskodás – I. rész (Katona L. Endre) 2007/2. 74

McCone, Kim: A kelta farkaskodás – II. rész (Katona L. Endre) 2007/3. 58

Neubecker, Ottfried: Címertudomány (Szálkai Tamás) 2008/2. 41

Nimmergut, Jörg: Európai érdemrendek, katalógus (Pandula Attila) 2011/3. 36

Notári, Tamás: Antik és középkori jogtörténet – filológiai nézőpontból (Papp Tekla–Szalóki Gergely) 2008/2. 28

Örmény kultúra és művészet Szamosújváron (Lídia Gross) 2004/2. 77

Stumpf-Benedek A.: A ruszinok, gens fidelissima (Niederhauser Emil) 2004/2. 75

Szirohman, Mihajlo: A kárpátaljai bizánci rítusú templomok (Ivancsó István) 2008/2. 46

Trummer, Karl (szerk.): Sopron mérlegen. Tudományos igényű együttműködés az osztrák–magyar határtérségben (Deák Ernő) 2011/3. 49

Újvidék 250 éve (Niederhauser Emil) 2004/2. 73

Waldman, Thomas G.: Szent Dénes érsek pecsétje. Egy pecsétkörirat keletkezése (Solymosi László) 2008/2. 35

Winkle, Ralph: A szülőföld hálája: a Vaskereszt szimbólumtörténete, 1914–1936 (Somogyi Ferenc) 2011/4. 17

 

V. Fejezetet Közép-, Kelet- és Délkelet-Európa történetéből

A vajdasági németség ellen elkövetett népirtás, 1944–1948 (Mészáros Zoltán) 2006/2. 59

Ajnenkiel, Andrzej: Kétszáz év lengyel alkotmányai, 1791–1997 (Szokolay Katalin) 2006/3. 36

Akmadža, Miroslav–Vlašić, Anđelko: „A papokat kell támadni, nem a vallást!” Vladimir Bakarić és Jugoszlávia horvátországi egyházpolitikája 1945–1953 között (Vukman Péter) 2009/2. 39

Alekszej, V. V.–Gavrilov, D. V.: Az Urál kohászata (Gyóni Gábor) 2009/3. 41

Averjanov, Konsztantyin Alexandrovics: Szergij Radonezsszkij, a szentéletű szerzetes, „a Rusz földjének igumene” (Bótor Tímea) 2009/1. 29

Avgyejev, V. Je.: Alekszandr Petrovics Izvolszkij (Kurunczi Jenő) 2010/3. 36

Bârlea, Eugenia: A falusi világ viszonyulása az első világháborúhoz (Lakatos Artúr) 2007/2. 53

Barrett Brown, Michael: Titótól Milosevicsig. Jugoszlávia, az elveszett ország (Jemnitz János) 2008/4. 64

Benson, Leslie: Jugoszlávia története: a délszláv nacionalizmusok ütközőpontja (Vukman Péter) 2008/4. 52

Berloevics, Anton–Nazarov, Vladiszlav D. (szerk.): Jacques Margeret: Az Orosz Birodalom állapota (Ágoston Magdolna) 2009/4. 24

Bezborodov, Alexandr Boriszovics (szerk.): A Szovjetunióból Oroszországba: egy politikai váltás két évtizede (Kun Tibor) 2010/1. 42

Bjeljac, Željko–Lukić, Vesna: Migrációs folyamatok a Vajdaságban 1919–1948 között (Vukman Péter) 2010/2. 43

Chwalba, Andrzej (szerk.): A lengyelek szokásai, mint történelmük meghatározó része (D. Molnár István) 2007/1. 40

Ciobanu, Vasile–Radu, Sorin szerk.: Kisebbségek. A „nemzeti kérdés” szakmai kutatása a mai Romániában (Stelian Mândruţ) 2008/2. 23

Dahmen, Wolfgang–Himstedt-Vaid, Petra–Ressel, Gerhard (szerk.): Határjárás a balkanológiában. (A Gabriella Schubert tiszteletére kiadott emlékkönyvről) (Nagy Levente) 2009/4. 42

Danyilov, A. G.: Az egyeduralom tanulságai Oroszországban a XVI–XX. században (Kurunczi Jenő) 2010/4. 30

Daszkalov, Rumen: A bolgár társadalom története 1878–1939 (Bur Márta) 2007/3. 39

Dimou, Augusta: Bonyolult, szövevényes utak a modernitás felé. A szocializmus és a nacionalizmus a Balkánon (Jemnitz János) 2011/1. 33

Djokić, Dejan: Jugoszlávizmus: egy bukott eszme története, 1918–1992 (Vukman Péter) 2006/2. 66

Djokić, Dejan: Szerb–horvát kompromisszumkeresés a két világháború közötti Jugoszláviában (Vukman Péter) 2009/1. 44

Dumitran, Ana: Monográfia az erdélyi románok kora újkori vallásos identitásáról (Baricz Ágnes) 2006/2. 47

Eliáš, Michal (szerk.): Ján Francisci levelei 2. (Vesztróczy Zsolt) 2007/2. 47

Fata, Márta–Schindling, Anton (szerk.): Kálvin és a reformátusság Magyarországon és Erdélyben (Kovács Teofil) 2010/3. 22

Fischer, Bernd J. szerk.: „Balkáni erős emberek.” Balkáni tekintélyuralmi vezetők a két világháború között és 1945 után (Reszegi Zsolt) 2008/2. 17

Fiume és Magyarország Riccardo Zanella fiatalkori pamfletjében (Réti György) 2006/3. 51

Fotiadisz, Konsztantinosz: A pontoszi görögök genocídiuma – II. rész (Katona L. Endre) 2009/1. 55

Fotiadisz, Konsztantinosz: A pontoszi genocídium (befejező rész) (Katona L. Endre) 2010/1. 48

Frary, Lucien J.: Orosz érdekeltségek a XIX. századi Thesszalonikiben (Schrek Katalin) 2010/3. 31

Gajda, F. A.: Az orosz liberálisok a kormányhivatalnokok felfogásában a június 3-i rendszer válságának időszakában (1911–1917) (Kurunczi Jenő) 2010/2. 35

Gleason, Abbot (szerk.): Kézikönyv az orosz történelemhez (Sashalmi Endre) 2009/3. 47

Godina, Irena Gantar: Vázlat a szlovén antiszemitizmus egy korszakáról (Szilágyi Imre) 2007/2. 49

Gordi, Erik: A szerbiai hatalomgyakorlás politikai kultúrája – az alternatívák felszámolása (Mészáros Zoltán) 2007/2. 63

Govekar-Okoliš, Monika: Tankönyvek és nemzeti identitás a szlovénoknál a XIX. században (Szilágyi Imre) 2005/3. 56

Gürsoy, Yaprak: A lakosságcsere hatásai a görög és török politikai rendszerekre az 1930-as években (Kránicz Mónika Emese) 2010/1. 65

Halmesvirta, Anssi–Nyyssönen, Heino: A múlt, amely nem akar múlttá válni (Nagy Vince Róbert) 2007/1. 46

Holec, Roman–Jakešová, Elena, stb. (szerk.): Szlovákia az évszá­zad elején, 1901–1914 (Lesfalvi Tibor) 2006/2. 51

Holec, Roman–Pál, Judit: Arisztokrata az állam szolgálatában: Péchy Manó (Vesztróczy Zsolt) 2009/2. 18

Horoskevics, Anna: Címer, zászló és himnusz. Rusz és Rosszija állami szimbólumainak történetéből (Ágoston Magdolna) 2010/1. 32

Horvát–magyar viszonyok, 1102–1918 (Magyar Zoltán) 2006/2. 36

Ibragimov, K. H.: A faluközösségi földtulajdon sajátosságai Oroszországban (Kurunczi Jenő) 2009/4. 32

Ilchev, I. –Kolev, V. stb. szerk.: A politikai és a szellemi elit kapcsolata Bulgáriában 1878–1990 között (Demeter Gábor) 2009/2. 21

Irmanová, Eva: Cseh szakértő a szlovák–magyar viszonyról (Hamberger Judit) 2006/1. 72

Ivanji, Ivan: Emlékek a titóizmus napos oldaláról (Mészáros Zoltán) 2007/3. 55

Janjetović, Zoran: A vajdasági svábok lelkialkata (Törőcsik Ferenc) 2005/3. 42

Korobkov, Andrei: Állam- és nemzetépítési politika és a migráció új irányai a volt Szovjetunióban (Fodor Mihályné) 2006/3. 59

Kosman, L. V.: A városi polgárok Oroszországban a XIX. században (Kurunczi Jenő) 2009/3. 37

Krajĉoviĉová, Natália: Emil Stodola (Vesztróczy Zsolt) 2010/2. 40

Kurspahić, Kemal: Bűntény fő adásidőben (a balkáni média a háborúban és békében) (Mészáros Zoltán) 2006/3. 67

Lorman, Thomas: Elszalasztott lehetőségek? A Románia felé irányuló magyar külpolitika 1932–1936 között (Szabó Imre László) 2007/2. 56

Lovrenovic, Dubravko: Történelmi földcsuszamlás – A magyar Szent Korona és a boszniai Szent Korona, 1387–1463 (Emir O. Filipovic) 2007/3. 36

Lucas, Edward: Az új hidegháború – Putyin Oroszországa és a Nyugatra néző fenyegetés (Lengyel Gábor) 2010/4. 42

MacKenzie, David: Egy szerb radikális párti politikus pályája 1913–1923 között: Stojan Protić és a föderalizmus–centralizmus problémája (Vukman Péter) 2010/4. 35

Mačković, Stefan: Szabadka gyáripara és a gyártulajdonosok, 1918–1941 (Mészáros Zoltán) 2005/3. 60

Mađar, dr. Zoltan: Zelenika – a turizmus bölcsője (Szilágyi Imre) 2006/1. 69

Matula, Vladimír: Dévény, kedves Dévény. A štúristák nemzeti ünnepsége Dévényben 1836-ban (Vesztróczy Zsolt) 2011/3. 53

Mirel Bănică: Ortodox egyház, állam és társadalom a két világháború közötti Romániában (Jakab Attila) 2008/4. 46

Mironov, B. N. és Rodnov, M. J. munkái alapján viták és vélemények az oroszországi lakosság életszínvonaláról és annak mutatóiról (XVIII. század–XX. század) (Kurunczi Jenő) 2011/1. 25

Mogilevszkij, K. I.–Ciuncsuk, R. A.–Selohajev, V. V.: Oroszország Állami Dumája mint historiográfiai probléma (Kurunczi Jenő) 2010/1. 37

Mojzeš, Marcel: A liturgikus mozgalom a bizánci egyházakban. Néhány XX. századi reformtörekvés elemzése (Ivancsó István) 2006/3. 76

Munsen, Randal H.: Stephen cel Mare (Nagy István): Vezetés és védnökség a XV. századi oszmán határon (Kránicz Mónika Emese) 2006/3. 34

Novák, Jozef: Szlovák címerek (Pandula Attila) 2010/4. 50

Ozbay, Fatih–Aras Bülent: A lengyel–orosz történelmi, földrajzi és geopolitikai kapcsolatok (Fekete Rajmund) 2009/1. 39

Pipes, Richard: Az orosz konzervativizmus és kritikusai (Sashalmi Endre) 2006/3. 42

Pirjevec, Jože: Milošević háborúi (Madarász Imre) 2010/3. 42

Popov, Alekszandr Nyikolájevics: Az orosz jelenlét Berlinben (Kun Tibor) 2011/3. 62

Rady, Martyn: A Jagelló-kor átértékelése, 1490–1526 (Gulyás László Szabolcs) 2006/2. 40

Roşu, Costa –Popi, Ghgor és mások: Románok a közvetlenül szomszédos szórványterületeken (Stelian Mândruţ) 2009/1. 64

Sashalmi Endre: „Az Isten magasan fenn” – a politika és a politikai kultúra a XVII. századi Oroszországban (Fodor Mihályné) 2010/2. 27

Sedlák, Vincent szerk.: Emlékkönyv a 80 éves Richard Marsina professzor születésnapjára (Niederhauser Emil) 2005/3. 37

Selohajev, V. V.: Az orosz liberalizmus történetének vitás kérdései a legújabb oroszországi irodalomban (Kurunczi Jenő) 2008/2. 13

