Klió történelmi szemléző folyóirat

REPERTÓRIUMA, 1992–2001

 

1. A recenzált művek szerzői szerint (Innen a cikkek közvetlenül elérhetők!)

2. A recenzált művek témacsoportosításban

3. A recenziók készítői

A folyóirat honlapja

Új elméleti megközelítésekÖsszefoglalásokŐskor – őstörténetÓkori történelem

 

A középkor történeteKora újkorA XIX. század történeteA XX. század története

 

Új elméleti megközelítések

 

A feljelentés az újkori Európa történetében 1889–1989                                                 (Fodor Mihályné)               1998/1. 22

A mikrotörténelem hozadéka                                                                                              (Timár Lajos)                       1999/2. 35

A munkanélküliség történeti perspektívában – a X. nemzetközi gazdaságtörténeti kongresszus anyagai alapján (Leuven, 1990.)

                                                                                                                                                (Lévai Csaba)                      1993/2. 5

Armstrong, J. A.: Nacionalizmusok Kelet- és Közép-Európában                                 (Kurunczi Jenő)                  1996/2.    11

Aronowicz, Anette: A negyvenéves ember titka                                                            (Fodor Mihályné)               1993/2.    34

A természet történelme                                                                                                       (Révay Valéria)                   1992/1.    16

Az amerikai történelem jövője                                                                                            (Lévai Csaba)                      1996/1. 49

Bairoch, Paul: A fejlett világ három agrárforradalma: hozamok és termelékenység 1800-tól 1985-ig (Papp Imre)               1993/1.     3

Baudy, G.: Az antik vallás antropológiai értelmezése                                                     (Gesztelyi Tamás)                1999/3.    5

Bender, Thomas: Kapitalizmus és abolicionizmus                                                          (Gyáni Gábor)                     1993/2.    27

Bentley, Jerry H.: A kultúrák kölcsönhatásai és a periodizáció kérdése a világtörténelemben (Fodor Mihályné)             1997/2.    3

Berov, Ljuben: Az 1989 utáni kelet-európai fordulat                                                      (Niederhauser Emil)           1993/2. 46

Boia, Lucian: A történettudomány relativizmusa                                                            (Drăgan Traian)                                 2000/2.  9

Brzezinski, Zbigniew: Eurázsia geostratégiája                                                                 (Mező Ferenc)                     1999/1. 12

Burke, Peter: Az Annales-iskola                                                                                        (Tózsa Rigó Attila)             1999/1.  6

Burke, Peter: Elmélet és történetírás                                                                                  (Gyáni Gábor)                     1997/2. 10

Byrd, William; Osborne, John; Ranson, Edward; Hook, Andrew; Tindall, George B.-Shi, David E.: Az amerikai Délvidék a történetírásban

                                                                                                                                                (Vraukó Tamás)                  1997/1. 14

Christiansen, Palle Ove: Történelem és etnológia                                                          (Kármán Gábor)                                 2000/2.  3

Cywiński, Bohdan: Ki európai?                                                                                         (Nagy László Kálmán)       1992/1.  5

Eder, Ft. X.–Feldbauer, P.–Landsteiner, E. (szerk.): A társadalomtörténet bécsi útjai              (Halmos Károly)                                 1998/3. 23

Egy új román társadalomtörténeti folyóirat                                                                     (Stelian Mândruţ)               2000/1. 21

Európai régiók kapcsolatai – munkamegosztás és kooperáció a XIV–XIX. században. A XI. Nemzetközi Gazdaságtörténeti Kongresszus előadásai

                                                                                                                                                (Lévai Csaba)                      1995/1.  3

Fraginals, Manuel Moreno: A történelem mint fegyver                                                (Anderle Ádám)                   2001/3. 31

Fuchs, Eckhardt: A pozitivizmus Angliában                                                                   (Erős Vilmos)                       1996/2. 17

Gheţie, Ion – Mares, Al.: Coresi deák, XVI. századi román nyomdász                        (Demény Lajos)                    1996/2.  3

Goff, Jacques Le – Schmitt, Jean-Claude: Vélemények és viták a francia középkortudomány háború utáni fejlődéséről

                                                                                                                                                (Györkös Attila)                  1998/3.  3

Grilli, Alberto: „Túl Herkules oszlopain”                                                                          (Kiséry Zsuzsa)                    1994/1.  6

Harsányi, Doina és Nicole: A kisebb testvér diszkrét bája – Franciaország és Románia (Fodor Mihályné)       1995/1. 17

Heitmann, Klaus: Imagológia (német-román tükör)                                                        (Stelian Mândruţ)                               1998/2. 25

Hettling, Manfred – Nolte, Paul (szerk.): Nemzet és társadalom Németországban. Történelmi esszék. (Szabó Zsolt) 1998/1. 12

Iggers, Georg G.: A historizmus problémái                                                                      (Erős Vilmos)                       1995/2. 10

Iwanczak, Wojciech: Térképek és titkaik                                                                          (Nagy László Kálmán)       1994/1.  3

Jenkins, Keith: Újragondolni a történelmet                                                                      (Gyáni Gábor)                     1995/2. 14

Jugoszlávia: történelmi szükségszerűség avagy történelmi tévedés?                         (Szilágyi Imre)                     1995/1. 21

Klaelble, Hartmut: A történeti összehasonlítás                                                               (Ö. Kovács József)               2000/1.  3

Kocka, Jürgen: A középosztályról                                                                                     (Lévai Csaba)                      1997/2. 19

Korcsak, A. A.: A mai totalitarizmus                                                                                 (Fodor Mihályné)               1993/2. 40

Környezettörténelem                                                                                                           (Révay Valéria)                   1992/1. 15

Kucera, Rudolf cseh történész-politológus szokatlan nézetei Közép-Európáról                       (Hamberger Judit)              1994/2. 20

„Lelkünkkel látjuk az időt...” A Damals 1999. decemberi számáról                               (Pallagi Mária)                   2001/3. 35

Lorenz, Chris: A történelmi művek jellege                                                                        (Magyarics Tamás)             1999/3.  3

Lukacs, John: Amerikai történelem – Terminológiai probléma. Nemzeti szocialisták lennénk mindannyian? (Fodor Mihályné) 1993/1.  8

Macfarlane, Alan: Az angol individualizmus történeti szerepe                                    (Fodor Mihályné)               1992/1.  9

Mathieu, Jon: Nyelvjárás és történelem                                                                           (Barabásné Deme Zsuzsa)                 1993/2. 24

Milov, L. V.: A természeti-klimatikus feltételek és az orosz országi történeti folyamat sajátosságai (Kurunczi Jenő)        1994/2. 13

Mimouni, Rachid: Barbarizmus és integrizmus                                                                (Kun Tibor)                          1997/3.  7

Mironov, B. N.: A társadalmi szervezet Oroszországban (XVII–XX. század)            (Kurunczi Jenő)                  1999/3.  8

Morin, Claude (szerk.): A nők, avagy a nemek története                                               (Gyáni Gábor)                     1996/1. 38

Niederer, Arnold: Alpesi fény nélkül – „Munka és közösség” mint ideális típus      a svájci néprajztudós, művében (P. Blickle) 1994/2. 17

Oberländer, Erwin (szerk.): Kelet-Európa története                                                        (Niederhauser Emil)           1996/1. 42

Pach Zsigmond Pál: Az európai régiók változó kapcsolata a XIV–XVIII. században (fordította: FodorMihályné)            1995/2.  3

Paxton, Robert O.: A fasizmus szakaszai                                                                          (Niederhauser Emil)           1999/1.  3

Posztmodern historizmus                                                                                                    (Erős Vilmos)                       1997/2. 15

Reid, Alastair J.: Osztályok és identitás                                                                           (Gyáni Gábor)                     1998/2. 15

Riall, Lucy: A risorgimento                                                                                                 (Pete László)                        1998/2. 29

Rubinstein, W. D. és Nicholas, T. vitája: Brit vállalkozók lexikona                              (Timár Attila)                       2001/3. 41

Schramm, Gottfried: Gátszakadás a balkanológiában?                                                   (Nagy Levente)                    2000/1.  7

Schulze, Reiner: Az európai közösségi jog                                                                      (Stipta István)                      1996/1. 46

Schwarzer, Oskar; Hohls, Rüdiger – Kaelble, Harmut: Két tanulmány a német

      régiótörténeti kutatások köréből                                                                                 (Halmos Károly)                                 1997/1.  3

Stahl, Paul H.: Háztartás és faluközösség Dél-Kelet-Európában                                  (Miskolczy Ambrus)            1995/1. 14

Szvirida, I. I. (szerk.): Kultúra és történelem a szlávok világában.                                (Niederhauser Emil)           1998/3. 13

Teruyuki Hara – Kimitaka Matsuzato: Az orosz történelem új megközelítésben       (Niederhauser Emil)           1998/1.  3

Thurner, Manuela: Az amerikai feminista történelem elméletei és paradigmái                           (Magyarics Tamás)             1998/2. 21

Titova, L. N.: A történelem szerepe a XVIII-XIX. századi cseh kultúrában                (Niederhauser Emil)           1998/3. 19

Tuathail, G. Ó. – Dalby, S. – Routledge, P.: Geopolitika                                                (Mező Ferenc)                     2000/2. 12

Új tükörben az októberi forradalom                                                                                   (Nagy László Kálmán)       1993/1. 14

Új tükörben az októberi forradalom (2)                                                                             (Nagy László Kálmán)       1993/2. 37

Vázquez, Josefina Zoraida – Alizpuru, Pilar Gonzalbo: A történelem tanítása           Latin-Amerikában (Nagy Marcel)    1997/2. 27

Weiss, Daniel (szerk.): Halál a propagandanyelvben                                                     (Kanyó Tamás)                    2001/1.  3

Wortman, Richard S.: Az orosz monarchia arca a XVII–XIX. században                    (Niederhauser Emil)           1997/3.  3

Zagorin, Perez: Reflexiók a posztmodernről                                                                     (Erős Vilmos)                       2001/1.  5

Zubov, Andrej: Baltikum- a megvalósult álmok tragédiája                                            (Medve Zoltán – Ujj Anna) 1995/1. 25