Šorn, Mojca: Ljubljana lakóinak élete a második világháborúban (Szilágyi Imre) 2009/2. 33

Sotirović, Vladislav B.: A horvátok és szerbek 1835–1848 között (Szilágyi Imre) 2006/1. 65

Sršan, Stjepan szerk.: Bara­nyai egyház, 1729–1845 (Fedeles Tamás) 2005/3. 52

Szabennyikova, I. V.: Az oroszországi emigrácó 1917 és 1939 között: struktúra, földrajz, összehasonlító elemzés (Kurunczi Jenő) 2011/3. 56

Sztyepanov, V. L.: Sz. Ju. Witte pénzügyi reformjának előzményei: I. A. Visnyegradszkij pénzügyminiszter politikája, 1887–1892 (Kurunczi Jenő) 2006/3. 47

Szvák Gyula: Az orosz paradigma (Gyóni Gábor) 2010/3. 26

Tjumencev, I. O.: Zavaros idők Oroszországban a XVll. század elején. II. Áldmitrij mozgalma (Ágoston Magdolna) 2010/2. 22

Trepanier, Lee: Politikai szimbólumok az orosz történelemben (Sashalmi Endre) 2008/4. 42

Véghseö, Tamás: Pálos térítők és keleti keresztények Magyarországon az 1600-as években (Ivancsó István) 2005/3. 46

Volobujeva, T. O.: Az orosz modernizációs törekvések hatása a városi viseletre a XIX. század második felében (Bodor Mária) 2009/4. 37

Waldron, Peter: A cári Oroszország kormányzása (Sashalmi Endre) 2009/1. 34

 

VI. Őskor- és ókortörténet

A későantik püspök helyzete a római társadalomban (Óbis Hajnalka) 2004/3. 36

Amit a görög istenekről tudni kell – a Theoi-projekt és honlapja (Nemes Zoltán) 2006/2. 78

Ardevan, Radu–Zerbini, Livio: A római Dacia (Szabó G. László) 2011/1. 58

Ardevan, Radu: A dáciai városok (Pap Levente) 2002/1. 63

Athanassopoulon, S.–Tzedakis, Y. (szerk.): A bika az antik Mediterráneumban (Németh György) 2004/2. 84

Aubert, J.-J.–Sirks, B. szerk.: A római jog, mint az ókori társadalmi és gazdasági élet tükre (Sáry Pál) 2004/3. 27

Backe-Dahmen, Annika: A gyermekek világa az antikvitásban (Szekeres Csilla) 2010/2. 57

Banaji, J.: Antik mezőgazdasági ókor és középkor határán (Takács Levente) 2004/2. 92

Beard, Mary: Új monográfia a római triumphus történetéről (Nótári Tamás) 2009/2. 50

Bickermann, David: Az ókori zsidóság társadalom- és vallástörténete (Csukás Judit) 2006/1. 80

Bonnischen, Robson–Schneider, Alan L.: Amerikai betelepülési elméletek pro és kontra (Czehelszky Zsuzsanna) 2004/1. 43

Bouzek, J.–Friesinger, H. etc. szerk.: Népek, királyok és Róma – Jubileumi kötet J. Tejral tiszteletére (Erdélyi István) 2003/2. 33

Braun, Maximilian etc.: Római értékek és római irodalom a Kr. e. III. és II. században (Lakfalvi Géza Imre) 2005/2. 71

Bredov, Iris von: Hogyan sajátították el az írást a görögök? (Kozma Laura) 2005/2. 67

Briquel, Dominique: Egy történelmi esemény mitologikus megjelenítése: hogyan foglalták el a gallok Kr. e. 390-ben vagy 387-ben Rómát? (Havas László) 2010/4. 64

Briquel, Dominique: Mítosz és fordulat, avagy újraértékelés. A köztársaság születésének koholt elbeszélése Rómában (Havas László) 2008/4. 71

Buccellati, Giorgio–Kelly-Buccellati, Marilyn: Urkeš és az Észak – a legújabb felfedezések (Ötvös Péter) 2009/1. 69

Bultrighini, Umberto: Kritias, egy zsarnok portréja (Németh György) 2002/2. 24

Cadoux, T. j.: A bűnelkövetők fogva tartásának és kivégzésének helyszínei az ókori Rómában (Sáry Pál) 2010/4. 73

Cline, Eric H.: A bibliai rejtélyek nyomában: mértékadó ismeretterjesztés a szenzációirodalom ellen (Benke László) 2009/2. 46

Cool, Serafina H. E. M.: Étkezés és konyhaművészet a római kori Britanniában (Péter Orsolya Márta) 2009/2. 57

Cuomo, Serafina: Technológia és kultúra az antikvitásban (Takács Levente) 2009/1. 82

Delgado, J. A. Delgado: Papi tisztségek a Római Birodalom nyugati provinciáiban (Hárshegyi Piroska) 2004/1. 60

Dignas, Beate–Winter, Engelbert: Róma és Perzsia a késő ókorban (Ötvös Péter) 2009/3. 62

Drogula, Fred K.: Imperium, potestas és a pomerium a köztársaság kori Rómában (Sáry Pál) 2008/4. 86

Erdélyi István: Régészet Mongóliában (Ferenczy László) 2002/1. 48

Erdenebaatar, Dimaajav: Mongólia bronzkori régészeti kultúrája (Obrusánszky Borbála) 2004/1. 49

Fargnoli, Iole: Nagy Theodosius vallásügyi rendeletei (Sáry Pál) 2008/1. 37

Fröhlich, Th.: Népi művészet, népi vallásosság Pompejiben? (Gesztelyi Tamás) 2002/1. 57

Gardner, Jane F.: A család, mint személyi és gazdasági kötelékek hordozója a római jogban (Babják Ildikó) 2002/1. 53

Gaugham, Judy E.: Az emberölés tényállásának alakulása a köztársaság-kori Rómában (Nótári Tamás) 2011/2. 62

Gessert, Genevieve: A római szarkofágok képi világa (Végh Judit) 2005/3. 78

Goodman, M.: A rómaiak zsidók iránti érzületei Traianus császár idején (Németh György) 2005/3. 86

Gowing, Alain M.: „Birodalom és emlékezet.” A római köztársaság reprezentációja a császári irodalomban és művészetben (Grüll Tibor) 2007/2. 94

Gschössl, Roland: Vallások olvasztótégelyében (Szalai Krisztina) 2007/3. 99

Gugl, Chritian: Két Nemesis-fogadalmi relief a virunumi amfiteátrumból (Nagy Márta) 2005/2. 82

Haack, Marie-Laurence: A haruspexek szerepe a római világban (Végh Judit) 2005/1. 56

Hannestad, N.: Késő antik kultúra (Gesztelyi Tamás) 2003/2. 30

Harris, William V.: Ókori álmok (Rusznák György) 2011/2. 57

Heinemann, Alexander: A császár halott fiai a korai principatus közéletében (Nagy Márta) 2010/1. 76

Hejduk, Julia Dyson: Clodia Metelli – forrásgyűjtemény egy római vígözvegyről (Nótári Tamás) 2009/3. 53

Hodkinson, Stephen: Tulajdon és gazdagság a klasszikus kori Spártában (Nemes Zoltán) 2004/1. 51

Hoffmeier, James K.: „Ásó, kapa, Biblia” – áttekintés a bibliai régészet eredményeiről (Grüll Tibor) 2010/4. 55

Iricinschi, Eduard–Zellentin, Holger M. szerk.: Eretnekség és identitás a késő antikvitásban (Jakab Attila) 2009/4. 62

Johanson, Donald–Edgar, Blake: Paleoantropológiai enciklopédia (Czehelszky Zsuzsanna) 2009/4. 58

Johnston, David: A római jog helye az egyetemes kultúrtörténetben (Orosz P. Gábor) 2003/2. 26

Johnston, David: Egy római jogi kézikönyv (Orosz P. Gábor) 2002/2. 28

Jones, N. F.: Város és vidék az athéni demokráciában (Nemes Zoltán) 2005/3. 69

Kapparis, K.: A magzat joga az élethez és az abortusz az ókori világban (Gradvohl Edina) 2004/2. 80

Keiji, Imamura–Habu, Junko: Az első kerámia megjelenésének körülményei és problematikája (Czehelszky Zsuzsanna) 2006/2. 74

Kiilerich, Bente: A konstantinápolyi Theodosius-obeliszk és bázisa (Kálny Beatrix) 2003/1. 56

Klingenberg, Georg: Szökött rabszolgák a római jog forrásaiban (Gedeon Magdolna) 2007/2. 99

Krentz, Peter: A marathóni csata (Lehrer Nándor) 2011/3. 73

Künzl, Ernst: Az antik orvostudomány a régész szemével (Gradvohl Edina) 2003/2. 24

Künzl, Ernst: Hályogműtét a római orvoslásban (Varga Teréz) 2005/3. 81

Linke, Bernhard–Stemmler, Michael szerk.: Mos maiorum, Az ősök erkölcse. Az identitás kialakulása és konszolidációja a Római Köztársaságban (Lakfalvi Géza Imre) 2005/3. 74

Lorenz, Thuri: A keresztény basilica eredete (Gesztelyi Tamás) 2003/1. 59

Malitz, Jürgen: A római császárok önéletrajza és életrajza a Kr. u. I. században (Kozma Laura) 2006/3.108

Mango, M.–Bennett, A.: A Seuso-kincs (Erdélyi István) 2002/2. 37

Mantle, I. C.: Gyermekek a római vallási szertartásokon (Sáry Pál) 2002/3. 46

Mazar, Eilat: Dávid király palotája (Benke László) 2010/2. 51

McInerney, Jeremy: Szarvasmarha és kultúra az ókori görögöknél (Muszka Zsuzsanna) 2011/4. 20

Melchior, A.: A cicerói önkép és a Pro Milone ránk maradt változata (Nótári Tamás) 2010/3. 53

Mersing, Kristian Mohr: A köztársaság kori Róma hadiadója (Sáry Pál) 2008/3. 43

Meyers, Carol: A zsidó nők vallási kultúrája az ókorban (Erdős Zsuzsa) 2009/3. 49

Mezős Tamás: A saváriai Iseum újraindított ásatásainak eredményeiről (Smid Mónika) 2007/3. 92

Muth, Susanne: Erények ábrázolása a római szarkofágokon (Nagy Márta) 2007/2.104

Nagy Levente: Hozzászólások a noricumi és pannóniai halomsírok származásának kérdéséhez (Rácz Katalin) 2004/1. 57

Nagy, Agnčs A.: Antik történetek az emberevőkről (Németh György) 2010/3. 60

Nótári, Tamás: Jog, vallás és retorika Cicero Pro Murenájában (Varga Péter) 2009/1. 86

Oppermann, Manfred–Ivanov, Rumen–Bü1ow, Gerda von: Thracia és a Fekete-tenger nyugati partján fekvő városok (Barna Ferenc) 2010/1. 69

Perelló, Carlos Felipe Amunátegui: A családfői hatalom eredete az ókori Rómában (Nótári Tamás) 2011/3. 77

Picone, Giusto (szerk.): Tanulmányok a caesari clementia tárgyköréből (Nótári Tamás) 2010/4. 76

Piotrovszkij, Ju. Ju. (szerk.): Egy világhírű orosz régész, M. P. Grjaznov jubileumára (Erdélyi István)    2003/1. 62

Poduskin, Alekszandr Nyikolajevics: Dél-Kazahsztán arisz kultúrája az i. e. IV.–i. u. VI. évszázadokban (Erdélyi István) 2005/1. 50

Prag, J. R. W. (szerk.): Ciceró Verrinái mint jog- és gazdaságtörténeti forrás (Nótári Tamás) 2011/1. 40

Raaflaub, Kurt A.–Wees, Hans van (szerk.): Kézikönyv az archaikus kori görögségről (Forisek Péter) 2010/3. 45

Rance, Philip: Hannibál harci elefántjai (Cserháti Csongor Lóránt) 2011/4. 23

Richter, Thomas: Antinoosz születésnapja (Kiss Sebestyén) 2002/3. 48

Róma, avagy hogyan lehet szakszerűen ismeretet terjeszteni Caesar koráról egy filmsorozattal (Várhegyi László Tibor) 2007/3. 94

Sabin, Philip–Wees, Hans Van–Whitby, Michael (szerk.): Görög és római hadviselés (Kákóczki Balázs) 2011/2. 68

Samama, Évelyne: Görög orvosfeliratok (Németh György) 2008/1. 34

Sanader, M. és Mirković, M. munkái alapján Dalmatia és Moesia Superior (Barna Ferenc) 2011/1. 48

Sanchez, Pierre: A delphoi Amphictyonia (Németh György) 2002/3. 39

Schwartz, Saundra: Róma a görög regényben? A birodalom képei és eszményei Kharitón Perzsiájában (Orosz Ágnes) 2005/1. 59

Schwartz, Seth: Birodalmiság és a zsidó társadalom, i. e. 200 – i. sz. 640 (Benke László) 2005/3. 90

Sič, Magdolna: Gyakorlatok a római magánjog köréből – Élet és jog a Római Birodalomban (Nótári Tamás) 2006/3.115

Siewert, Peter (szerk.): Görög források a cserépszavazásról (Németh György) 2003/1. 52

Simón, F. Marco: Egy hispániai hospitium-szerződés vallástörténeti háttere (Barta Andrea) 2004/1. 65

Smith, J. N.: Történelem, földrajz, irodalom az ókorban (D. Tóth Judit) 2006/1. 95

Speidel, Michael Alexander: A vindonissai írótáblák. Dokumentumok a római kori katonaság mindennapjairól (Thész Dóra) 2004/1. 63

Stepper, Ruth: Politikai jelszavak és propaganda a Hannibál elleni háborúban (Szekeres Csilla) 2007/2. 90

Taft, Robert: Historicizmus a korai bizánci liturgiában (Ivancsó István) 2002/2. 32

Temin, Peter: Piac és árak az ókori Babilonban (Földvári Péter) 2002/3. 41

Törbat, C.–Amartüvsin, Ch.–Erdenebat, U.: Az Egin-folyóvölgyi régészeti emlékek (Obrusánszky Borbála) 2005/1. 53

Tyros, Maximos von: Filozófiai előadások (Kiss Sebestyén) 2006/1. 92

Vereség: okok és válaszok (Takács Levente) 2004/2. 88

Wilson, A.: Gépek, energia és az ókori gazdaság (Kerepeszki Róbert) 2004/3. 30

Wolters, Reinhard: Éremképek és propaganda a római császárkorban (Nagy Márta) 2006/2. 83

Woods, David: Miért utasította ki Tiberius s zsidókat Rómából? (Sáry Pál) 2010/3. 51

Wright, Jacob L.: Várostrom és pusztítás a Bibliában. A gyümölcsösök kiirtásának tilalma a Deuteronomiumban (Bacsa Balázs Antal) 2011/3. 70

Wünsche, Raimund (szerk.): Erős asszonyok (Németh György) 2009/1. 75

Yacobson, Alexander: Választások és választási hadjárat Rómában. Tanulmány a késő-köztársaság politikai rendszeréről (Havas László) 2006/3. 98

 

VII. A középkor története

A németalföldi ferences mozgalom kezdetei – Utrechti Wiger mester élete és munkássága (Bradács Gábor) 2007/1. 80

Adamska, A.: A középkori diplomatika módszertanának fejlődése Közép-Európában (Solymosi László) 2004/2.114

Adamson, Melitta Weiss: Ételek a középkorban (Füreder Balázs) 2010/1. 81

Allsen, Thomas T.: Kultúra és hódítás mongol Eurázsiában (Pallag Zoltán) 2005/2. 97

Amitai-Preiss, R.–Morgan, D. O.: Egy londoni kurultaj (Pallag Zoltán) 2004/3. 56

Arbilbayar–Narasun, S. (szerk.): Az ordoszi mongolok áldozatai (Obrusánszky Borbála) 2007/2.107

Az európai civilizáció gyökerei – Studia Archaeologica Slovaca Mediaevalia III–IV. (Niederhauser Emil) 2003/1. 81

Baer, Charles Joseph: Zsidók a muzulmán Spanyolországban. A szefárd központok létrejötte (Csukás Judit) 2006/3.117

Batszajban, Z.: A hunok története (Obrusánszky Borbála) 2005/2. 85

Béaur, Gérard: A francia forradalom befejezetlen gazdaságtörténete (Bárczi László) 2006/3.144

Bocchi, F.–Ghizzoni, M.–Smurra, R.: Az itáliai városok története a késő-antikvitástól a kora-reneszánszig (Mészáros Orsolya) 2004/3. 66

Bohajról szóló észak-koreai tanulmányok (Alexander Alexejevics Kim – angolból fordította Fodor Mihályné) 2010/3. 64

Bradbury, Jim: A Routledge Kiadó kézikönyve a középkori hadviselésről (Borosy András) 2006/1.108

Brasch-Schwersmann, Ursula (szerk.): Képek Wigand Gerstenberg von Frankenberg (1457–1522) krónikáiból (Ágoston Magdolna) 2009/3. 83

Brown, J. A. O. C.: Angol–marokkói diplomáciai kudarc a XVIII. század elején (Prantner Zoltán) 2011/1. 86

Bruns, Peter: A keleti kereszténység Rubruk útinaplójában, 1253–1255 (Kovács Teofil) 2004/1. 76

Chiesa, Gemma Sena (szerk.): A gemmák felmagasztosulása (Gesztelyi Tamás) 2005/2. 99

Claude Carozzi–Huguette Taviani-Carozzi: Vílágvége. Félelmek és jövendölések a középkorban (Dancs Ágnes) 2004/3. 47

Clavijo, Ruy González de: Spanyol követség Timur, a sánta udvarában (Anderle Ádám) 2008/2. 94

Corley, Christopher R.: Fiatalok a városban – a francia várostörténeti kutatások legújabb eredményei (Kovács Melinda) 2011/1. 91

Crowley, Roger: Precízió, innováció és elkötelezettség. A velencei arzenál hajóépítési hatékonysága a reneszánsz korban (Nagy Dániel) 2011/4. 36

Deutinger, Roman: A simonisták védekezése. Középkori válaszok a szimónia vádjára (Kovács Teofil) 2010/4. 85

Deutsch, Christina: Kényszerű esküvő vagy kölcsönös beleegyezéssel kötött házasság? Megjegyzések a consensus facit matrimonium középkori jogelvéhez (Pósán László) 2006/2. 91

Diggelmann, Lindsay: A régi szilfa kivágása: Harag, fairtás és a középkori királyi hatalom (Forgó Péter) 2011/4. 28

Dinzelbacher, Peter: Állatperek a középkori Európában (Földvári Péter) 2002/3. 64

Dinzelbacher, Peter: Egyházi reform és asszonysors az érett középkorban (Bradács Gábor) 2006/2. 95

Dobrotkova, M.–Rábik, V. (szerk.): Nagyszombati történeti tanulmányok VI. A magyar–szlovák középkor szlovák értelmezésben (Hamberger Judit) 2009/3. 68

Duffy, Eamon: Tudor Mária és Pole érsek kapcsolata (Erdős Levente) 2010/4.102

Dumolyn, Jan–Haemers, Jelle: Városi felkelések a középkori Flandriában (Gulyás László Szabolcs) 2007/1. 88

Egami, Namio: A mongol világbirodalom és a kereszténység (Obrusánszky Borbála) 2003/2. 40

Egger, Christoph: A bajor–osztrák térség forrásai az 1159-es egyházszakadás előtörténetéhez. Egy ismeretlen levél Reichersbergi Gerhochtól? (Bradács Gábor) 2005/3. 97

Elliott, Dyan: Női látnokok a középkorban (Tóth Tibor) 2002/2. 56

Emmer, Pieter C.: A holland rabszolga-kereskedelem, 1500–1850 (Fodor Mihályné) 2008/2. 97

Fleckenstein, Joseph: Lovagság és lovagi világ (Borosy András) 2005/1. 61

Flori, Jean: Szent háború, dzsihád, keresztes háború (Borosy András) 2005/2. 87

Forte, Angelo–Oram, Richard–Pedersen, Frederik: Viking birodalmak (Miszler Tamás) 2007/1. 59

Grabmayer, Johannes: Az áldozat volt a tettes – Az 1456. évi nándorfehérvári merénylet (Fazekas Zoltán) 2006/1.110

Gumilev, Lev: A tatárokról (Pintér Zsolt) 2002/2. 49

Havanova, Olga Vlagyimirovna: A magyar nemesek a Habsburgok elit iskoláiban a XVIII. század második felében (Bodor Mária) 2010/3. 83

Haythornthwaite, Philip: Nagy Frigyes hadserege (Varga Ákos) 2006/2.102

Hechberger, Werner: A német középkor vezető rétege (Halmágyi Miklós) 2007/1. 66

Heck, Adrianus van, kiadta: Enea Silvio Piccolomini és a modern Európa-fogalom születése (Nótári Tamás) 2007/1. 93

Hrusevszkij, Mihajlo: Az ukrajnai Rusz története a kezdetektől a XI. századig (Szegvári Tamás) 2004/1. 70

Johrendt, Jochen–Müller, Harald (szerk.): Központok és perifériák a középkori egyházban. Tanulmányok egy régi kérdés új megvilágításához (Barabás Gábor) 2010/4. 89

Jongcsien, Christoph Hou (szerk.): Tongvancseng romváros kutatása (Obrusánszky Borbála) 2006/2. 89

Juhász Irén: Az avarkori sírkert Szarvason (Erdélyi István) 2006/1. 99

Kagay, Donald J.: Az Aragón Királyság védelme a két Péter háborúja idején (1356–1366) (Somoskői Viktor) 2011/3. 95

Kajumovics, K. A.: Az Ujgur Kaganátus (Erdélyi István) 2002/3. 52

Karpov, Szergej Pavlovics: A Trapezunti Birodalom (Pintér János Zsolt) 2008/1. 55

Keller, Heinrich: Bajorok az ausztriai Duna-völgy térségében a korai középkorban (Pósán László) 2003/3. 45

Kercsak, Igor (szerk.) Mátyás, a ruszinok királya (Niederhauser Emil) 2002/2. 58

Kolmer, Lothar–Rohr, Christian (szerk.): Perújrafelvétel III. Tasziló ügyében (Nótári Tamás) 2008/1. 40

Kölzer, Theo: A szélsőséges időjárás és következményei Lüttich térségében a XII–XIII. század fordulóján (Pósán László) 2009/2. 71

Kümin, Beat (szerk.): Az európai világ 1500–1800 között (Fodor Mihályné) 2011/1. 75

Küntzel, Thomas: Várostervezés a középkorban (Bradács Gábor) 2008/2. 84

Le Calloc’h, Bernard: Francia könyv a magyar honfoglalás és államalapítás koráról (Csetri Elek) 2003/2. 35

Lecky, William Edward: Az európai morál története (I–IX. század) (Csukás Judit) 2002/2. 41

Leppin, Volker: Krisztust követni... Árpádházi Szent Erzsébet (Kovács Teofil) 2009/2. 74

Lewis, Thomas A.: Skót–ír családi küzdelmek Amerikáért, 1729–1781 (Bíró Teofil) 2009/1. 95

Liebs, Detlef: Adósrabszolgaság a Nyugat-római Birodalom bukása után (Orosz P. Gábor) 2003/1. 64

Lohrmann, Klaus: Fejedelmek a jog és jogtalanság mezsgyéjén. A középkori és kora újkori zsidóüldözések pénzügyi aspektusai (Pósán László) 2004/1. 83

Marsina, Richard: Szent István királyságában. A magyarországi állam létrejötte és az Ápád-házi kiályok kora (Niederhauser Emil) 2005/2. 94

Mauno, Jokipni: Az első keresztes hadjárat Finnországban – mítosz vagy valóság (Nagy Vince Róbert) 2003/3. 48

Meier, Bruno: Egy királyi ház Svájcból. A Habsburgok, Aargau és az Esküszövetség a középkorban (Gyarmati Enikő) 2011/1. 62

Miert, Dirk van: Illusztris oktatás. Az amszterdami athenaeum az arany évszázadban, 1632–1704 (Eredics Péter) 2006/3.135

Mote, F. W.: A középkori Kína (Obrusánszky Borbála) 2002/3. 61

Müller-Mertens, Eckhard: Az imperium és regnum fogalmak politikai jelentésváltozásai a wormsi konkordátum és az aranybulla közötti időszakban (Pósán László) 2008/3. 53