 

Összefoglalások

 

Afrika új történelme                                                                                                             (Kun Tibor)                          2000/2. 18

A bolgár diaszpóra                                                                                                              (Niederhauser Emil)           1997/2. 47

A francia adóügy                                                                                                                 (Vadász Sándor)                                 1997/2. 44

Ahlstrom, Sydney E.: Az USA egyháztörténete                                                             (Kovács Ábrahám)              2000/3. 26

A honfoglalás 1100 éve és a Vajdaság                                                                             (Pál Tibor)                           1999/1. 34

Aliberti, Giovanni – Malgeri, Francesco: A XIX–XX. század                                       (Kun Tibor)                          2000/3. 28

Anderle Ádám: Latin-Amerikai problémák                                                                       (Rozsnyai Jenő)                   2000/3. 23

Angelov, Dimitar: A bolgár nemzetiség a IX–XIX. században                                     (Niederhauser Emil)           1994/2. 29

Appleby, Joyce: A korai Amerika történeti tanulmányozása a II. világháború után                 (Lévai Csaba)                      1995/1. 37

Aruffo, Alessandro: Az iszlám világa                                                                               (Kun Tibor)                          2000/1. 41

A XIX–XX. századi gyarmatosítás                                                                                   (Kun Tibor)                          1997/3. 27

Az Aranygyapjas Rend története                                                                                     (Rozsnyai Jenő)                   1999/3. 33

Az ukrán Kárpátok: etnikum, történelem, kultúra                                                            (Medve Zoltán – Ujj Anna)1994/2. 42

A zsidók élete Ausztriában                                                                                                (Rozsnyai Jenő)                   1997/3. 20

Baccard, André: Francia Szomáli Part története                                                              (Kun Tibor)                          2000/2. 41

Barker-Benfield, G. J.: Az érzelmek kultúrtörténete                                                         (Gyáni Gábor)                     1994/2.  9

Barnovský, Michal – Carnogurský, Ján etc.: A szlovák külpolitikai gondolkodás története.                

                                                                                                                                                (Hamberger Judit)              1999/1. 46

Bausinger Herman: Az utazás története                                                                           (Karl Heinrich Kaufhold)                 1993/2. 50

Bernardi, Bruno (szerk.): Demokrácia-elképzelések                                                        (Takács Tibor)                     2000/3. 19

Bernecker, Walther L.- Pietschmann, Horst: Spanyolország története a korai           újkortól napjainkig (Pallagi Mária)                 1995/2. 39

Boden, Dieter: Az orosz Kaukázus-mítosz                                                                       (Kozári Mónika)                                 1996/1. 18

Boia, Lucian: A román történelmi tudat                                                                            (Dragan Traian)                                 1999/2. 22

Bonnemaison, Joël: Pirogok és emberek – egy csendes-óceáni szigetcsoport története (Kun Tibor)                  1999/2.  3

Breen, Timothy H.: Ideológia és nacionalizmus az amerikai forradalom előestéjén: a revizionizmus revíziójának újbóli szükségessége.

                                                                                                                                                (Lévai Csaba)                      1998/1. 51

Brezzi, Paolo: A szentévek története                                                                                 (Pete László)                        2000/1. 32

Cabanel, Patrick: A francia protestánsok                                                                         (Takács Tibor)                     2001/2. 14

Castello, Elena R.: Az európai zsidóság története                                                          (Csukás Judit)                     2001/2.  8

Constantiniu, Florin: A román történelem újabb áttekintése                                        (Lipcsey Ildikó)                   1999/3. 22

Ćirković, Sima -Mihaljčić, Rade (szerk.): A szerb történetírás   enciklopédiája          (Pál Tibor)                           1999/2.  9

Csaksov, V. N.: Romanovok voltak-e a Romanovok?                                                    (Bodnár Erzsébet)               1999/1. 23

Császár és polgár a Majna mellett                                                                                     (Barabás László)                                 1994/1. 22

Doncsev, Toso: A magyarországi bolgárok                                                                    (Niederhauser Emil)           2001/2. 20

Duroselle, Jean Babtiste: Európa népeinek története                                                     (Csetri Elek)                        1995/2. 19

Erdélyi diáklapok                                                                                                                  (Stelian Mândruţ)               1993/1. 24

Farrugia, E. G.: Új enciklopedikus szótár a keresztény Keletről                                    (Ivancsó István)                   2001/3.  7

Fleury, Antoine: Svájci diplomáciai dokumentumok                                                      (Révay Valéria)                   1993/2. 54

Gaea, Nikola L.: Jugoszláv agrártörténeti tanulmányok                                                 (Biljana Imunovi, fordította Pál Tibor) 1997/3. 31

Gilderhus, Mark T.: Az USA és Latin-Amerika a XX. században                                 (Glant Tibor)                       2000/2. 34

Götz, Albert: A német hajóipar 1850–1990                                                                       (Szávai Ferenc Tibor)        1997/2. 50

Grafenauer, Bogo: A szlovén történelmi tér és az állam – Geopolitika és demográfiai változások a szlovén történelemben

                                                                                                                                                (Szilágyi Imre)                     1994/2. 38

Granda, Stane-Šatej Barbara (szerk.): A szlovén történelem új tükörben                    (Szilágyi Imre)                     2000/1. 36

Grau, Pedro Cunill: Az olaszok jelenléte Venezuelában                                                 (Kun Tibor)                          1998/1. 47

Gündisch, Konrad: Az erdélyi szászok                                                                             (Anton Dörner)                    2001/1.  8

Gyarmatosítás és gyarmatosítók. Egy akadémia és egy szótár                                     története (Kun Tibor)         1997/2. 31

Hardečný, Pavel–Dostálová, Růžena–Hrochová, Věra– Oliva, Pavel–Vavřínek, Vladimír: Görögország története

                                                                                                                                                (Niederhauser Emil)           2000/2. 27

Haselsteiner, Horst: A Balkán történelmi többlete                                                         (Sipőcz László)                    1999/1. 37

Hattenhauer, Hans: Európai jogtörténet – magyar szemmel                                         (Stipta István)                      1994/2.  5

Himinec, Julian: A Kárpátontúl története                                                                         (Tóth István)                        1994/1. 19

Hölscher, Lucian: Az új „annalisztikus” történetírás                                                      (Magyarics Tamás)             1998/2.  5

Hrancsák, I. (szerk.): Kárpátalja történetének alapvonalai                                             (Udvari Isván)                     1994/1. 13

Hupchick, Dennis P. – Weisberger, R. William: Tanulmánykötet Magyarország történetéről (Niederhauser Emil)         2000/3. 11

Ivancsó István: A máriapócsi kegyhely                                                                                                                           1999/3. 39

Jelenszkij, V. J.: Ukrajna pravoszláv egyházai                                                                 (Udvari István)                    1997/1. 21

Jubileumi mérlegkészítés Svájcban                                                                                   (Barabás László)                                 1993/2. 58

Kagramanov, J.: Impérium és oikumené                                                                           (Medve Zoltán–Ujj Anna) 1996/2. 27

Kaser, Karl: A horvátországi Krajna 1991-ben                                                                (Sipőcz László)                    1999/2. 15

Kissel, Th.: A jubileum előtörténete                                                                                 (Havas László)                     2000/3.  3

Klinge, Matti: Legyünk finnek! – Történeti esszék. „Svédek már nem vagyunk, oroszokká nem válhatunk, legyünk hát finnek!”

                                                                                                                                                (Fodor Mihályné)               1993/1. 33

Kolbuszewski, Jacek: Lengyelország határai                                                                   (Schmidt Andrea)                1998/2. 40

Kovač, Dušan: Csehek és szlovákok viszonya a történelemben                                  (Hamberger Judit)              1998/2. 44

Kozlov, V. I.: Nacionalizmus, nemzeti szeparatizmus és az orosz kérdés                     (Kurunczi Jenő)                  1994/2. 32

Kun, Nicolas de: A belga–magyar kapcsolatok tizenegy évszázada                           (Niederhauser Emil)           2000/2. 30

Két pozsonyi könyv a Kárpát-medence problémáiról                                                    (Niederhauser Emil)           2000/1.  46

König, Hans-Joachim (szerk.): Indiánkérdés Latin-Amerikában                                   (Anderle Ádám)                   2001/1. 14

Latin-Amerika a XX. században                                                                                         (Pallagi Mária)                   1997/3. 40

LeDonne, J. P.: Az orosz külpolitika geopolitikai kontextusa (1700–1917)                  (Kurunczi Jenő)                  1996/1. 22

Lelekács M. – Harajda I. (szerk.): Egy kárpátaljai bibliográfia                                       (Ivancsó István)                   2001/2. 32

Lexikon a pénz történetéről                                                                                                (Buza János)                        1996/2. 19

Luna, Félix: Az argentinok rövid története                                                                       (Harsányi Iván)                   1997/2. 40

Magocsi, Paul Robert: A szlovákiai ruszinok                                                                  (Udvari István)                    1995/2. 34

Marcílio, Maria Luiza: Elhagyott gyermekek Brazíliában                                               (Szilágyi Ágnes Judit)        1999/1. 55

Marino, Giuseppe Carlo: A maffia története                                                                    (Pete László)                        1998/1. 38

Martin, Raymond: Haladás a történettudományban                                                      (Magyarics Tamás)             1998/2. 10

Maszlova, N. V.–Agejeva, I. V.: Az orosz történelem és T. N. Granovszkij                (Kurunczi Jenő)                  1995/1. 33

Merrill, Michael: A „kapitalizmus” helyretétele. Az újabb irodalom áttekintése        (Lévai Csaba)                      1996/1. 31

Metropolis a frankok gázlója mentén                                                                                (Barabás László)                                 1997/3. 34

Michnovic, Imrich: Habura község története (1543–1993)                                            (Udvari István)                    1995/1. 56

Német vállalkozások története                                                                                           (Szávai Ferenc Tibor)        1996/1. 26

Oestmann, Peter: Boszorkányperek a Német-Római Birodalomban                             (Koncz Ibolya Katalin)      2001/3. 21

Olasz történelmi enciklopédia (XIX–XX. század)                                                           (Pete László)                        2001/2. 24

Opatrný, Josef – Brinková, Simona (szerk.): A szomszéd rétje... Ibero-Americana Pragensia 1996) (Rozsnyai Jenő) 1998/3. 47

Opll, Ferdinand – Rudolf, Karl: Spanyolok és osztrákok                                               (Anderle Ádám)                   1999/1. 29

Oschlies, Wolf: Az ortodox egyház szerepe a Balkánon                                               (Bíró László)                        1995/1. 47

Osterhaus, Andreas – Dehring, Sonja: Madagaszkár a gyarmati korszakban                            (Rozsnyai Jenő)                   1999/2. 12

Palić, Dr. Milenko: A szerbek Magyarországon                                                              (Pál Tibor)                           1996/2. 22

Panoff, Michel (szerk.): A Marquises-szigetek kincsei                                                  (Kun Tibor)                          1998/1. 57

Panzac, Daniel: Az Oszmán birodalom népessége                                                          (Dávid Géza)                        1995/1. 49

Pascual, José Ignacio Pérez: Tudomány és szenvedély                                                (Anderle Ádám)                   2001/3. 12

Pavlenko, Olga Vjacseszlavovna: A pánszlávizmus változatai                                    (Niederhauser Emil)           1999/3. 36

Puskás Julianna és Várdy Béla könyveiről: Az amerikai magyarság története                           (Glant Tibor)                       2001/3. 26

Rajšp, Vincenc etc. (szerk.): A szlovének és szomszédaik (Melik-emlékkönyv)                        (Niederhauser Emil)           2001/3. 19

Richarz, Irmintraut: Oikos, ház és háztartás. A háztartásökonómia eredete és története          (Peter Blickle)                     1994/2.  8

Roldán, F. N.–Guereńa, J.-L.: A prostitúció története Spanyolországban                  (Anderle Ádám)                   1998/3. 51

Rouvillois, Fréderic (szerk.): A jog francia szemmel                                                       (Takács Tibor)                     1999/3. 18

Ruszinok és ukránok                                                                                                           (Medve Zoltán-Ujj Anna)   1996/1.  9

Sasvári László: Görög katolikus emlékeink                                                                      (Ivancsó István)                   2001/3. 23

Simon, Christian: A historiográfia legújabb szintézise                                                   (Erős Vilmos)                       2000/1. 25

Smurlo, Je. F.: Oroszország története                                                                                (Sz. Bíró Zoltán)                  1999/3. 27

Solc, Jarolslav: Szlovákia a cseh politikában                                                                   (Hamberger Judit)              1995/2. 43

Soulillou, Jacques (szerk.): Nyugat-Afrika partvidékének építészete                          (Kun Tibor)                          1997/3. 23

Stamm, Anne: Afrika a gyarmatosítás előtt                                                                     (Kun Tibor)                          1998/3. 37

Stein, Peter G.: A római jog és Európa                                                                              (Szabó Béla)                        1997/3. 12

Stolzer, Johann és Steeb, Christian (szerk): Az osztrák kitüntetések                           (Sipőcz László)                    1999/2. 28

Subtelny, Orest: Ukrajna története                                                                                    (Sziráki György)                                 1995/2. 22

Szalma, Joszef: Jugoszlávia magánjoga                                                                            (Balogh Judit)                     1996/2. 25

Szkrinnyikov, R. G.: Ruriktól Nagy Péterig                                                                       (Makai János)                     1999/1. 17

Szlovákia krónikája                                                                                                              (Hamberger Judit)              2001/2. 28

Szultánportrék                                                                                                                      (Dávid Géza)                        2001/2. 11

Tanulmányok Frankfurt am Mainról                                                                                 (Wilfried Forstmann)          1995/1. 53

Thane, Pat: Öregedés Nagy-Britanniában                                                                       (H. Haraszti Éva)                2001/3.  3

Tullio-Altan, Carlo: Az olaszok Európában                                                                     (Kun Tibor)                          2001/2.  3

Ukrán folyóiratokról: Genezis                                                                                             (Tóth István)                        1994/2. 53

Ukrán folyóiratokról: Politikai gondolat                                                                           (Tóth István)                        1994/2. 49

Ukránságtudományi lexikon I. kötet                                                                                 (Tóth István)                        1996/1.  3

Versztyuk – Dzjuba O. M.–Reprincev, V. F.: Ukrán történelmi kronológia                 (Udvari István)                    1997/1. 18

Vraukó Tamás: Angie Debo, az indiánok fehér történésze                                                                                            1993/1. 28

Vraukó Tamás: Új krónikák az angolszász könyvkiadásban                                                                                         1993/2. 63

Vučić, Petar: Egy horvát geopolitikus tanulságos könyve és veszélyes gondolatai                (Szilágyi Imre)                     1998/2. 35

Völkl, Ekkehard: Románia története                                                                                  (Miskolczy Ambrus)            1998/3. 42

Wesel, Uwe: A jog világtörténete                                                                                     (Szabó Béla)                        1999/3. 13

Wittmann, Reinhard: A német könyvkereskedés története                                          (Karl Heinrich Kaufhold)                 1993/2. 52

Zamagni, Vera: Ipari forradalom és európai integráció                                                   (Kun Tibor)                          2001/1. 18

Zamojszkij, L.P.: A Savoyai-ház története                                                                        (Bodnár Erzsébet)               1993/1. 21

Zsukovszkij, Arkagyij – Szubtelnij, Oreszt: Ukrajna történetének alapvonalai                          (Udvari István)                    1993/1. 18

Zubov, Andrej: Az ukrán nemzeti azonosságtudat keresése                                        (Medve ZoltánUjj Anna) 1994/1.  8

 

Őskor – őstörténet

 

Imamura Keiji: Egy japán őstörténet                                                                                 (Czehelszky Zsuzsanna)     2001/1. 24

Galijev, A. A.: A kazakok világképe                                                                                  (Erdélyi István)                   2001/1. 26

Martinov, A. I.: Régészet                                                                                                    (Erdélyi István)                   1998/2. 50

Tyitov, V. Sz.: Neolitikum a Kárpát-medencében                                                            (Erdélyi István)                   1998/2. 52

 

 

Ókori történelem

 

Aigner Foresti, Laciana: Az etruszk szövetség                                                               (Óbis Hajnalka)                  1995/2. 49

Alonso-Núńez, J. M.: Pompeius Trogus, a történetíró                                                  (Havas László)                     1995/2. 57

Amedick, R.: Túlvilágkép római szarkofágokon                                                              (Gesztelyi Tamás)                1993/2. 70

A Római Birodalom III. századi válsága                                                                           (Szabó Béla)                        1996/2. 51

Ausbüttel, Frank M.: A császárkori Róma közigazgatása                                             (Szabó Béla)                        2000/3. 41

Bauman, Richard A.: Emberi jogok az antik Rómában                                                    (Sáry Pál)                             2001/3. 62

Bessone, Luigi: A dinasztikus elv a római királyság korában                                       (Óbis Hajnalka)                  1997/2. 54

Bessone, Luigi: Florus és az Augustushoz érkező követségek                                    (Óbis Hajnalka)                  1997/1. 37

Beyer, Jeorjios Martin: Makedón előkelők sírjai                                                             (Kiss Sebestyén)                  1997/2. 57

Birley, A. R.: Római császárok a II. század első felében                                                 (Havas László)                     1999/3. 52

Boedeker, D. (szerk.): Trója: mítosz és valóság                                                               (Takács Levente)                 1999/1. 58

Brandt, Hartwin: Valóban Marcellus volt Augustus kijelölt utódja?                           (Kiss Sebestyén)                  1997/1. 39

Brashear, M.: Mithraikus katekizmus Egyiptomból                                                        (Gesztelyi Tamás)                1994/1. 27

Bringmann, Klaus: A konstantinuszi fordulat                                                                 (Pósán László)                     1997/1. 42

Briquel, Dominikque: Az etruszkok lídiai eredete                                                            (Havas László)                     1995/1. 59

Briquel, Dominique: Róma testének kialakulása – a romulusi asylum (menedékhely) kérdése (Havas László)   1993/2. 68

Briquel, D.: Az etruszkok, a tornyok népe                                                                        (Havas László)                     1994/2. 58

Brown, Clifford Malcolm (szerk.): Az antik kultúrák továbbélésének egyik formája: a gemmák (Gesztelyi Tamás)             2000/3. 59

Bultrighini, Umberto: A görögök és a gazdaság autonómiája                                      (Németh György)                 2001/3. 52

Caesar és Kleopátra                                                                                                             (Nagy László Kálmán)       1994/2. 67

Caesar és kora                                                                                                                      (Havas László)                     1997/1. 24

Churchill, J. Bradford: Zsákmány és zsákmányszerző                                                    (Takács Levente)                 2001/1. 34

Clarke, John R.: A római házak i. e. 100–i. sz. 250-ig                                                       (Kocsis Anikó)                     1995/2. 51

Cohen, Edward E.: Vagyonos rabszolgák az ókori Athénban                                       (Sáry Pál)                             1999/2. 42

Demandt, Alexander: A római császárok magánélete                                                     (Szabó Béla)                        1998/1. 61

Elsner, John: Aldozatbemutatás Augustus Béke-oltárán                                              (Orosz Ágnes)                      1997/3. 50

Elton, Hugh: A római birodalom határai                                                                           (Lengvári lstván)                1998/1. 68

Erskine, Andrew: Az alexandriai Museion és Könyvtár                                                (Farkas Nikoletta)             1999/3. 49

Fedak, Janos: Valóban Gorsium volt-e a pannóniai császárkultusz központja?                         (Tóth Orsolya)                     1998/3. 65

Fischer, Franz – Heiligmann, Jörg: A Tacitus-kori germánok                                       (Kiss Sebestyén)                  1998/3. 62

Flach, Dieter: A korai római köztársaság „törvényei”                                                    (Szabó Béla)                        1996/1. 59

Forsythe, Gary: Livius és a korai Róma                                                                            (Forisek Péter)                    2000/3. 37

Fortuin, Rigobert W.: Sport az augustusi Rómában                                                       (Gedeon Magdolna)           1999/1. 68

Fuchs, Michaela: A késő hellenisztikus művészet romanizálódása                             (Gesztelyi Tamás)                2000/2. 44

Gazda, E. K. (szerk.): Művészet és társadalom az ókori Rómában                                (Gesztelyi Tamás)                1994/2. 62

Grant, M.: A feltáruló múlt. A görög és a római történelem a régészet tükrében. Régészet és történelem. (Gesztelyi Tamás) 1993/1. 39

Grimal, Pierre: Cicerone                                                                                                       (Szűcs Gábor)                      1994/2. 64

Gundel, Hans Georg: Zodiákus. Állatövképek az ókorban. Kozmikus vonatkozások és túlvilág-elképzelések az antik mindennapi életben.