Niederkorn-Bruck, Meta–Scharer, Anton (szerk.): Arn, Salzburg első érseke (Nótári Tamás) 2008/3. 46

Nitschke, August: A Karolingok és az Ottók állama (Rácz Katalin) 2002/3. 55

Nótári, Tamás: Bajor koncepciós perek a kora középkorban (Fedeles Tamás) 2009/2. 65

O’Callagham, J. F.: Reconquista és keresztes háború a középkori Spanyolországban (Borosy András) 2004/2.110

Obermair, Hannes–Brandstätter, Klaus,–Curzel, Emanuelle (szerk.): Tiroli, dél-tiroli, trentói egyházi közösségek a középkorban és a kora újkorban (Fedeles Tamás) 2006/3.130

Opll, Ferdinand: A középkori város kialakulása (Pósán László) 2007/2.110

Paskalevski, Spartak–Zlatanova, Rumjana: A metódi életmű margójára (Nótári Tamás) 2008/1. 47

Perhavko, Valerij Borisovič: A régi Rusz kereskedelme (IX–XVI. század) (Pintér János Zsolt) 2008/2. 91

Pešorda-Vadić, Zrinka: Raguza és a magyar dinasztikus küzdelmek 1382–1390 között (Gulyás László Szabolcs) 2008/3. 58

Petruhin, Vlagyimir: A régi Rusz a IX. századtól 1263-ig (Makai János) 2006/1.102

Rábik, Vladimir: A nagyszombati városkönyv, 1349–1530 (Pósán László) 2009/3. 80

Rao, Velcheru Narayana–Shulman, David–Subrahmanyam, Sanjay: Történelmet írni (Balogh Róbert) 2010/3. 78

Reinle, Christine: A középkori amazon-legenda (Pósán László) 2003/1. 77

Rösener, Werner: A középkori paraszti világ időfelfogása (Pósán László) 2007/1. 75

Rösener, Werner: Az erdő mint gazdasági színtér és konfliktusforrás a virágzó és a kései középkorban (Pósán László) 2008/1. 58

Santifaller, Leo: Trienti kanonokok a késő középkorban (Fedeles Tamás) 2004/3. 73

Sárközy Péter és Martore, Vanessa (szerk.): A klasszikus örökség Itáliában és Magyarországon a reneszánsztól a klasszicizmusig (Dancs Ágnes és Kobza Viktória) 2006/3.138

Schiel, Juliane: „Liber peregrinations” című műve: kísérlet egy középkori Kelet-kép megrajzolására (Pósán László) 2007/3.104

Schrör, Matthias: A metropolitai hatalom és a pápaság változása. Az érseki méltóság változása a pápai reformok idején a XII. század közepéig (Barabás Gábor) 2011/3. 89

Shaw, Christine: Városi önkormányzat a középkor végi Genovában (Gulyás László Szabolcs) 2010/4. 94

Sicking, Louis: Németalföldi kikötővárosok s azok infrastruktúrája a késő középkorban (Eredics Péter) 2007/3.108

Stamm, Volker: A városokba irányuló paraszti migráció a virágzó középkorban (Pósán László) 2004/1. 80

Studt, Birgit: Hősök és szentek. A férfiasság megítélése a korai és virágzó középkorban (Pósán László) 2003/2. 43

Szentpéteri József: Avar kori régészeti emlékek Közép-Európában (Erdélyi István) 2004/1. 68

Tangheroni, Marco: Pisa – egy elfeledett középkori metropolisz? (Balogh Róbert) 2007/2.115

Tatár seregszemle (Pintér János Zsolt) 2004/3. 52

Terjal, J. szerk. A korai Meroving-korszak problémái a Közép-Duna-vidéken (Erdélyi István) 2004/3. 43

Tessore, D. (szerk.): Az ezeréves Szent István-i életmű olasz nyelven (Havas László) 2003/1. 67

Utazások és utazók Bizáncban és Nyugaton a VI.-tól a XI. századig (Dancs Ágnes) 2004/2.103

Vakaloudi, A.: Betegségek, gyógymódok és természetfölötti erők a korai Bizánci Birodalomban (D. Tóth Judit) 2004/2. 99

Valerov, A. V.: A pszkovi állam a XI–XIV. században (Szili Sándor) 2005/3.103

Vasold, Manfréd: A Fekete Halál németországi terjedése 1348 után (Pósan László) 2004/3. 60

Watt, John: A politikai közösségek formálódása, Európa 1300–1500 között (Sashalmi Endre) 2011/1. 67

Wickham, Chris: Korszakolás és eredetbehatárolás a történelemben (Erdős Levente) 2010/3. 76

Williams, Gareth: Egy viking király: Vérbárdos Erik (Miszler Tamás) 2011/3. 82

Wolfram, Herwig szerk.: Fontes Iuvavenses – válogatás a középkori Salzburg forrásaiból (Nótári Tamás) 2008/2. 78

Zajcev, Ilja Vlagyimirovics: Az Asztraháni Kánság (Pintér János Zsolt) 2008/1. 63

Zhang, Wu Zhi (szerk.): Dzsingisz kán törvénykönyve (Obrusánszky Borbála) 2009/1. 92

 

VIII. Kora újkor

A felvilágosodás új távlatai – A The American Historical Review vitafórumának hozzászólásai (Fodor Mihályné) 2011/4. 48

AHR Forum: A XVII. századi válság kérdésének áttekintése. Válság, kronológia és az európai társadalomtörténet körvonalazódása (Fodor Mihályné) 2010/1. 86

Alekszejeva, Je. V.: Az európai államigazgatási tapasztalat felhasználása I. Péter korában (Kurunczi Jenő) 2007/1.116

Arens, Meinolf: A Habsburgok hatalmi törekvései Erdélyben a XVII. század elején (Kovács Ágnes) 2003/1. 94

Bahlcke, Joachim: A magyar püspöki kar és az Habsburg-Monarchia. A szövetségtől a konfrontációig, 1686–1790 (Bitskey István) 2006/1.127

Bahlcke, Joachim: Régiótörténet nemzetközi kontextusban. Oberlausitz a kora újkori Közép-Európában (Bitskey István) 2007/3.119

Béranger, Jean (szerk.): Louis de Lechaire. Egy francia brigadéros a Rákóczi-szabadságharcban (Adrien Quéret-Podesta) 2008/3. 68

Bérenger, J.: Francia szemmel a kora újkori európai toleranciáról (D. Molnár István) 2004/3. 79

Bergerhauser, Hans-Wolfgang: A Habsburg-abszolutizmus Csehországban: az 1627. évi uralkodói törvény (Pósán László) 2003/2. 48

Bostoen, Karel–Haeften, Marijke Barend-van–Roos, Mirjam: Történetek távoli országokról. Holland útleírások 1600–1800 (Eredics Péter) 2005/3.110

Brumwell, Stephen: A quebeci csata kérdőjelei (Erdős Levente) 2010/2. 63

Buschkovitch, Paul: Nagy Péter (Sashalmi Endre) 2002/3. 71

Büscher, Mareile: A reneszánsz Firenze művészeinek szerződésszegései (Bajók Ildikó) 2003/3. 53

Crăciun, Maria–Ghitta, Ovidiu–Murdoch, Graeme (szerk.): Közép-európai „történelmek” nyugatiaknak (Csorba Dániel) 2004/1. 86

Cracraft, James: A péteri forradalom az orosz kultúrában (Sashalmi Endre) 2007/2.129

Csekunova, A. Je.: A XVII. század vége és a XVIII. század első negyede írásos forrásainak formai sajátosságai és terminológiája Oroszországban (Kurunczi Jenő) 2003/1. 99

Devine, Thomas Martin: Skócia birodalmi törekvései és amerikai szerepvállalása, 1600–1815 (Bíró Teofil) 2009/4. 86

Dirks, Nicholas B.: A birodalom mint botrány. India és a Brit Birodalom megteremtése (Balogh Róbert) 2009/4. 74

Dixon, Simon: Az orosz modernizáció, 1676–1825 (Lakatos Judit) 2002/3. 67

Doucet, Corinne: A lovagi akadémiák és a nemesség képzése a XVI–XVII. században (Bárczi László) 2005/2.109

Dukes, Paul–Herd, Graeme P.–Kotilaine, Jarmo: Stuartok és Romanovok (Sashalmi Endre) 2011/2. 82

Earle, Rebecca: „Ha eszed az ételeiket...” Az étel és az emberi test a kora gyarmati időkben, spanyol Amerikában (Fodor Mihályné) 2011/2. 73

Elliott, J. H.: Az Atlanti világ birodalmai. Britannia és Spanyolország Amerikában 1492–1830 (Sashalmi Endre) 2007/3.114

Erdélyi emlékiratok angolul és románul (Fordítók, előszó: B. Adams, F. Pap, C. Muresan) (Tóth Zsombor) 2006/1.116

Frost, Robert I.: Az északi háborúk, 1558–1721 (Sashalmi Endre) 2005/3.107

Furstenberg, François: George Washington és a rabszolgaság kérdése (Lévai Csaba) 2011/4. 63

Fürstenberg, François: Az Appalache-től nyugatra fekvő határvidék jelentősége az atlanti történelemben (Fodor Mihályné) 2009/4. 78

Ghachem, Malick W.: Emberek vagy tárgyak: a rabszolgák jogi helyzetének megítélése a gyarmati kori Virginiában (Lévai Csaba) 2004/3. 91

Gombac, Boris M.: Szociáldemokrácia és nemzeti kérdés Triesztben a XIX. század végén (Szilágyi Imre) 2007/3.128

Gorun, Gheorghe: Az osztrák reformpolitika és a parasztmozgalmak Közép-Európában, 1750–1800 (Kocsis Lajos) 2002/1. 82

Gross, Jean-Pierre: A jakobinusok és az emberi jogok (Takács Tibor) 2002/1. 76

Hallenberg, Mats–Holm, Johann–Johansson, Dan: A svéd államfejlődés a kora újkorban (Sashalmi Endre) 2009/4. 69

Hamman, Philippe: A sarreguemines-i díszes tányérok mint a bonapartista propaganda eszközei 1836-tól 1870-ig (Dancs Ágnes) 2007/3.125

Harding, Vanessa: A halottak és az élők Párizsban és Londonban (Fodor Mihályné) 2007/1. 98

Hartley, J. M.: Az orosz társadalom a XVII–XVIII. században (Sashalmi Endre) 2002/1. 71

Hof, Willem Jan op’t: A második reformáció és a németaföldi református pietizmus és viszonya a német pietizmushoz (Csorba Dávid) 2003/3. 72

Ihalainen, Pasi: A nemzeti identitás változása a kora újkori Angliában, Hollandiában és Svédországban (Sashalmi Endre) 2008/1. 66

Javor, Martin: Szabadkőműves mozgalom a cseh korona országaiban és Magyarországon a XVIII. században (Kónya Annamária) 2010/1.114

Kelsey, Sean: I. Károly angol király bírósági tárgyalása (Fodor Mihályné) 2004/3. 84

Kermode, Frank: Shakespeare kora (H. Haraszti Éva) 2005/2.102

Kotljarchuk, Andrej: Lengyelország és Oroszország árnyékában. A Litván Nagyfejedelemség és Svédország a XVII. század közepének krízisében (Sashalmi Endre) 2007/1.109

Kozlov, Sz. A.–Dmitrijeva, Z. V.: Adók Oroszországban a XIX. századig (Sashalmi Endre) 2003/2. 60

Kühlmann, Wilhelm és Schindling, Anton (szerk.): Magyar–német szellemi kapcsolatok a reneszánsz korában (Győri L. János) 2005/2.105

Lanzinner, Maximilian–Heil, Dietmar: Az 1566. évi augsburgi birodalmi gyűlés (Pósán László) 2003/1. 85

Lescsilovszkaja, I. I.: I. Péter és a Balkán (Kurunczi Jenő) 2003/2. 64

Lobacsov, Sz. V.: Nyikon pátriárka (Szili Sándor) 2005/2.123

Lukin, P. V.: Népi elképzelések az államhatalomról a XVII. századi Oroszországban (Sashalmi Endre) 2003/1. 89

Lustenberger, Christine: A történelem helyszínei: külföldi utazók a XVIII. századi Svájcban (Pabis Eszter) 2005/2.114

Maraszinova, Je. M.: Az oroszországi nemesség mentalitása a XVIII. század utolsó harmadában (Kurunczi Jenő) 2003/3. 86