                                                                                                                                                (Gesztelyi Tamás)                1998/1. 72

Gwynn, David M.: A nagy Konstantin és Eusebius                                                      (Tóth Emőke)                       2000/3. 56

Haralson, John és Mandell, Sara: A zsidó nép a klasszikus                                          ókorban (Csukás Judit)     2001/3. 56

Harrison, S. J.: Róma megmenekülése                                                                               (J. Kovács Krisztina)          1999/1. 73

Hase Salto, Maria Aurora von: Augustus mauzóleuma                                                (Kiss Sebestyén)                  1998/2. 63

Havas László: Kiegészítések „A római történetírásra vonatkozó legújabb eredmények és módszerek (1975–1985)” című kutatási beszámolóhoz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1992/1. 19

Hellénisztikus művészet és a római arisztokrácia                                                            (Gesztelyi Tamás)                1996/1. 57

Holloway, R. Ross: Róma falai                                                                                           (Soltész Márk)                     1999/1. 65

Husar, Adrian: Kelták és germánok Daciában                                                                 (Tóth Emőke–Takács Levente) 2001/2. 52

Junkelmann, M.: A római katonák élelmezése                                                                 (Gesztelyi Tamás)                1998/2. 59

Junkelmann, M.: Kísérletező történelemkutatás: a római lovasság                              (Gesztelyi Tamás)                1997/1. 31

Kehoe, Dennis P.: A mezőgazdaság és a jogászok az ókori Rómában                        (Babják Ildikó)                    2000/3. 48

Kissel, Theodor: A Kr. u. 235. esztendő február-márciusa                                            (Girászin János)                  1998/2. 67

Kleopátra palotája                                                                                                                (Kiss Sebestyén)                  1997/3. 47

Kukofka, Dick-Achim: Dél-itáliaiak a második pun háborúban                                    (Havas László)                     1993/1. 51

Lévęque, Pierre: Békák az ókorban                                                                                    (Németh György)                 2001/2. 38

López, Mathia López: Egy eltűnt római történetíró                                                        (Burai Erzsébet)                  1997/3. 53

Magnino, Domenico: Appianosz: A polgárháborúk                                                      (Óbis Hajnalka)                  1994/2. 70

Mahoney, Anne és Scaife, Ross (szerk.): A STOA az ókortudományban                 (Nemes Zoltán)                    2001/1. 29

Malamud, Margaret: Az ókori Róma és a fogyasztói társadalom                                 (Hegedűs Tímea)                                 1999/3. 58

McDonnel, Myles: Írtak és másoltak-e saját kezűleg az előkelő rómaiak?                  (Hegedűs Tímea)                                 1998/2. 56

Meyer, Marion: Görög vázák szerelmi jelbeszéde                                                           (Gesztelyi Tamás)                2000/1. 51

Mundell Mango, Maria – Bennett, Anna: A Seuso-kincs nyomában                         (Kálny Beatrix)                   1997/2. 62

O’Neil, John P. (főszerk.): Eurázsia aranyszarvasa                                                         (Erdélyi István)                   2001/3. 49

Pannonia és a Római Birodalom                                                                                        (Gesztelyi Tamás)                1996/1. 70

Patterson, John R.: Politikai élet az ókori Rómában                                                        (Sáry Pál)                             2001/1. 37

Perelli, Luciano: Róma poliikai életének árnyoldalai                                                       (Szabó Béla)                        1995/1. 62

Petolescu, C. C.: Decebalus                                                                                                (Simó Ferenc)                      2000/3. 53

Raaflaub, Kurt A.: Volt-e trójai háború?                                                                           (Tóth Orsolya)                     1999/2. 37

Raeck, Wulf: Az ideális császár                                                                                         (Takács Levente)                 2000/1. 65

Régészet a Rajna-vidéken                                                                                                   (Lengvári István)                1997/1. 34

Rindelaub, A.–Schmidt, K.: Karthago. A Földközi-tenger ősi kereskedelmi metropolisa. – Berges, D.: Karthagói pecsétek – az élet tükörképei.

                                                                                                                                                (Gesztelyi Tamás)                1998/1. 75

Robinson, E. W.: Az első demokráciák. A korai népi kormányzás Athénen kívül     (Havas László)                     1998/1. 66

Ruebel J. A. – Gotter, U.: Caesar 2100 éve                                                                       (Havas László)                     2001/2. 47

Sabin, Philip: A római harcászat                                                                                        (Forisek Péter)                    2001/3. 65

Sage, M. M.: Tacitusról                                                                                                      (Hegedűs Tímea)                                 1999/2. 44

Schmitz, Winfried: A házasságtörés Athénban                                                              (Bajánházy István)              2000/1. 53

Seglie, D.; Devlet, M. A.  és Cevéndordzs, D. munkáiról: Sziklába vésett történelem              (Erdélyi István)                   2001/3. 45

Sineux, Pierre: Asklépios                                                                                                    (Vízkeleti Erzsébet)            1998/3. 58

Sordi, Marta–Ruozi, Roberto: Adósságválság Rómában                                              (Óbis Hajnalka)                  1996/1. 67

So, Jenny F. – Bunker, Emma C.: Az ókori Kína és az északi nomádok                       (Ferenczy László)                2000/1. 58

Taft, Robert: A zsolozsma IV. századi gyökerei                                                              (Ivancsó István)                   2000/2. 50

Takács, Sarolta A.: Isis és Sarapis kultusza a római világban                                       (Lengvári István)                1996/2. 58

Thomas, David Hurst: Az ősi Észak-Amerika                                                                  (Czehelszky Zsuzsa)            2001/2. 36

Thuillier, Jean-Paul: A római sport                                                                                    (Gedeon Magdolna)           2001/2. 40

Troiani, Lucio: A kereszténység kezdetei                                                                        (Pete László)                        1997/1. 28

Trzaska-Richter, Christine: A germánok római szemmel                                                (Szögedi Gabriella)            1999/1. 78

Újabb szempontok, törekvések, eredmények és összefoglalások a legfrissebb nemzetközi ókortörténeti kutatásokban

                                                                                                                                                (Havas László)                     1996/2. 36

Vardi. Amiel D.: Összehasonlító kritika az antikvitásban                                               (Szűcs Gábor)                      1997/2. 59

Wamser, Ludwig: Európa közös kulturális öröksége                                                     (Tóth Orsolya)                     2000/3. 35

Weitzmann, A. – Kessler, H. L.: A legkorábbi Bibliai-illusztrációk                              (Gesztelyi Tamás)                1995/1. 68

Westbrook, Raymond: Vitae necisque potestas                                                             (Sáry Pál)                             2000/2. 46

Woods, David: Konstantinápoly szaracén védői 378-ban                                            (Orosz Ágnes, Czövek Zoltán) 1999/1. 81

Zanker, P.: Pompeji városkép, lakáskultúra, társadalom                                                (Gesztelyi Tamás)                1995/2. 54

Zecchini, Giuseppe: Attila Itáliában                                                                                  (Kiséry Zsuzsanna)             1994/2. 73

 

A középkor története

 

Almazán, Vicente: Szent Jakab kultusza Dániában                                                         (Ripszki Szabina)                                1998/1. 81

A nők az óorosz államban                                                                                                   (Fonalka Mária)                                 1992/1. 37

A porosz hercegség létrejötte 1525-ben                                                                           (Pósán László)                     1992/1. 49

Žužek, I.: A Keleti Egyházak Kánonjai Törvénykönyvének jelentősége az egyetemes egyház modern történetében

                                                                                                                                                (Szabó Péter)                       1996/2. 63

Az inkvizíció problémái                                                                                                       (Szabó Tamás)                     1999/2. 76

Bagautgyinov, R. Sz.–Bogacsov, A-V.–Zubovm Sz. E.: Az ősbolgárok                     (Erdélyi István)                   1999/2. 48

Baron, Hans: Bruni „Histories” című műve, mint a modern gondolkodás, szellemiség egyik alkotása (Aszalós Éva)        1998/1.  96

Barthélemy, Dominique: A francia lovasság a X–XI. században                                 (Papp Imre)                          1995/2.  60

Barthélemy, Dominique: Mit jelent a szolgaság Franciaországban a XI. században? (Papp Imre)                        1993/1.  59

Benbassa, Esther: A marránok                                                                                           (Kisérdi Viktória)               2000/1.  67

Biskup, Marian: A papok szerepe a Német Lovagrendben                                           (Pósán László)                     1992/1.  53

Biskup, Marian: Etnikai és demográfiai változások a középkori Poroszországban a Német Lovagrend uralma idején

                                                                                                                                                (Pósán László)                     1993/1.  64

Bozsilov, Ivan: A középkori Bulgária születése (Új interpretáció)                               (Niederhauser Emil)           1993/2.  73

Cantarella, Glauco Maria: Európa X. századi képe a magyarokról                                (Havas László)                     2001/3.  77

Cardini, Franco: A zöld szín története és titkai                                                                (Pete László)                        1998/2.  85

Contamine, Philippe: Jeanne d’Arc útja Domremytől a máglyáig                                 (Kisérdi Viktória)               1997/3.  62

Crossley-Holland, Nicole: Életmód és étkezés a középkori Párizsban. Egy XIV. századi lovag háztartása (Novák Veronika)         1998/1.  92