Meredith, Martin: Gyémánt, arany és háború (Szabó Gábor) 2010/2. 73

Mignini, Filippo: Itália és Kína modern kulturális kapcsolatának kezdetei (Varga Imre) 2011/2. 78

Muldrex, Craig: Pénz és társadalom a kora újkori Angliában (Czövek Zoltán) 2003/3. 59

Musztafazade, T. T.: A XVIII. század 20-as évei orosz–török viszonyainak történetéből (Kurunczi Jenő) 2004/3.100

Niccoli, Ottavia: Megbocsátás (Száraz Orsolya) 2008/3. 63

Nicolson, Adam: Hatalom és dicsőség – Jakab király Angliája és Jakab király Bibliájának elkészítése (Paul Titchmarsh) 2005/1. 65

O’Reilly, William: A külső és belső vándorlás törvényi szabályozása a kora újkori Európában (Lévai Csaba) 2004/1. 89

Ogloblin, Olekszander: Iván Mazeppa kozák hetman és kora (Udvari István) 2003/1. 91

Omelcsenko, O. A.: Az állam és a jogrendszer a XVIII. századi Oroszországban és Európa politikai kultúrája: néhány történelmi interakció (Sashalmi Endre) 2004/2.123

Orosz, O.: A hrusevoi kolotor és a cirill szláv könyvnyomtatás kezdetei (Medvecz Andrea) 2004/2.119

Pangerl, Irmgard–Scheutz, Martin–Winkelbauer, Thomas (szerk.): A bécsi udvar a ceremoniális jegyzőkönyvek tükrében (1652–1800) (Nagy Dóra) 2011/3.100

Pavlenko, N. I.: I. Katalin (Kurunczi Jenő) 2006/1.131

Pavlov, A.–Perrie, M.: Rettegett Iván (Sashalmi Endre) 2005/1. 70

Pincus, Steve: Az első modern forradalom (1688) (Pálffy Margit) 2011/4. 41

Piszarkova, L. F.: Az oroszországi bürokrácia I. Péter korában (Kurunczi Jenő) 2005/2.118

Poe, Marshall T.: „Egy szolgaságra született nép”. Oroszország a koraújkori európai etnográfiában (Sashalmi Endre) 2003/1.103

Prazák, Richard: Kazinczy Ferenc Spielbergben (Niederhauser Emil) 2002/1. 85

Rublack, Ulinka: A reformáció (Fodor Mihályné) 2008/4. 89

Scheutz, Martin: „kenyérért koldultam” – Szegénység, koldulás és szegényügy Alsó-Ausztriában a XVIII. század folyamán (Fazekas Zoltán) 2005/1. 73

Silverman, Lisa: A fájdalom, az igazság és a test a kora újkori Franciaországban (Iván Aurél) 2006/1.125

Spijker, Willem van’t, Bisschop, R., Hof, Willem J. op’t: Hollandiai puritanizmus-történet olvasmányos változatban (Csorba Dávid) 2003/3. 78

Srećković, Slobodan: Új oszmán pénztörténet felé (Gyöngyössy Márton) 2004/3.104

Stoyle, Mark: A királypárti asszonyok lemészárlása Nasebynél (Fodor Mihályné) 2009/3. 87

Swann, Julian: Burgundia rendi gyűlése: tartományi kormányzás Franciaországban a felvilágosodás századában (Papp Imre) 2008/1. 70

Szabadkőművesek: legendák és valóság (Vadász Sándor) 2002/2. 59

Szokolova, I. M.: A Monomah-trón (Makai János) 2003/2. 56

Tilly, Charles (szerk.): A fiskális-katonai állam a tizennyolcadik századi Európában. Tanulmányok P. G. M. Dickson tiszteletére (Sashalmi Endre) 2010/1.106

Tonizzi, Fabio: Demokrácia és vallás Velencében Napóleon korában (Tóth Tamás) 2009/4. 94

Vajda, Zoltán: Thomas Jefferson a feketék erkölcsi érzékéről (Lévai Csaba) 2010/2. 66

Volkova, I. V.: I. Péter katonai reformja és az oroszországi társadalmi viszonyok rendszerében beállt változások (Kurunczi Jenő) 2007/2.125

Wijaczka, Jacek: Krakkó külkereskedelme a XVII. század közepén (Bárczi László) 2007/2.119

Wilson, P. H.: Az abszolutizmus Közép-Európában (Sashalmi Endre) 2003/3. 81

 

IX. Újkor

A francia–marokkói együttműködés (Kun Tibor) 2002/2. 85

A városi nemzeti központok funkciói, arculatai és képei a XIX. században és a nemzeti identitás (Vesztróczy Zsolt) 2011/2. 92

Amato, Sarah: Egy fehér elefánt Londonban – a brit imperializmus szimbólumai a mindennapi életben (Kovács Melinda) 2010/4.107

Anbinder, T.: Az éhínség elől menekülő ír kivándorlók New-York Five Point nevű nyomornegyedében (Fodor Mihályné) 2004/2.127

Barbacetto, Gianni–Gomez, Peter –Travaglio, Marco: Korszakváltó „Tiszta kezek” (Madarász Imre) 2008/2.125

Battilani, Patrizia–Fauri, Francesca: Az olasz gazdaság 1945–2008 között (Kun Tibor) 2010/4. 120

Beckert, Sven: A gyapottermelés világhálózatának helyreállítása az amerikai polgárháború idején (Fodor Mihályné) 2006/1.142

Boca, Angelo del: Az utolsó négus (Madarász Imre) 2010/4. 117

Bogatireva, O. N.: A kormányzósági adminisztráció és a zemsztvó-önkormányzat. A XIX. század második fele – a XX. század eleje (Kurunczi Jenő) 2006/2.106

Bonnefoy, Laurent: Iszlamista irányzatok Jemenben (Prantner Zoltán) 2011/2. 115

Borgesund, Lars: Összefoglalás a modernkori norvég hadtörténetről (1814–1940) (Baján Szilvia) 2003/3.118

Boyd, Andrew: Jim Connell (Jemnitz János) 2002/2. 79

Boyer, George R.: A munkanélküli segély története Nagy-Britanniában (Kovács Melinda) 2008/4.104

Brenner, Wolfgang: Walther Rathenau. Német és zsidó (Kárbin Ákos) 2011/1.111

Callagham, John: A Labour Party és a külpolitika (Jemnitz János) 2010/3.102

Carland, John M.: A vietnami háború megnyerésének stratégiája Irakban (Rózsa István) 2005/3.154

Case, Holly: 1848 és a szlovénok (Szilágyi Imre) 2002/1. 98

Chambers, James: Palmerston, „A nép kedvence” (H. Haraszti Éva) 2005/1. 93

Clark, Carol Lea: A függetlenség előtti Texas (Kökény Andrea) 2004/3.115

Cohn, Raymond L.: A „régi bevándorlás” a gazdaságtörténész szemével (Vida István Kornél) 2010/4.104

Corno, Nicola Del: Összeesküvés-elméletek (Száraz Orsolya) 2004/1. 97

David, Philippe: Néger falvak és szenegáli jelenlét Európában (Kun Tibor) 2005/3.131

Delfiner, H.: I. Sándor, a Szent Szövetség és Metternich (Bodnár Erzsébet)2004/2.132

Dippel, Horst: A Német Szövetség államainak alkotmányjogi dilemmái a Vormärz időszakában és az 1831-es kurhesseni alkotmány (Pap József) 2008/1. 76

Donnachie, Ian: Robert Owen kísérlete (H. Haraszti Éva) 2003/2. 68

Efler, Gert: Német tűzoltó-kitüntetések (Pandula Attila) 2002/2. 77

Egy Tocqueville-hullám: Hugh Brogan, Jean-Louis Benoît, Matthew Mancini és mások könyveiről (John Lukacs) 2008/3. 82

Eltérő perspektívák: 1848–49 helye a jelenlegi magyar és román történetírásban (László Ferenc) 2002/1. 89

Engels, Jens Ivo: Politikai korrupció Nagy-Britanniában és Németországban a XIX. században (Vágó Viktória) 2007/2.132

Erdélyi, István (szerk.): Stein Aurél életműve (Obrusánszky Borbála) 2002/2. 82

Falkovics, Sz. M. (szerk.): 1848 forradalmai (Zseliczky Csilla) 2002/3. 89

Fomaro, Pascale: Türr tábornok, a „béke apostola” (Pete László) 2007/1.129

Forno, Mauro: Egy katolikus misszió Etiópiában (Kun Tibor) 2011/1. 96

Freedman, Lawrence: Kennedy háborúi (Varga Mátyás) 2005/3.151

Frevert, Ute: A nemzet és a férfiasság iskolája? A katonaság társadalmi szerepe Németországban a hadkötelezettség bevezetésétől napjainkig (Pabis Eszter) 2003/3.108

Fritz, Wofgang: Emil Steinbach pénzügyminiszter (Kárbin Ákos) 2009/2. 79

Frost, Ginger: Fekete bárány a fekete nyájban – a törvénytelen gyermekek helyzete az angol munkásosztályban, 1850–1939 (Kovács Melinda) 2008/2.109

Fülöp, Anna: Erdély sorsa – ahogyan a Quai d’Orsay látta (1944–1947) (L. Nagy Zsuzsa) 2008/2.122

Garibaldi, Giuseppe, a világ szabadságharcosa Itália, Európa és Amerika között Fondazione Casa america (szerk.) (Balogh Róbert) 2008/4.100

Ghezzi, Carla: Afrika és Olaszország kapcsolatai (XIX–XX. század) (Kun Tibor) 2002/1.102

Gianfrancesco, Mario di: IX. Piusz és az itáliai államok vámuniója (Blaskó Barbara) 2011/4. 75

Gil-Har, Yitzhak: Politikai helyzet és hírszerzés az 1930-as évek Palesztinájában (Prantner Zoltán) 2010/4. 112

Goodwin, Barry K.–Grennes, Thomas J.–Craig, Lee A.: A hűtési technológia hatása az USA élelmiszeriparának konvergenciájára (Földvári Péter) 2003/3.114

Guizot, François levelei lányához, Henriette-hez, 1836–1874 (H. Haraszti Éva) 2004/1. 95

Haraszti, Éva H.: Kossuth és Nagy-Britannia (Szabó Csilla) 2002/2. 75

Heawood, Jonathan bevezetőjével: Orwell – Az Observer-évek (H. Haraszti Éva) 2005/3.145

Henderson, Timothy J.: Mexikó függetlenségi harcai: előzmények, fordulópontok és megoldatlan problémák (Venkovits Balázs) 2011/3.104

Heschel, Susannah: Az árja Jézus. Keresztény teológusok és a Biblia a nemzetiszocialista Németországban (Jakab Attila) 2010/3.115

Hesse, Carla: Felvilágosodás női szemszögből, avagy hogy lett a háziasszonyból modern nő (Iván Aurél) 2005/2.129

Heyne, Robert–Graf, Rolf-Peter: Szomorú napok Poroszország történetében (Varga Ákos) 2008/3. 73

Hogg, Jan V.: Gyalogsági lőfegyverek (Varga Zsolt) 2002/2. 68

Horel, Catherine: Az egzotikumból a modernitásba: egy évszázadnyi francia utazás Magyarországon (Türke András István) 2006/2.110

Hubbard, Charles M. szerk. Abraham Lincoln átformálja az elnöki hivatalt (Vida István Kornél) 2004/3.127

Hudson, Linda S.: „A sorstól rendelt küldetés” szerzője: Jane Cazneau (Kökény Andrea) 2003/2. 77

Hughes, Geraint: A szovjet–afgán háború, 1979–1989 (Besenyei Kinga) 2011/3.121

Jeal, Tim: Stanley – Afrika legnagyobb felfedezőjének hihetetlen élete (Szabó-Zsoldos Gábor) 2011/3.112

Jordachi, Constantin: Állampolgárság, nemzet és államépítés a Romániához csatolt Észak-Dobrudzsában (1878–1913) (Fodor Mihályné) 003/3.100

Karkama, Pertti: Elias Lönnrot és kora eszméi (Nagy Vince Róbert) 2004/3.121

Kershaw, Ian: Az ördög szerencséje (Endrédi Csaba) 2011/3.117

King, Kendra A.: Afro-Amerika (Szabó-Zsoldos Gábor) 2011/2. 120

Kinjapina, N. Sz.: I. Miklós külpolitikája (Bodnár Erzsébet) 2003/2. 70

Király, Béla K.: Amerikai tankönyv Magyarország legújabb kori történetéről (Niederhauser Emil) 2002/2. 66