Dienst, Heide: A Babenbergek Ausztriában                                                                    (Rozsnyai Jenő)                   1997/3.  55

Dimitrov, Hriszto: A középkori bolgár–magyar kapcsolatok                                         (Darkó Jenő)                       1999/2.  50

Dimitrov, Hriszto: Bolgár-magyar kapcsolatok a XII–XIII. század fordulóján                            (Niederhauser Emil)           1994/1.  32

Doncseva-Petkova, Ljudmila–Ninov, Lazar–Parucsev, Veszelin: Egy IX–XI. századi falu Bulgáriában (Erdélyi István) 2000/3.  65

Elbeszélés és novella a középkori Spanyolországban   (María Jesús Lacarra)          (Bán Mónika)                      2000/1.  73

Emecen, Feridun M.: Az 1598-as váradi hadjárat oszmán forrásai                               (Dávid Géza)                        1999/1. 105

Fernández, Ernesto Garcia (szerk.): Vallásosság és társadalom Baszkföldön (XIV–XVI. század) (Anderle Ádám)             1996/2.  74

Fiala, Jan: Reformáció és ellenreformáció Csehországban                                            (Hamberger Judit)              2001/1.  53

Fontán, Antonio – Axer, Jerzy: Spanyol-lengyel kapcsolatok a XVI. században      (Giró-Szász András)           1999/1. 100

Frediani, Andrea: Róma ostromai a bizánci-gót háborúban (VI. század)                     (Pete László)                        1997/1.  45

Freedman, Paul: A paraszti szolgaság eredete a középkori Katalóniában                   (Blickle, Peter)                    1994/2.  80

Gajek, Sergiusz Jan: A Mária-tisztelet sajátos megnyilvánulása a X. századtól                         (Ivancsó István)                   2001/1.  44

Gilomen, Hans-Jörg: Uzsorakamat és gazdaság a középkorban                                   (Pósán László)                     1993/2.  81

Glodstone, Jack A.: Forradalom és felkelés a kora újkorban                                         (Blickle, Peter)                    1994/2.  96

Gorszkij, A. A.: Politikai küzdelem a régi Oroszországban a XVII. század végén és a Hordához füződő kapcsolatok

                                                                                                                                                (Kurunczi Jenő)                  1997/3.  57

Grdina, Igor: A Cilleiek                                                                                                        (Szilágyi Imre)                     1995/2.  66

Harvey, I. M. W.: Jack Cade 1450-es felkelése                                                                (Peter Blickle)                     1994/2.  92

Hehl, Ernst-Dieter: Mi tulajdonképpen a keresztes háború?                                         (Pósán László)                     1998/1.  87

Herbers, Klaus: IV. Leó pápa                                                                                             (Pósán László)                     1999/3.  64

Huschner, Wolfgang: Egyházi ünnepek és uralkodói gyakorlat II. Ottó császár idején           (Pósán László)                     1993/2.  79

Israel, Uwe: Németek a középkori Itáliában                                                                      (Pósán László)                     2001/2.  58

Jotischky, A. T.: Szent Gellért és az első keresztes háború                                           (Györkös Attila)                  1998/2.  76

Karbic, Damir: A középkori horvát társadalom marginális csoportjai                          (Bíró László)                        1993/2.  76

Kattinger, Detlef: A német kereskedők „Hanzája” a Balti- és az Északi-tenger térségében a XII–XIII. században

                                                                                                                                                (Pósán László)                     1996/2. 71

Koleszov, V. V. (vál. és szerk.): Gondolattöredékek a középkori orosz állam írásos emlékeiből (XI–XVII. század)

                                                                                                                                                (Fonalka Mária)                                 1992/1. 33

Kolmer, Lothar: A késő középkori városi bűnözés                                                         (Bató Szilvia)                       1999/3.  73

Kolník, Titus: A mai szlovák állami címer bizánci gyökerei                                           (Niederhauser Emil)           2000/3.  83

Kovalcsuk, A. V.: Az orosz textilipar a XVIII. században                                              (Kurunczi Jenő)                  1998/3.  81

Kuchenbuch, Ludolf: A földesuraság a korai középkorban                                          (Blickle, Peter)                    1994/2.  79

Kucskin, V. A.: Alekszandr Nyevszkij                                                                              (Kurunczi Jenő)                  1998/2.  81

Kurukin, I. V.: Anna Leopoldovna                                                                                    (Bodnár Erzsébet)               1998/3.  85

Kwass, Michael: Az adófizetők királysága – a XVIII. századi Franciaország             (Fodor Mihályné)               1998/3.  88

Lange, Hermann: A középkori glosszátorok                                                                    (Szabó Béla)                        1999/3.  67

Lavrov, A. Sz.: Egy XVII. századi orosz „nyugatos”, Vaszilij Golicin herceg             (Bodnár Erzsébet)               1998/3.  68

Leblanc-Ginet, Henri: Legendás lovagok (Masseglia                                                    Oliver–Falussy József)       1997/2.  73

Lerner, Robert E.: Álomértelmezés a középkorban                                                          (Pósán László)                     1997/2.  80

Leyser, Karl: A XÍ. század: a nagy átalakulás időszaka                                                 (Pósán László)                     1994/1.  30

Lockyer, Roger – O’Sullivan, Dan: A Tudorok korszaka                                               (Aszalós Éva)                       1999/2.  80

Lyon, Bryce: A középkori vadászat                                                                                  (Niederhauser Emil)           1999/1.  88

Macek, Josef: A középkori cseh nemességről                                                                 (Hamberger Judit)              2000/2.  60

Magnou-Nortier, Elisabeth: A feudalizmus válsága                                                       (Papp Imre)                          1997/2.  66

Marsina, Richard (szerk.): Szlovákia az idegenek szemével                                           (Niederhauser Emil)           2001/3.  72

Marsina, Richard: A kora középkori Szlovákia                                                                (Niederhauser Emil)           2001/3.  73

Minois, Georges: Földnélküli János fekete legendája                                                    (Kisérdi Viktória)               1994/2.  82

Misztal, Mariusz: Bankett az Erzsébet-kori Angliában                                                   (Nagy László Kálmán)       1994/2.  93

Morozova, L. Je.: Borisz Godunov, az első választott cár az orosz trónon                 (Bodnár Erzsébet)               1999/2.  84

Nagy Margit: Az avarok Budapest területén                                                                   (Erdélyi István)                   2000/2.  54

Nederman, Cary J.: A politikatudomány kezdetei a XII. században                             (Aszalós Éva)                       1997/1.  47

Neuhausen, Karl August: Petrarca és Mercurius                                                           (Kiséry Zsuzsanna)             1997/1.  50

Neupfarrplatzi aranykincs. Késő középkori éremlelet Regensburgban                       (Buza János)                        1998/1.  78

Petruhin, V. Ja. – Rajevszkij, D. Sz.: Az oroszországi népek az őskorban és a kora középkorban (Erdélyi István)             1999/1.  84

Pohl, Walter: A korai középkor kutatása Ausztriában                                                   (Pósán László)                     1995/1.  70

Prinzig, Günter és Salamon, Maciej (szerk.): Bizánc és Kelet-Európa                          (Niederhauser Emil)           2000/3.  67

Prlender, Ivica: Az 1426-os tatai megegyezés és Zsigmond védelmi rendszere                         (Bíró László)                        1994/1.  34

Prédikáció és a keresztes eszme propagandája                                                               (Györkös Attila)                  1999/2.  67

Pétré-Grenouilleau, Olivier: Néger rabszolgakereskedelem                                           (Kun Tibor)                          1998/3.  73

Rekettyés Mária: Lengyel–magyar kapcsolatok 1490–1526                                          (Szabó Piroska)                  2001/1.  48

Rosner Gyula: Avar kori temető Szekszárdon                                                                 (Erdélyi István)                   2000/3.  63

Rowell, S. C.: Litvánok a nyugati királyi udvarokban, 1316–1400                                (Fodor Mihályné)               1998/2.  87

Schmid, Wolfgang: Kutak a középkorban                                                                        (Pósán László)                     1999/2.  61

Schubert, Gabriella: Markó királyfi nyomában                                                                (Sipőcz László)                    1999/1.  90

Sczanieszki, Michal–Wiczański, Andrzej–Grodziski, Stanisław: Tanulmányok a lengyel nemesség történetéből (Papp Imre) 1992/1.  42

Spavácek, Jiri: A tekintély elvének válsága a XIV. században                                      (Niederhauser Emil)           1995/1.  75

Susárin, V. P.: A korai magyar történet – orosz szemmel                                               (Erdélyi István)                   1998/2.  69

Tettamanti Sarolta: Avarkori temető (Vác-Kavicsbánya)                                              (Erdélyi István)                   2001/3.  70

Thorau, Peter: II. Frigyes hadserege                                                                                 (Pósán László)                     2000/2.  56

Torrisi, Maria: Palermói Szent Rozália – bizánci keresztény szent(?)                           (Ivancsó István)                   2000/3.  75

Török Gyula: Egy avarkori temető (Halimba)                                                                   (Erdélyi István)                   1999/3.  62

Vargas Gonzalez, Alejandro: A cigányok Spanyolországban a Bourbonok idején   (Rozsnyai Jenő)                   1998/3.  78

Verger, Jacques: Héloise és Abélard szerelmes levelei vajon hamisítványok-e?                       (Kisérdi Viktória)               1994/2.  89

Vianello, Francesco: Ki volt Wacho? A langobard királyi ház személyneveinek vizsgálata (Pósán László)                       1996/2. 68

Weitzel, Jürgen: Törvénykezési szövetség és jog. Vizsgálódások a frank-német középkori jogértelmezésről (Blickle, Peter) 1994/2.  75

Wurm, Helmut: A középkori német népesség táplálkozása                                           (Pósán László)                     1993/1.  56

Yusufoglu, Hicran: Oszmán–magyar kapcsolatok a kezdetektől 1402-ig                    (Dávid Géza)                        1997/2.  83

Čižek, Antonin: Két évezred szentjei                                                                                (Ivancsó István)                   2001/2.  54

 

Kora újkor

 

A francia és indián háborúk. Mítosz és valóság                                                             (Vraukó Tamás)                  1997/3.  74

Allen, Robert C.: Az agrárfundamentalizmus és angol mezőgazdaság                        (Fodor Mihályné)               1994/1.  62

Andor Eszter és Tóth István György (szerk.): A vallás határai (1400–1750)              (Niederhauser Emil)           2001/3.  85

A szultáni tanács jegyzőkönyvei                                                                                      (Dávid Géza)                        1994/2.  99

Beck, Rainer: Unterfinning. Falusi élet a XVIII. század elején                                       (Gőz Pál)                              1994/2. 102

Belenguer, Ernest: A XVI. századi spanyol hegemónia                                                 (Giró-Szász András)           2000/1.  80

Bercé, Yves-Mariae: Richelieu: egy ambiciózus férfi                                                      (Kisérdi Viktória)               1994/1.  36

Bots, Hans -Waquet, Françoise: Az irodalmárok „köztársasága”                                (Kun Tibor)                          1999/3.  76

Brătescu, G.: Az első román orvosi nyomtatványok (1581–1820)                                (Miskolczy Ambrus)            1995/2.  79

Campa, Arthur L.: A Kanári-szigetekről Texasba                                                            (Kökény Andrea)                                2001/1.  62

Carmilly, Moshe: Spanyol zsidó (szefárd) közösségek Erdélyben és a Bánátban a XVII–XIX. században (Mikó Katalin) 1993/1.  67

Ceauşu, M. Ş. és Kakucs Lajos könyveiről: Újabb romániai tájtörténeti monográfiák             (Stelian Mândruţ)               2001/1.  67

Corfield-Francis Bremer, Penelope J.: Vallási pluralizmus a György-kori Angliában                 (Aszalós Éva)                       1998/2.  94

Cornette, Joel: Udvari erkölcsök és szokások                                                                 (Kisérdi Viktória)               1993/2.  90

Cornette, Joel: XIII. Lajos a gyermek király                                                                     (Kisérdi Viktória)               1997/3.  65

Dilcher, Gerhard: Az 1794-es porosz Általános Polgári Törvénykönyv                      (Stipta István)                      1995/1. 100

Ditt, Karl – Pollard, Sidney: A háziipartól a gyárig Nyugat-Európa len- és gyapotvidékein (Karl Heinrich Kaufhold) 1993/1.  71

Dufourcq, Elisabeth: A jezsuiták tengerentúli tevékenysége                                       (Kun Tibor)                          2001/2.  61

Dunning, Chester: Oroszország a XVI–XVII. század fordulóján                                  (Sashalmi Endre)                2001/2.  64

Dölemeyer, Barbara: Frankfurti jogászok a 17–18. században                                       (Szabó Béla)                        1994/1.  57

Eltis, Davis: Az európaiak és az afrikai rabszolgák                                                         (Fodor Mihályné)               1995/2.  74

Ernst, Hildegard: Spanyol–osztrák tárgyalások, 1632–1637                                          (Anderle Ádám)                   2000/2.  76

Fragnito, Gigliola: Bíborosi udvartartások a XVI. századi Rómában                            (Fodor Mihályné)               1995/1.  77

Fuchs, Ralf-Peter: Boszorkányvádak az injúria-eljárás gyakorlatában                        (Gyulai Andrea)                  1997/1.  70

Gates-Coon, Rebecca: Az Esterházy-birtokokról                                                            (Hidas, Peter I.)                   1999/3.  80

Havanova, O. V.: Nemzet, haza, hazafiság a magyar politikai kultúrában: az 1790-es év mozgalma (Niederhauser Emil) 2001/1.  74

Hernán, David García – Hernán, Enrique García: A lepantói csata                              (Korpás Zoltán)                  2000/2.  71

Hoffman, Philip T., Postel-Vinay, Gilles és Rosenthal, Jean-Laurent: Párizs hitelpiaca az ancien regime idején (Fodor Mihályné) 2000/1.  75

Hoyle, R. W.: A kolostorok feloszlatása VIII. Henrik idején                                         (Fodor Mihályné)               1997/1.  52

Hughers, Lindsey (szerk.): Az orosz történelem moszkvai szakasza                            (Kurunczi Jenő)                  1995/2.  82

Iszlamov, T. M.: A Rzeczpospolita felbomlása                                                                (Gebei Sándor)                    2000/2.  83

Kaak, Heinrich: A Gutsherschaft. Elmélettörténeti kutatások az Elbától keletre fekvő terület agrárviszonyairól (Peter Blickle) 1994/2.  97

Kaiser, Daniel H.: Városi háztartások a XVIII. századi Oroszországban                      (Fodor Mihályné)               1994/2. 106

Kaiser, Thomas E.: John Law rendszere és az abszolutizmus                                       (Fodor Mihályné)               1992/1.  67

Kamenszkij, A. B.: A XVIII. századi reformok Oroszországban                                    (Szili Sándor)                      2001/3.  92

Kamenszkij, A. B.: II. Katalin társadalompolitikája                                                         (Bodnár Erzsébet)               1996/1.  96

Kamenszkij, A. B.: Nagy Katalin                                                                                        (Niederhauser Emil)           1999/3.  82

Kivelson, Valerie A.: Az ördög elvette az eszét! (Az 1648. évi moszkvai felkelés) (Fodor Mihályné)                  1994/1.  52

Klemm, Volker: A Thaer-reneszánszról                                                                             (Szávai Ferenc Tibor)        1995/1. 103

Knights, Mark: Az 1680-as londoni óriás petíció                                                            (Fodor Mihályné)               1993/2.  94

Kónya Péter: Az eperjesi vésztörvényszék, 1687                                                            (Jeney-Tóth Annamária)   1997/1.  67

Lavrov, Alekszandr: Szofja Alekszejevna cárkisasszony régenssége                         (Szili Sándor)                      2001/2.  74

Lemajić, Nenad: A Bakićok Magyarországon                                                                 (Pál Tibor)                           1996/1.  72

Liechtenan, F.-D.: Útleírások a cári Oroszországról                                                        (Révay Valéria)                   1995/1.  82

Lumperdean, Ioan: Az erdélyi román gazdasági irodalom 1850-ig                               (Csetri Elek)                        2001/1.  70

Moriceau, Jean-Marc: Agrárforradalom a XVII. századi Franciaországban                (Papp Imre)                          1994/2. 113

Mutarelli, Donato: A Serenissima bukása                                                                        (Pete László)                        1997/3.  78

Naumov, V. P.: Erzsébet, I. Péter leánya                                                                           (Bodnár Erzsébet)               1995/1.  92

Orovio, Consuelo Naranjo; Motes, Jordi Maluquer de: Spanyol bevándorlás Kubában (Anderle Ádám)                          1997/1.  58

Pall, Francisc: Egy erdélyi püspök: Inochentie Micu-Klein (1745–1768)                    (Csetri Elek)                        1998/1. 100

Parker, Geoffrey: A reformáció első évszázada                                                               (Fodor Mihályné)               1993/2.  85

Parvev, Ivan: A Habsburgok és az Oszmán Birodalom a XVII. század végén                            (Niederhauser Emil)           1994/2.  99

Pavlenko, Ny. I.: Borisz Petrovics Seremetyev (1652–1719)                                          (Gebei Sándor)                    1995/2.  86

Pavlenko, Ny. I.: Szavva Lukics Vlagyiszlavics-Raguzinszkij (1668–1738)                 (Gebei Sándor)                    1996/1.  89

Payne, Stanley G. (szerk.): A spanyol carlismo                                                               (Anderle Ádám)                   1999/2.  90

Pelan, Jiří: Petrarca recepciója Csehországban                                                                (Kiséry Zsuzsanna)             1998/2.  92

Plotnyikov, A. B.: N. I. Panyin alkotmánytervezetei Oroszországban                         (Kurunczi Jenő)                  2001/2.  81

Poggi, Vincenzo: A jezsuiták és Grúzia                                                                            (Szabó Tamás)                     1995/1.  82

Pollard, Sidney: Regionális és interregionális gazdaság (Európa, XVII–XIX. század)              (Lévai Csaba)                      1995/2.  97

Preobrazsenszkij, A. A. – Morozova, L. Je. – Gyemidova, Ny. F.: Az első Romanovok (Szili Sándor)                                2001/2.  69

Price, Munro: A holland affér és az ancien régime bukása, 1784–1787                       (Fodor Mihályné–Révay Valéria) 1996/2.  80

Priester, Peter: Zeeland tartomány agrártörténete                                                          (Földvári Péter)                  2000/2.  67

Reformvita és szociális valóság                                                                                         (Barabásné Deme Zsuzsa)                 1997/3.  68

Rehberg, Rolf: Az angol forradalom külpolitikai dimenziói                                            (Pósán László)                     1994/1.  42

Rehberg, Rolf: A Stuart-uralom összeomlása. Skócia és az angol forradalom, 1637–1641 (Pósán László)           1995/1.  87

Retegan, Simion: Az erdélyi román iskolaalapítás nagy korszaka                                (Egyed Ákos)                       1996/2.  78

Romanowski, Andrzej: Szaniszló Ágost utolsó temetése                                              (fordította: Takács Ibolya)                 1996/1.  99

Russel, Conrad: Az angol polgárháború okai                                                                  (Timár Attila)                       1996/1.  75

Sahlins, Peter: Franciaország „természetes” határai                                                       (Fodor Mihályné)               1992/1.  57

Salmonowicz, Stanislaw: A vallási türelem újbóli megszilárdulása a felvilágosodás kori Lengyelországban (Csabai László) 1995/1.  96

Sarosac, Đuro: Boszniai horvátok Pécs környékén                                                        (Takács Éva)                        1995/2.  93

Spruyt, B. J.: Magyarországi Mária és a vallásreform                                                    (Fodor Mihályné)               1995/2.  69

Szafonov, M. M.: A kegyvesztett Szuvorov                                                                   (Bodnár Erzsébet)               1994/2. 119

Szorokin, Ju. A.: Alekszej Mihajlovics cár                                                                       (Czövek István)                   1994/1.  48