Kittel, Manfred: A német liberalzmus és a népek tavaszának ideáljai 1848–49-ben (Papp József) 2005/2.136

Kollontáj, Alexandra: Életem a diplomáciában (Jemnitz János) 2006/1.160

Kořalka, Jiři: Palacký és Németország (Niederhauser Emil) 2002/1. 87

Kozlov, Sz. A.: A központi, nem fekete földes orosz területek agrármodernizációja a XVIII. század végétől a XX. század elejéig. Alapszakaszok (Kurunczi Jenő) 2005/1. 81

Köllner, Alena: A „német és a cseh világ” határán. Könyvkultúra Prágában a „hosszú” XIX. században (Ugrai János) 2004/1.107

Kraljic, John és Krišto, Jure: A horvát kommunista mozgalom története az Egyesült Államokban a kezdetektől a második világháború végéig (Vukman Péter) 2011/2. 95

Krusztalakisz, Szp. G.: A szmirnai (izmiri) evangélikus iskola (Katona L. Endre) 2004/3.112

Labrousse, Henri–Bellec, François: Francia jelenlét a Vörös-tengeren és a Csendes-óceánon (Kun Tibor) 2002/2. 71

Laera, Anna: J. Jacques Maritain és a XIX–XX. századi antiszemitizmus (Havas László) 2002/2. 97

Lepre, Aurelio–Petraccone, Claudia: Olaszország az egyesüléstől napjainkig (Kun Tibor) 2010/3. 90

Luukkanen, Tarja-Liisa: Egyháztörténet a történelem interpretációjának viszonya a XIX. század közepén a Finn Nagyhercegségben (Nagy Vince Róbert) 2005/3.114

MacKenzie, David: Jovan Ristić (Demeter Gábor) 2003/3. 90

Manninen, Juha: A modern állam elmélete Finnországban a XIX. század elején (Nagy Vince Róbert) 2005/2.131

Martin, Jean–Hubert, Jean stb.: Savorgnan de Brazza és a francia gyarmatosítás (Kun Tibor) 2008/2.106

Mastellone, Salvo: Giuseppe Mazzini Londonban (Balogh Róbert) 2008/1. 83

Matijeva, A. H.: Kovalevszkij és kortársai (Kurunczi Jenő) 2002/3. 98

Medusevszkij, A. N.: A huszadik századi oroszországi konstitucionalizmus politikai teóriája (Kurunczi Jenő) 2011/2.106

Mellace, Katalin: Fiumeiek az olasz és a magyar szabadságért (Pete László) 2004/3.118

Milojković-Djurić, Jelena: Idealizmus és imperializmus: Kállay Benjámin konföderációs törekvései és a Monarchia külpolitikája 1868–1875 között (Demeter Gábor) 2004/1.100

Mindlin, A. B.: Az oroszországi zsidóság a XIX. században (Kurunczi Jenő) 2002/3. 78

Mironov, B. N.: „A telihas hőssé avat, az éhség árvává tesz”. A lakosság táplálkozása, egészsége és testmagassága Oroszországban a XIX. század második felében – a XX. század elején (Kurunczi Jenő) 2005/3.127

Morrow, John H.: A nagy háború birodalmi története (Barta Róbert) 2006/1.153

Nemeth, Gizella–Papo, Adriano (szerk.): „Újragondolni 1989-et” – a „falomlás” 20. évfordulóján (Tegdes Ágnes) 2010/4. 128

Neschwara, Christian: Az osztrák polgári törvénykönyv bevezetése Magyarországon (Gedeon Magdolna) 2011/4. 78

Odden, Karen M.: Az orvosi szakma presztizsváltozása a viktoriánus Angliában (Csinády Judit) 2004/3.132

Olaszország 150. születésnapjának ünneplése a „mazziniánus eszme” jegyében. Az Il Pensiero Mazziniano folyóirat 2010/3. száma (Madarász Imre) 2011/3.127

Paert, I.: Óhitűek, vallási non-konformizmus és dzsender Oroszországban, 1760–1850 (Sashalmi Endre) 2004/3.109

Pichardo, Graciela Arroyo: Osztrák–mexikói kapcsolatok (1836–1974) (Anderle Ádám) 2002/2.108

Pickering, Paul–Harrison, Brian stb.: A nép chartája (Jemnitz János) 2007/1.131

Pybus, Cassandra: Számháború – Mekkora volt az Egyesült Államok-beli rabszolgatartók vesztesége az amerikai forradalom következtében? (Lévai Csaba) 2005/3.118

Réti György (szerk.): A Palazzo Chigi és Magyarország – Olasz diplomáciai dokumentumok Magyarországról – A Darányi-kormány megalakulásától a Szovjetunió elleni hadüzenetig (1936–1941) († Niederhauser Emil) 2010/3.127

Roberts, Andrew: Napóleon és Wellington (H. Haraszti Éva) 2002/3. 83

Rusconi, Gian Enrico: „Cavourizmus” és „bismarckizmus”: két út a nemzetállamhoz (Madarász Imre) 2011/4. 92

Sá, Maria de Fátima–Ferreira, e Melo: Lázadók és passzív ellenállók. Népi megmozdulások a liberalizmussal szemben (1834–1844) (Semsey Viktória) 2005/1. 86

Salavert, Vincente –Cortina, M. Suárez szerk.: A spanyol regeneracionizmusról (Harsányi Iván) 2008/2.114

Saville, John: Memoárok a baloldalról (Jemnitz János) 2005/3.140

Schefbeck, Günther (szerk.): Az 1934. évi bécsi február – hetvenedszer (Nübl János) 2005/3.133

Schwanitz, Wolfgang G.: Egy évszázad eseményei a német–kuvaiti kapcsolatok történetében (Prantner Zoltán) 2010/3.110

Stefanski, Valentina Maria: Nemzetiszocialista népiség- és kényszermunka-politika a Kattowitz-körzetben, 1939–1945 (Györfi Mihály) 2006/1.168

Stürmer, Michael: Német dicsőség és bukás (1878–1919) (Medveczky Zsuzsa) 2003/3. 93

Sulkunen, Irma: A Finn Irodalmi Társaság története, hegemóniaharcok tükrében, 1831–1892 (Nagy Vince Róbert) 2006/1.136

Summers, Mark Wahlgren: Választási visszaélések a XIX. század végi Egyesült Államokban (Lévai Csaba) 2002/1.106

Tajták, Ladislav: Adalékok 1848–49 szlovák megítéléséhez (Vesztróczy Zsolt) 2002/1. 94

Taki, Viktor: Montesquieu, Szperanszkij, Karamzin és a XIX. század eleji orosz reformpolitika (Schrek Katalin) 2011/2. 87

Thome, Helmut: A XIX. század végi német társadalmi változások a bűnesetek tükrében (Medveczky Zsuzsa) 2004/1.104

Todd, Selina: Háztartásbeli szolgálat és osztálykapcsolatok Nagy-Britanniában (1900–1950) (Mucsi László) 2011/1.104

Tommila, Päiviö: Az 1899. évi finn petíció története (Nagy Vince Róbert) 2002/2. 91

Tornielli, Andrea: IX. Pius, az „antirisorgimento” pápája (Madarász Imre) 2011/3.109

Többen: Az 1861. évi oroszországi Nagy Reform 150. évfordulójára (Kurunczi Jenő) 2011/4. 84

Uffindell, Andrew: Waterloo hősei (Varga Ákos) 2008/3. 77

Vespa, Bruno: Az olasz közelmúlt krónikája – „két hangra” (Madarász Imre) 2011/2. 112

Vraukó, Tamás: Történelmi mítoszok és sztereotípiák az amerikai–mexikói viszonyban a XII–XX. században (Lévai Csaba) 2010/3. 97

Wessely, Anna (szerk.): Az értelmiség, a humán tudományok és a politika (Niederhauser Emil) 2002/3. 75

Wheen, Franics: Marx élete (H. Haraszti Éva) 2002/3. 95

Winock, Michel: A „boldog idők”. Francia­ország 1900-tól 1914-ig (Németh Ákos) 2006/1.148

Winock, Michel: Victor Hugo (1802–1885) (Vadász Sándor) 2002/3. 84

Ziesche, Phillip: Az amerikai forradalom exportja (Lévai Csaba) 2007/1.119

 

X. A XX–XXI. század története

A visegrádi együttműködés cseh szemmel. II. rész (Hamberger Judit) 2004/3.178

Agoy, Nilc Ivar: A norvég belső elhárítás (1905–1940) (Baján Szilvia) 2002/3.117

Agudo, Manuel Ros: Az „óvatos Franco”-mítosz leleplezése (Katona Eszter) 2004/3.151

Amad’zo, Yves Ekoné: Az Afrikai Egység Szervezetétől az Afrikai Unióig (Kun Tibor) 2003/3.173

Amarylisz, Walcz: 1956 és Olaszország (Katona Eszter) 2002/3.127

Ananyics, B. V. és Panyejah, V. M.: A pétervári történeti iskola (Kurunczi Jenő) 2002/2.112

Angarde, Jacques, Blanquer, Roland és mások: Marokkó és Lyautey (Kun Tibor) 2008/4.114

Aschheim, Steven E.: A metafizikus pszichológus: Gershom Scholem életéről és levelezéséről (Hollósi Gábor) 2006/2.159

Ash, Timothy Garton: Jelentések az 1990-es évek Európájából (Péter László) 2002/3.153

Assmann, Aleida: A múlt hosszú árnyéka. Történelempolitika és az emlékezés kultúrája Németországban 1945 után (Pabis Eszter) 2008/1.103

Ausztria politikai rendszeréről. Modernizmus és konzervativizmus között (Kaczor Péter) 2003/3.157

Az 1956-os forradalom és Latin-Amerika (Anderle Ádám) 2007/3.160

Badran, Tony: Milíciák háborúja Libanonban (Prantner Zoltán) 2010/2.111

Bajc, Gorazd: A láthatatlanból a fényre. A tengermelléki szlovén nemzeti liberálisok második világháborús emigrációja és az angolok szlovéniai missziójának háttere (Szilágyi Imre) 2005/1.135

Balsamini, Luigi: Arditi del popolo – egy olasz antifasiszta fegyveres szervezet története (Harsányi Iván) 2003/2.104

Barberini, Giovanni: A Szentszék és a szocialista országok kapcsolatai (Kun Tibor) 2009/3.103

Barnett, Neil: Joszip Broz Tito. Egy jugoszláv államférfi életrajza (Vukman Péter) 2008/3.115

Beevor, Antony: A berlini csata (H. Haraszti Éva) 2002/3.124

Beňa, J.: Szlovákia és a Beneš-dekrétumok (Janek István) 2004/2.144

Bendjebbar, André: A francia hidrogénbomba megszületése (Kiss Anita Júlia) 2002/2.166

Benz, Wolfgang: A Harmadik Birodalom története (Dévényi Anna) 2006/2.147

Berstein, Serge –Milza, Pierre: A XX. század – Franciaországban (Kun Tibor) 2007/2.152

Berta, Giuseppep: Indusztrializáció a XX. századi Olaszországban (Kun Tibor) 2002/3.105

Betea, Lavinia: Beszélgetés Corneliu Manescuval (Lipcsey Ildikó) 2003/2.162

Bettiza, Enzo: A felejthetetlen 1989 (Madarász Imre) 2009/4.112

Betts, Paul: Bálványok éledése – az anyagi kultúra tárgyai a kelet-német emlékezetben (Fodor Mihályné) 2002/1.148

Bezimenszkij, Lev: Sztálin és Hitler (Somogyi Ferenc) 2010/2. 78

Blanc, Thomas L.: Közép- és Dél-Afrika: háborúk és gazdasági válságok a XX–XXI. század fordulóján (Kun Tibor) 2002/3.146

Boado, Hector Cebolla–Ferrer, Amparo Gonzáles: A bevándorlás kérdései Spanyolországban 2000 és 2007 között (Varró Orsolya) 2009/4.122

Bode, Volkhard–Kaiser, Gerhard: Peenemünde, 1936–2004 (Somogyi Ferenc) 2010/2. 96