Udvari István: A ruszinok XVIII. századi művelődéstörténetéről és nyelvészetéről                (Ivancsó István)                   2001/1.  64

Vidal Sales, José Antonio: A spanyol királynék                                                             (Anderle Ádám)                   1996/1.  85

Vilar, Enriqueta Vila: „Indiázni”                                                                                          (Anderle Ádám)                   1997/1.  63

Volkova, I. V. – Kurukin, I. V.: Palotaforradalmak Oroszországban a XVII–XX. században (Bodnár Erzsébet) 1996/1.  79

Witan, Marcin Jerzy: Jean Calas pere – A XVIII. századi francia vallási intoleranciáról (Nagy László Kálmán)                1994/2. 110

 

A XIX. század története

 

Abramov, V. F.: Az orosz zemsztvo-önkormányzat                                                        (Kurunczi Jenő)                  1997/2. 109

Adalékok a rabszolgaság történetéhez (az Académie des Sciences d’Outre-Mer kiadása) (Kun Tibor)                              2000/3.  86

Aerts, Erik – Beau, Claude – Singers, Jean (szerk.): Liberalizmus és paternalizmus a XIX. században

                                                                                                                                                (Lévai Csaba–Papp Imre)                 1994/1.  84

Aerts, Erik – Crouzet, Francois (szerk.): A francia háború gazdasági hatásai            (Papp Imre–Lévai Csaba)                 1994/1.  66

Afrika általános története. VI. Afrika a XIX. században az 1880-as évekig                 (Kun Tibor)                          1998/1. 114

A londoni ipar szerepe a XIX. század első felében                                                         (Timár Lajos)                       1998/2.  97

A modern német zsidóság keletkezéstörténete                                                               (Barabás László)                                 1992/1.  93

Ananyics, B. V.: Oroszországi bankházak (1860–1914)                                                  (Kurunczi Jenő)                  1994/1. 114

Arcella, Luciano: Afrika az „ígéret földje” és az afro-amerikaiak                                  (Kun Tibor)                          2001/3. 105

Arlettaz, Silvia és Gerald: Bevándorlás Svájcba 1848 óta – Egy készülő értekezésből (Révay Valéria)                               1993/2. 105

Bartlett, C. J.: Palmerston után – Britannia és az Ibériai-félsziget 1865–1876              (Bodnár Erzsébet)               1995/1. 113

Berindei, Dan: Az 1848-49-es román forradalom                                                             (Egyed Ákos)                       1999/1. 121

Beszedits, Stephen: Magyar katona a Konföderáció fogságában                               (Vida István Kornél)          2001/3. 108

Betti, Claudio Mario: Gyarmatosítás és hittérítés Kelet-Afrikában                              (Kun Tibor)                          2000/3. 101

Bister, Feliks J.–Vodopivec, Peter (szerk.): Szlovén-német kulturális együttélés (1800–1939) (Bíró László)       2000/1.  85

Bohanov, A. N.: A Romanovok szerelmi ügyei                                                               (Niederhauser Emil)           2001/2.  85

Boller, Paul F.: A Fehér Házban is csak emberek laknak                                                (Varga Zsolt)                       2000/1.  83

Bolovan, Ioan: Erdély népessége 1848 és 1918 között                                                   (Egyed Ákos)                       2001/1.  90

Bolovan, Sorina Paula: A család az erdélyi falvakban a XIX. század végén              (Kocsis Lajos)                      2000/2. 110

Boriszjonok, Ju. A. – Olejnyikov, D. I.: Mihail Alexandrovics Bakunyin                    (Czövek István)                   1994/2. 151

Bret, Patrice: Napóleon egyiptomi expedíciója                                                                (Kisérdi Viktória)               1999/2.  99

Breuilly, John: Liberalizmus és burzsoázia – Németország az összehasonlítás tükrében (Fordította: Fodor Mihályné) 1994/2. 127

Brown, David: Újgazdagok földvásárlásai Angliában (1850–1869)                             (Tímár Attila)                       2000/2. 105

Buchsteiner, Ilona: Mecklenburg mezőgazdasága és társadalma a XIX. században                 (Szántó Mariann)               2000/3. 106

Chwalba, Andrzej: Lengyelek és oroszok (1864–1915)                                                  (Maciej Szymanowsky)      2001/1.  88

Ciubota, Viorel – Lazin, Gheorge etc. (szerk.): Szatmár és Szilágy megyék 1944 és 1950 között) (Szász Zoltán) 1999/1. 112

Clay, C. B.: Orosz etnográfusok a birodalom szolgálatában, 1856–1862                     (Kurunczi Jenő)                  1996/2.  91

Cogoi, Giancarlo: Az olasz risorgimento és az Olasz Királyság történetének alapvonásai (1815–1914) (Bodnár Erzsébet) 1999/2. 104

Crossick, Geoffrey – Haupt, Heinz-Gerhard: Az európai kispolgárság társadalomtörténete (Gyáni Gábor)       1997/1.  83

Csemerisszkaja, M. I.: Pjotr Jakovlevics Csaadajev                                                        (Bodnár Erzsébet)               1996/1. 115

Csernuha, V. G.: III. Sándor                                                                                                (Czövek István)                   1993/2. 112

Davidoff, Leonore: Szolga és feleség a XIX. századi Angliában                                  (Kiss Angelika)                   1999/3.  98

Dolbilov, M. D.: Az orosz jobbágyfelszabadítás pénzügyi kérdései                           (Kurunczi Jenő)                  2001/2. 106

Drescher, Seymour: Miért lesznek ritkábban forradalmak a jövőben? – Tocqueville figyelmen kívül hagyott jóslata (Fodor Mihályné) 1993/1. 89

Fich, Nancy: A vidék és az antiszemitizmus a  Dreyfus-ügy idején Franciaországban             (Mikó Katalin)                    1993/1. 93

Filip, Andrzej: Egyiptom és népe a napóleoni propagandában                                    (Nagy László Kálmán)       1995/2. 108

Formichi, Gianluca: Az itáliai forradalom (1848)                                                              (Pete László)                        1997/2. 101

Gaillard, Jean-Michel: Sedan, 1870                                                                                    (Kiss Ágnes)                         2000/2. 108

Geyr, Géza Andreas von: Wekerle Sándor, 1848–1921                                                  (Stelian Mândruţ)               1995/1. 121

Gleijeses, Piero: Az Egyesült Államok és spanyol–amerikai függetlenségi háború (Mikó Katalin)                    1993/1. 100

Gorjuskin, L. M. – Bocsanova, G.A. – Nozdrin, G.A.: A népi mezőgazdaságtan Szibériában (Kurunczi Jenő)   1995/1. 116

Gostentschnigg, Kurt: Az osztrák–magyar albanológia                                                (Csaplár Krisztián)            2001/2. 115

Groszul, V. Ja.: Az újkori orosz diplomácia alkotmányos törekvései                            (Bodnár Erzsébet)               1997/2.  86

Gruner, Wolf D.: Az egyesült Európa gondolata, XIX–XX. század                             (Kun Tibor)                          1999/2. 108

Harnisch, Hartmut: Porosz agrárreformok, parasztok és kapitalizmus                         (Josef Mooser)                     1994/1. 105

Hill, Rolland: Lord Acton                                                                                                    (John Lukacs)                      2001/3. 116

I. Sándor                                                                                                                                (Czövek István)                   1992/1.  76

Jacsmenyihin K. M.: Arakcswejev                                                                                    (Czövek István)                   1993/1.  79

Janowski, Maciej: A lengyel liberalizmus                                                                         (Lagzi Gábor)                      2001/2.  89

Jefremenko, A. V.: A sztolipini földreform agronómiai nézőpontból                           (Kurunczi Jenő)                  1998/1. 104

Jessen, Ralph: Rendőrség és népjólét Poroszországban                                               (Csabai László)                   1996/1. 108

Jordán, Pilar García és Vila, Núria Sali i (szerk.): Amazónia kolonizációja                   (Tóth Ágnes)                        1999/2. 101

Jordán, Pilar García: Egyház és hatalom Peruban                                                            (Anderle Ádám)                   1996/1. 126

Kaspi, Andr‚: A Ku-Klux-Klan                                                                                          (Kisérdi Viktória)               1997/1.  79

Keegan, John: Katonaföldrajz Észak-Amerikában                                                          (Vida István Kornél)          2000/1.  89

Kelly, T. Mills: Az USA és Magyarország 1848–49-ben                                               (Fodor Mihályné)               1996/1. 120

Klinge, Matti: A cári Finnország                                                                                       (Erdélyi Pálma)                   2000/1.  95

Komora, Pavol: A millennium a magyarországi szlovákok körében                             (Niederhauser Emil)           1997/1.  81

Kovačević, Duško M.: Jakov Ignjatović. Politikai életrajz                                             (Pál Tibor)                           1996/1. 112

Krause, Thomas: A hannoveri büntető törvénykönyv (1840)                                      (Bató Szilvia)                       1999/3.  90

Macho, Peter: Az önálló Szlovákia koncepciója az 1860-as években                          (Niederhauser Emil)           1995/2. 114

Mackenzie D.: Az orosz külpolitika, 1815–1917                                                               (Kurunczi Jenő)                  1997/1.  74

Maior, Liviu: Újabb könyv az 1848–1849-es évek román–magyar viszonyáról          (Egyed Ákos)                       1999/3.  92

Martinez de Codes, Rosa María: A katolikus egyház a független Amerikában                         (Anderle Ádám)                   1994/1. 102

Medick, Hans: Könyvek egy délnémet faluban (1748–1820)                                        (Margitics Andrea)             1999/2.  94

Mironov, B. N.: Testmagasság és életszínvonal Oroszországban (1821–1910)                         (Kurunczi Jenő)                  2000/2.  95

Morozov, Sz. D.: Oroszország lakossága a XIX–XX. század fordulóján                    (Kurunczi Jenő)                  2001/1.  94

Narinszkij, M. M.: Napóleon a korabeli orosz sajtóban és irodalomban                     (Bodnár Erzsébet)               1993/2.  98