Boldizsár, M. M.: Kárpátalja a világháborúk között. Tények. Események. Emberek. Értékelések (Szamborovszkyné Nagy Ibolya) 2005/1.122

Bolgiani, Franco–Broglio, Francesco Margiotta –Mazzola, Roberto szerk.: Vallások, demokrácia és liberalizmus Európában (Kun Tibor) 2008/4.145

Borgersrud, Lars: A norvég honvédelem története, 1814–1940 (Baján Szilvia) 2004/1.116

Boulvert, Yves és Bonisson, Jean-Marie: Gazdasági csodák a Távol-Keleten – és ami mögötte van (Kun Tibor) 2003/3.169

Burds, Jeffrey: A hidegháború kezdete szovjet Nyugat-Ukrajnában, 1944–1948. (Fodor Mihályné) 2002/2.138

Cannadine, David: Churchill árnyékában (H. Haraszti Éva) 2003/2. 98

Caroli, Dorena: A szovjet szociális intézkedések 1917–1936. Jóléti rendszer? (Kovács Melinda) 2008/1. 90

Cattaruzza, Marina: Olaszország keleti határvidékeinek történelme (Kun Tibor) 2009/1.103

Chélini, Michel-Pierre: A francia frank stabilizációja (1958) (Kiss Anita Júlia) 2002/2.163

Chevalier, Patrice: Az olasz–oszmán háború következményei a jemeni politikai erők fejlődésére (1911–1914) (Prantner Zoltán) 2008/4.118

Christ, Karl és Schulthess, Konstanze: Két elfeledett Stauffenberg: egy ókortörténész fivér és egy feleség (Nótári Tamás) 2009/4.106

Clarke, Peter: Sir Stafford Cripps (H. Haraszti Éva) 2003/3.134

Clementis, Vladimír: Egy konferencia tanulságai a szlovákok és a magyarok számára (Hamberger Judit) 2003/2.126

Crouzet, Etienne: Madagaszkár a háború alatt (Kun Tibor) 2005/1.142

Csáky, Moritz–Mannová, Elenea (szerk.): Kollektív identitás Közép-Európában (Niederhauser Emil) 2003/1.141

Daniel R. Reedy: A perui „La Pasionaria”. Szellemi életrajz (Jancsó Katalin) 2005/1.117

Davidson, Christopher M.: Az arab identitástudat Dubaiban (Prantner Zoltán) 2009/4.115

Deletant, D.: Gheorghiu-Dej és a rendőrállam, 1948–1965 (Lipcsey Ildikó) 2004/3.159

Demin, V. A.: A II. Állami Duma frakciói (Kurunczi Jenő) 2008/1. 86

Dimitrijević, Nened: A jugoszláv eset (Mészáros Zoltán) 2005/2.171

Dutton, David: Neville Chamberlain (H. Haraszti Éva) 2002/3.121

Eiroa, Matilde–Carrera, Pilar: A spanyol sajtó a hidegháború kontextusában (Lénárt András) 2009/3. 92

Eiroa, Matilde: Franco tábornok találkozásai külföldi államfőkkel (Harsányi Iván) 2010/2.103

Ellis, Richard J.: Fogadalom az Egyesült Államok zászlajára (Nehéz Győző) 2007/1.141

Elorza, Antonio stb. szerk.: Tudományos munka az ETA történetéről (Harsányi Iván) 2002/1.131

Embacher, Helga etc. (szerk.): A birodalmaktól az Európai Unióig (Niederhauser Emil) 2003/1.148

Engelmann, Joachim: Peenemünde és a német titkos fegyverek (Somogyi Ferenc) 2009/4.101

Erickson, Edward J.: Remek haditervek – gyenge kivitelezés. A török hadsereg erőfeszítései a második Balkán Szövetség csapatainak feltartóztatására (Demeter Gábor) 2005/2.144

Esparza, José Javier: Vörös terror Spanyolországban (Anderle Ádám) 2011/4.100

Etnikai tisztogatások a XX. századi Európában (Niederhauser Emil) 2005/1.154

Fauri, Francesca: Olaszország és az európai gazdasági integráció folyamata (Kun Tibor) 2002/1.138

Ferrero, D.: Spanyol látószög: az 56-os magyar forradalom (Anderle Ádám) 2004/3.166

Fiocco, Gianluca: A Wright testvérektől Hirosimáig (Pankovits József) 2005/2.152

Flemming, Thomas –Koch, Hagen: A berlini fal (Lukács Anna) 2006/3.178

Flores, Marcello: A század és a világ. A XX. század történelme (Kun Tibor) 2003/2. 81

Foot, Michael: Régi és új esszék (H. Haraszti Eva) 2004/3.157

Formigoni, Guido: Nemzetközi politika és történelem a XX. században (Kun Tibor) 2008/3. 95

Fotiadisz, Konsztantinosz: A pontoszi genocídium I. rész (Katona L. Endre) 2008/4.123

Franco, Massimo: Élő történelem – Giulio Andreotti „posztumusz élete” (Madarász Imre) 2009/3.109

Gabzdilová, Soňa: A német kisebbség helyzete Szlovákiában 1945 tavaszán és nyarán, az evakuálásból való visszatérés után (Vesztróczy Zsolt) 2003/2.146

Gerlach, Christian–Aly, Götz: Az utolsó fejezet. A magyar zsidókon elkövetett gyilkosság, 1944–1945 (Deák Ernő) 2005/1.129

Gibijanszkij, Leonyid: Szovjet–jugoszláv kapcsolatok és az 1956-os magyar forradalom (Bíró László) 2002/3.134

Gil, Luis V. Pérez: Külpolitika a republikánus-szocialista kormányzás két éve alatt Spanyolországban, 1931–1933 (Zalai Anita) 2006/2.151

Ginor, Isabella–Remez, Gideon: „Moszkva kényszerített rá,hogy megtegyük” – A szovjetek miatt tört ki a hatnapos háború? (Prantner Zoltán) 2010/1.121

Gjurov, Alekszander: Nincs két igazság. Az utolsó bolgár cári család – magyar források és rokonság (Niederhauser Emil) 2005/1.100

Glasneck, J.: Léon Blum, a republikánus és szocialista (Jemnitz János) 2004/3.148

Glassheim, Eagle: Etnikai tisztogatás, kommunizmus és környezetrombolás Csehszlovákia határvidékein, 1945–1989 (Fodor Mihályné) 2007/3.162

Glenny, M.: Jugoszlávia bukása (Mészáros Zoltán) 2004/2.175

Goglia, Luigi–Moro, Renato–Nuti, Leopoldo (szerk.): Háború és béke a XX. századi Olaszországban (Kun Tibor) 2007/2.144

Golla, Karl-Heinz: A német ejtőernyősök (Reszegi Zsolt) 2010/2. 87

Golla, Karl-Heinz: Reggio és Cassino között; a hadi események Olaszországban 1943 második felében (Reszegi Zsolt) 2006/3.157

Gotsev, Dimitar: Bolgár (?) kálvária a titói Macedóniában (Zsebők Csaba) 2003/3.163

Grassi, Davide: Új demokráciák a berlini fal ledöntése után (Kun Tibor) 2010/2.119

Gratton, Brian–Moen, Jon: A bevándorlás és a kultúra szerepe a gyermekmunka alakulásában az Egyesült Államokban 1880 és 1920 között (Kovács Melinda) 2008/4.109

Greene, Jack–Massignani, Alessandro: A salói herceg (Madarász Imre) 2009/2.107

Grigg, J.: Lloyd Georges, a háborús vezér, 1916–1918 (H. Haraszti Éva) 2004/2.136

Hadzić, Miroslav: A párthadsereg sorsa (Mészáros Zoltán) 2004/3.172

Haraszti-Taylor, Eva: „Kedves Joe”. Sir Alvary Frederick Gascoigne. Egy brit diplomata Magyarországon a második világháború után. Dokumentumok a brit külügyminisztérium anyagaiból (Barta Róbert) 2005/1.144

Haraszti-Taylor, Éva: Írások mindenféléről (Barta Róbert) 2003/1.173

Hart, Richard: Munkásmozgalmak a brit Karib-térségben (1900-as évek) (Jemnitz János) 2003/3.131

Hatto, Ronald –Tomescu, Odette: Az Egyesült Államok és az „új Európa” (Jakab Attila) 2009/1.120

Hébert, J.-C.–Vérisz, P. stb.: A Madagaszkári Nemzeti Művészeti, Irodalmi és Tudományos Akadémia századik évfordulója (Kun Tibor) 2006/3.189

Heiberg, Morten: A császár(ok) új ruhája. A Földközi-tenger császárai. Franco, Mussolini és a spanyol polgárháború (Katona Eszter) 2004/1.120

Heyningen, Elizabeth van: Koncentrációs tábor: a modernizáció eszköze? (Szabó-Zsoldos Gábor) 2011/4. 94

Hochstadt, Steve, kiadta: A Holocaust forrásai (Lakatos Artúr) 2007/1.151

Horvát történetírók Franjo Tuđmanról (Vukman Péter) 2011/4. 117

Hudson, Kate: Európai kommunizmus (Jemnitz János) 2002/1.156

Igazság és megbékélés Peruban – A Hatun Willakuy-jelentés és a Yuyanapaq-fotóalbum (Anderle Ádám) 2005/2.169

Ishiyama, John: Sarló és minaret: kommunista utódpártok Jemenben és Afganisztánban a hidegháborút követően (Prantner Zoltán) 2006/3.183

James, Laura: Nyugaton a helyzet fokozódik: az egyiptomi út, amely a hatnapos háború kitöréséhez vezetett (Prantner Zoltán) 2007/1.146

Jančar, Drago–Vodopivec, Peter (szerk.): Sikerek és gondok a XX. századi szlovén fejlődésben (Szilágyi Imre) 2003/2.136

Jenkins, Roy: Churchill (H. Haraszti Éva) 2002/3.114

Jiménez, José Luis Rodríguez: A spanyol Kék Hadosztály (Anderle Ádám) 2007/3.137

Jones, Clive: Vereség a győzelem kapujában: a politika uralma a stratégia felett? A dekolonizációs politika kudarca Dél-Arábia esetében (Prantner Zoltán) 2008/1.109

Jordan, Franz–Brettner, Friedrich: A II. világháború vége Ausztria északkeleti részén (Schuller Balázs) 2006/3.164

Juberías, Carlos Flores (szerk.): Spanyolországi tanulmányok Kelet-Európáról (Rubén Ruiz Ramas) 2003/2.118

Juliá, Santos (szerk. és előszó): Politikai erőszak a XX. századi Spanyolországban (Szigetvári Krisztián) 2005/1.105

Kabdebo, Thomas: Írország a XIX–XX. században (H. Haraszti Éva) 2002/1.116

Kaczmarek, K.: Igazság és hazugság. Mindszenty József, Magyarország hercegprímása (Holojuch Mateusz) 2005/1.163

Káprály Mihály: Kárpátaljai Tudományos Társaság (Lévai Béla) 2003/2.157

Knight, Nigel: Winston Churchill leleplezése – a nagy államférfi baklövései (Spiesz Tamás) 2010/1.116

Koljanin, Milan: Holokauszt Jugoszláviában (Bíró László) 2002/2.124

Kollontáj, Alexandra: Életem a diplomáciában (Jemnitz János) 2006/1.160

Kosztrikova, Je. G.: Az Oroszországi Állami Duma és a külügyminisztérium megreformálása (Kurunczi Jenő) 2008/3. 91

Kovacevic, Katarina: A jugoszláv–magyar kapcsolatok 1953–1956 között (Vukman Péter) 2007/3.140

Kovaljov, D. V.: Az orosz parasztgazdaságok modernizációja, XIX. század vége – XX. század eleje (Kurunczi Jenő) 2004/1.112

Kurowski, Franz: Letagadott apaság. Wehrmacht-tisztek a Bundeswehrben (Pandula Attila) 2004/1.133

Lafuente, Isaías: Az éhínség kora. Utazás a háború utáni Spanyolországban (Katona Eszter) 2005/1.110

Larres, Klaus: Churchill hidegháborúja – a személyes diplomácia kísérlete (John Lukacs) 2003/2. 90

László, Leslie: Egyház és állam Magyarországon, 1919–1945 (Fazekas Csaba) 2005/2.156

Lehner, Giancarlo (Francesco Bigazzi közreműködésével): Sztálin legjobb olasz tanítványa (Madarász Imre) 2008/4.142

Léon, Á. E.–San Francisco, M. E.: A spanyol köztársasági polgárság történelmi pályarajza (Harsányi Iván) 2004/3.142

Lepre, Philippe Aurelio: Háború és béke a XX. században. Az államok közötti konfliktusoktól a civilizációk ütközéséig (Kun Tibor) 2006/2.114

Lesourd, Jean-Claude: Gaston Monnerville „tengerentúli” tevékenysége (Kun Tibor) 2005/2.160

Lilón, Domingo: Magyarok Dominikában (Szilágyi Ágnes Judit) 2002/2.155

Lorman, Thomas: Jobboldali radikális ideológia a magyar hadseregben 1921 és 1923 között (Szabó Imre László) 2006/2.139

Lukacs, John: George Kennan. Jellemrajz (Barta Róbert) 2009/2.116

Lukacs, John: Választott nép-e az Egyesült Államok népe? (ford.: Fodor Mihályné) 2009/2. 95

Lukas, Richard C.: Lengyelország német megszállása (1939–1944) (Garai Ildikó) 2002/2.126

Lumsden, Robin: Német kitüntetések (1933–1945) (Pandula Attila) 2002/3.122

Luzzatto, Sergio: Szentkép és korkép: Pio atya a történész szemével (Madarász Imre) 2008/3.108

Macías, Uriel stb. szerk.: Zsidók a XX. századi Spanyolországban (Harsányi Iván) 2002/1.123

MacMillan, Margaret: Az 1919. évi békekonferencia (H. Haraszti Éva) 2002/3.113

Magliulo, Antonio: Piacszabályozás az olasz alkotmányban (Kun Tibor) 2003/1.169

Martini, Magda: Olasz–keletnémet kultúrkapcsolatok a berlini fal árnyékában (Madarász Imre) 2010/2.115

Massaretti, Pier Giorgio: Adalékok Líbia és Kelet-Afrika olasz gyarmati területeinek történelméhez (Kun Tibor) 2004/1.130

Medvegyev, Zsorez A.–Medvegyev, Roj A.: Sztálin archívuma (Lakatos Judit) 2002/2.152

Mendelsohn, Daniel: Elveszettek és elveszítettek (Szijártó István) 2008/1.120

Montalbán, Manuel Vázquez: Franco démonai (Lénárt András) 2008/3.111

Monteleone, Renato: Egy nehéz évszázad – a XX. század (Kun Tibor) 2007/1.136

Montero, Manuel: A baszk probléma napjainkban (Lénárt András) 2009/3.120

Morrow, John H.: A nagy háború birodalmi története (Barta Róbert) 2006/1.153

Mosny, Peter: Ruténia autonómiájának kérdése 1918 és 1945 között (Babják Ildikó) 2003/1.154

Narihiko, Ito: Rosa Luxemburg (Jemnitz János) 2009/2. 83

Némo, Jean: Gyarmati tudományok és tudományos együttműködés a Dél országaival (Kun Tibor) 2004/1.146

Nemzeti kisebbségek. Identitás, másság, együttélés, multikulturáltság és integráció (Stelian Mândruţ) 2003/2.122

Newman, Michael: Ralph Miliband és az Új Baloldal politikája (Jemnitz János) 2007/3.134

Newsinger, John: Brit intervenció a görög forradalomban (Jemnitz János) 2005/1.150

Nuti, Leopoldo: Az olasz atomfegyverkezés, 1945–1991 (Kun Tibor) 2009/2.110

Osamu, Ieda (szerk.): A kelet-európai és oroszországi agrártársadalmak az átmenet és átalakulás idején (Niederhauser Emil) 2003/2.114

Overy, Richard: Náci vezérek fogságban (H. Haraszti Éva) 2002/3.125

Owtram, Francis: Omán „mély álma” s ébredése (Prantner Zoltán) 2007/2.158

Panitch, Leo–Leys, Colin (szerk.): Birodalmi feltöltődés – a Socialist Register 2005. évi kötete (Jemnitz János) 2007/2.136

Papo, Gizella Nemeth–Papo, Adriano: Magyarország olasz tollal – 150 év magyar történelme (Madarász Imre) 2009/1.126

Paveljeva, T. Ju.: A lengyel frakció az orosz Állami Dumában (1906–1914) (Vesztróczy Zsolt) 2002/1.129

Payne, Stanley G.: Franco és Hitler. Spanyolország, Németország, a második világháború és a holokauszt (Tóth Anita) 2009/2. 89

Pearce Eward: Denis Healey (H. Haraszti Éva) 2003/3.135

Pearson, Ivan: Forró helyzetek a hidegháborús Közel-Keleten (Prantner Zoltán) 2009/3.100

Petacco, Arrigo: A spanyol polgárháború olasz szemmel (Madarász Imre) 2009/1.108

Péteri, György: A magyar monetáris rendszer nemzetközi vonatkozásai a két világháború között (Pogány Ágnes) 2003/2.109

Piffer, Tommaso: Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok (Kun Tibor) 2011/4.110

Pini, Massimo: Craxi (Madarász Imre) 2007/3.169

Polts, Archie: Zilliacus. Egy élet a békéért és a szocializmusért (Jemnitz János) 2003/3.136

Popović, Nebojša: Zsidók Szerbiában, 1918–1941 (Bíró László) 2002/2.119

Rajak, Svetozar: Új szövetségesek keresése: Jugoszlávia és az el nem kötelezett államok (Vukman Péter) 2007/3.148

Ramsey, Robin: Az Új Munkáspárt (Jemnitz János) 2004/1.139

Repe, Božo: Jugoszlávia felbomlásának folyamata (Szilágyi Imre) 2003/1.159

Reuth, Ralf Georg: Rommel – Egy legenda vége (Dévényi Anna) 2006/3.152

Rieber, Alfred J.: Sztálin, a határvidék embere (Fodor Mihályné) 2003/1.135

Ronde, André: Franciaország katonapolitikája Fekete-Afrikában (1960–1990) (Kun Tibor) 2002/3.138

Rubin, Avshalom H.: Kurd-kérdés az Iraki Köztársaság kezdetén (Prantner Zoltán) 2009/2.101

Sale, Giovanni: Mussolini és a vallás (Jakab-Zalánffy Eszter) 2011/4.106

Salvaing, Bernard: Afrikai muzulmánok a gyarmatosításról (Kun Tibor) 2004/3.169

Sanborn, Joshua A.: Felkavart birodalom – erőszakolt népmozgások és társadalmi katasztrófa Oroszországban az I. világháború idején (Fodor Mihályné) 2006/2.129

Sarantakes, Nicholas Evan: A Brit Csendes-óceáni Flotta és az angol–amerikai szövetség (Fodor Mihályné) 2007/2.138

Schwanitz, Wolfgang G.: Németország közel-keleti politikája (Prantner Zoltán) 2008/3.102

Sencer, Günther Emre: Balkáni nacionalizmus az oszmán parlamentben, 1909 (Kránicz Mónika Emese) 2006/2.126

Sfetcu, Paul: 13 év G. Dej előszobájában (Lipcsey Ildikó) 2004/1.135

Shaw, Tony: A hidegháború kultúrpolitikája (Hollósi Gábor) 2005/2.162

Shepherd, John: Új életrajz George Lansburyről (Jemnitz János) 2008/3.105

Singer, Daniel: A XX. századi szocializmusok (Jemnitz János) 2002/1.119

Siselina, Ljubovj: Kelet-Közép-Európa az EU és Oroszország között (Niederhauser Emil) 2003/1.146

Smith, Jeremy: „Mindig megbízható barátok?”: a brit Konzervatív Párt és az ulsteri unionisták a huszadik században (Hajdufi Orsolya) 2008/4.138

Spehnjak, Katarina: Josip Broz Tito 1953-as nagy-britanniai látogatása (Vukman Péter) 2006/3.172

Stan, Lavinia–Turcescu Lucian: Vallás és politika a posztkommunista Romániában (Jakab Attila) 2009/3.112

Stefanski, Valentina Maria: Nemzetiszocialista népiség- és kényszermunka-politika a Kattowitz-körzetben, 1939–1945 (Györfi Mihály) 2006/1.168

Stiplovšek, Miroslav: Decentralizáció és nemzeti integrációs törekvések a szlovének körében az 1930-as években (Szilágyi Imre) 2003/3.126

Studia Russica – Az ELTE Keleti Szláv és Balti Filológiai Tanszékének újabb évkönyve (Niederhauser Emil) 2003/2.143

Švorc, P.: Szlovákia és Kárpátalja tartományi határa a két világháború között (Udvari István) 2004/2.150

Szemkov, Milen válogatta: 1956 visszhangja Bulgáriában (Demeter Gábor) 2007/3.156

Sztikalin, A. Sz.: Lukács György, a gondolkodó és a politikus (Niederhauser Emil) 2004/2.159

Terreros, Juan Manuel Romero de: Spanyolország és a hispán közösségek az Egyesült Államokban (Virágh Anna) 2009/1.112

Tomanić, Milorad: A szerb egyház a háborúkban – és a háborúk a szerb egyházban (Mészáros Zoltán) 2003/2.150

Tornielli, Andrea: VI. Pál, az „elfelejtett pápa”? (Madarász Imre) 2010/1.125

Tornielli, Andrea: XII. Pius: új pápaportré (Madarász Imre) 2008/1. 99

Tripković, Đoko: Jugoszlávia és Nagy Imre menedékjogának kérdése (Bíró László) 2002/1.144

Ţugoi, Pavel: Történetírás és nyelvészet Romániában az 50-es években (Lipcsey Ildikó) 2002/2.158

Tweedale, G.: Bűvös ásványból gyilkos por – A Turner & Newall cég és a veszélyes azbeszt (Paul Titchmarsh) 2004/3.137

Ulunjan, Artyom A.: Komintern és a Balkán (1919–1938) (A. Sztikalin) 2002/2.116

Vardy, Steven Bela–Vardy, Agnes Huszar: Sztálin Gulágjai és a magyarok (Barta Róbert) 2008/1. 95

Varni, Angelo (szerk.): Fejezetek az olasz sajtó és hírközlés történetéből (Kun Tibor) 2003/2. 99

Vida István (szerk.): A Szövetséges Ellenőrző Bizottság Magyarországon (Kovács Éva) 2002/2.146

Vovkanics, I. I.: Csehszlovákia az 1945–1948-as években (Szamborovszkyné Nagy Ibolya) 2003/3.140

Vultur, Smaranda (szerk.): Bánsági kisebbségek. Identitás, sokféleség, együttélés és emlékezet (Stelian Mândruţ) 2004/1.142

Vykoukal, J. (szerk.): A visegrádi együttműködés cseh szemmel. I. rész (Hamberger Judit) 2004/2.163

Wachtel, A. B.: Nemzetalkotás – nemzetrombolás (Törőcsik Ferenc) 2004/2.139

Werth, N.: Sztálin. A zsarnok utolsó napjai (Vadász Sándor) 2004/2.153

Winock, Michel: A „boldog idők”. Francia­ország 1900-tól 1914-ig (Németh Ákos) 2006/1.148

Winock, Michel: A szélsőbaloldal a XX. században (Vadász Sándor) 2002/3.102

Wright, Jonathan: Gustav Stresemann (H. Haraszti Éva) 2003/3.123

Wrigley, Chris: Winston Churchill. Életrajzi kézikönyv (H. Haraszti Éva) 2005/1. 97

Yanik, Lerna K.: „Virtuális kiengesztelődés” – a török–orosz kapcsolatok (1991–2007) (Fekete Rajmund) 2009/4.118

Zartman, I. William: A Clinton-adminisztráció Fekete-Afrika-politikája (Kun Tibor) 2002/3.141

Zayas, Alfred-Maurice de: Rettenetes bosszú: etnikai tisztogatás a kelet-európai németek között, 1944–1950 (Szombat Tamás) 2003/3.151

Zlateva, Anka: Osztrák adományok Bulgáriának, 1912–1918 (Demeter Gábor) 2006/2.135

 

Búcsú Gunst Pétertől (1934–2005) 2005/2.  gunst

In memoriam H. Haraszti Éva (1923–2005) 2006/1.172

In memoriam Udvari István (1950–2005) 2006/1.171

Niederhauser Emil halálára (1923–2010) 2010/2.126

 

Vissza a lap tetejére