Nemzet és nacionalizmus a tudományban (Ausztria–Magyarország)                         (Niederhauser Emil)           1997/2.  98

Nepein, I. G.: Nyikolaj Mihalkovics nagyherceg, a történész                                       (Bodnár Erzsébet)               1995/2. 122

Nivet, Philippe – Combeau, Yvan: A párizsi helyhatóság                                             (Takács Tibor)                     2001/2.  99

Orosz jobbágyság, amerikai rabszolgaság                                                                       (Révay Valéria)                   1992/1.  86

Šumrada, Janez: A napóleoni Illír Tartományok államjogi berendezkedése                (Szilágyi Imre)                     2000/2.  91

Šuštar, Branko C.: Alsó Šiška, Ljubljana elővárosa                                                        (Szilágyi Imre)                     1998/2. 108

Pančur, Andrej: Uzsora Szlovéniában                                                                              (Szilágyi Imre)                     2001/1.  78

Pavel, Teodor: A cári Oroszország és a vilmosi Németország között                          (Csetri Elek)                        1999/1. 115

Perovšek, Jurij: A szlovén liberálisok és a délszláv kérdés                                           (Szilágyi Imre)                     1997/2. 113

Perrot, Michelle: 1848: a nők forradalma                                                                           (Vadász Sándor)                                 1998/2.  99

Péter László: Az alkotmány fejlődése Magyarországon                                                (Niederhauser Emil)           2001/1.  84

Petrov, F. A.: Az állami intézményrendszer átalakításának zemsztvo-liberális tervei Oroszországban (1870–80-as évek)

                                                                                                                                                (Kurunczi Jenő)                  1995/2. 117

Phillips, John A. – Wetherell, Charles: Az 1832. évi nagy reform-törvény és Anglia politikai modernizációja (Lévai Csaba) 1996/2.  85

Pichler Tibor: A szlovák politikai gondolkodás a XIX. században                               (Vesztróczy Zsolt)                2000/2.  88

Rabkina, N. A.: Konsztantyin Leontyev „bizantizmusa”                                               (Kurunczi Jenő)                  1993/2. 119

Ramacs, Janko: A dél-magyarországi ruszinok letelepülése                                         (Udvari István)                    1992/1.  97

Ritter, Gerhard A.: Munkások Németországban 1871-től 1914-ig                                 (Karl Heinrich Kaufhold)                 1993/2. 109

Rubinstein, W. D.: Az ipar hanyatlása Nagy-Britanniában?                                         (Timár Attila)                       1998/2. 102

Rumi, Giorgio: Vallás és haza. Vincenzo Gioberti, a politikai gondolkodó                  (Pete László)                        2000/3.  96

Rupignič, Guido: Foglalkozása: összeesküvő                                                                 (Pete László)                        1998/3. 100

Schroeder, Paul W.: Hatalmi egyensúlyon nyugodott a Szent Szövetség?               (Mikó Katalin)                    1993/1.  84

Schroeder, Paul: A Szent Szövetség hatalmi rendszere                                                 (Sarnyai Csaba Máté)       1999/1. 108

Schulze, Max-Stephan: Ausztria–Magyarország gépipara                                           (Halmos Károly)                                 1997/3.  81

Seier, Hellmut: Bismarck és a kor áramlatai                                                                      (Kozári Mónika)                                 1994/2. 147

Sindall, Rob: Utcai erőszak a XIX. században                                                                 (Gyáni Gábor)                     1995/1. 106

Sinou, Alain: Szenegáli kereskedelmi telepek és gyarmati városok                             (Kun Tibor)                          1997/2. 105

Smith, Mark H.: A régi Dél időfelhasználása összehasonlító perspektívában                           (Lévai Csaba)                      1998/1. 119

Stagg, J. C. A.: Az USA hadseregének társadalmi összetétele      (1802–1815)          (Vida István Kornél)          2000/3.  90

Stimmer, Gernot: Ausztria elitjei 1848–1970 között                                                         (Halmos Károly)                                 2000/2. 100

Szaveljev, P. I.: Az orosz farmerség történeti visszatekintésben                                  (Kurunczi Jenő)                  2000/1. 102

Szekirinszkij, Sz. Sz.: Az oroszországi reformerek                                                            (Kurunczi Jenő)                  1998/3.  95

Turco, Alessia: Afro-amerikaiak az USA kulturális és társadalmi életében                (Kun Tibor)                          2001/3.  99

Tyrrell, Ian: Az amerikai történetírás és az amerikai nemzet                                           (Magyarics Tamás)             2001/2. 111

Unionizmus vagy ökumenizmus?                                                                                      (Orosz László)                      1993/1. 104

Urban, Otto: A cseh társadalom 1848–1918 között                                                         (Baczoni Tamás)                                 1997/1.  87

Viliesid, Lorena Careaga: A fajok háborúja                                                                      (Anderle Ádám)                   2000/1. 100

Vraukó Tamás: Az angliai szegénytörvények, 1834–1914                                                                                             1994/1.  96

Vraukó Tamás: A dolgozó nők és a feminista mozgalom a múlt századi Angliában                                                  1994/2. 172

Vuletic, Vityomir: Dosztojevszkij és a keleti kérdés                                                        (Bíró László)                        1995/1. 110

Wank, Solomon: Az arisztokraták és a politika Ausztriában 1867–1914 között                         (Fodor Mihályné)               1993/1.  97

Weaver, John C.: Túl a végzetes parton. Ausztrália betelepülése, 1826–1852                           (Fodor Mihályné)               1997/2.  91

Wilson, John F.: Brit vállalkozói kultúra és vállalkozástörténet                                   (Pogány Ágnes)                   1999/3.  84

Winkelbauer, Waltraud: Osztrák–chilei kapcsolatok 1918-ig                                        (Kozári Mónika)                                 1993/2. 102

Zaharova, L. G.: II. Sándor                                                                                                  (Czövek István)                   1993/1.  73

Zirjanov, P. N.: Az orosz kolostorok és a szerzetesség a XIX.században és a XX. század elején (Kurunczi Jenő)            1998/1. 109

 

A XX. század története

 

1956: A robbanás román, jugoszláv és szovjet visszhangja                                         (Lipcsey Ildikó)                   1998/2. 151

A boszniai polgárháború gyökerei                                                                                    (Bíró László)                        1997/3. 127

Adams, Tenley: A Karta ’77 és a Munkásvédelmi Bizottság Küzdelem az emberi jogokért Csehszlovákiában és Lengyelországban

                                                                                                                                                (Mikó Katalin)                    1993/1. 125

Aga-Rossi, Elena–Zaslavsky, Victor: Togliatti és Sztálin                                             (Barabás Balázs)                                2000/1. 135

A hidegháború kialakulása. A Kennan-Lukacs levelezés                                             (Fodor Mihályné)               1999/3. 138

A kommunista rendszer bevezetése Romániában: a társadalom és a kommunizmus sokkhatása (Bogyirka Emil)             1996/2. 123

Alföldy Géza: Magyarország 1956-ban                                                                            (Szőke Domonkos)              1998/2. 148

Alpern Engel, Barbara: Élelmiszer-lázadások Oroszországban az I. világháború idején           (Fodor Mihályné)               1998/3. 108

A madagaszkári felkelés (1947)                                                                                          (Kun Tibor)                          2000/1. 131

A magyar 1956 és Lengyelország                                                                                      (Révész László)                    1996/2. 128

A mensevikek                                                                                                                       (Jemnitz János)                   2000/3. 128

Anderson, Sheldon: Minden második Lengyelországnak szánt dollár Oroszországba jut (Fodor Mihályné)    1993/1. 121

Anfimov, A. M.: Sztolipin reformjai és történelmi hátterük                                           (Kurunczi Jenő)                  1999/1. 125

Appel, Michael: Werner Sombart, a modern kapitalizmus történésze és teoretikusa                (Karl Heinrich Kaufhold)                 1993/1. 111

Arnason, Johann P.: A kommunizmus és a modernség                                                 (Fodor Mihályné)               2001/2. 133

A Szudoplatov-emlékirat                                                                                                    (Kisérdi Viktória)               1995/2. 154

Atienza, Tony – Preston, Paul: A spanyol polgárháború                                             (Jemnitz János)                   2001/3. 126

A Totalitarizmus Tanulmányozására Létrehozott Nemzeti Intézet, Bukarest             (Stelian Mândruţ)               1997/1. 137

Az 1917-es októberi orosz forradalom                                                                              (Vadász Sándor)                                 1997/3.  87

Azaňa, Manuel: „Az elrabolt füzetek”                                                                              (Harsányi Iván)                   1999/2. 119

Az oktatásirányítás eredményei és visszásságai a brazil Estado Nővo idején                           (Szilágyi Ágnes Judit)        1997/2. 124

A XX. század krónikája                                                                                                       (Kun Tibor)                          2001/2. 124

Babuna, Aydin: A boszniai muzulmánok nemzeti fejlődése                                          (Sipőcz László)                    1999/1. 133

Baker, Patrick: A spanyol kommunisták és az átalakulás                                               (Jemnitz János)                   2001/1. 125

Balcar, Jaromir: Az 1919–20. évi csehszlovák földreform                                               (Szántó Mariann)               1999/3. 107

Bandovi, Safet: A muzulmánok háborús tragédiái                                                          (Pósa Krisztián)                  1997/3. 131

Bartov, Omer: A Wehrmacht és a társadalom a Harmadik Birodalomban                   (Fodor Mihályné)               1992/1. 114

Bender, Thomas – Schorske, Carl E. (szerk.): Átalakuló metropolis New York a századfordulón (Gyáni Gábor)               1994/1. 118

Ben-Moshe, Tuvia: Winston Churchill és a „második front”                                       (Fodor Mihályné)               1992/1. 122

Bergmann, T. és Kessler, M. (szerk.): A kommunizmus eretnekei                                (Gunst Péter)                       1995/2. 133

Bernecker, Walther L., Collado, Carlos (szerk): Seidel Spanyolország Franco után (Pallagi Mária)                   1997/1. 131

Berta, Giuseppe és Monti, Aldino könyvei a XX. századi Olaszországról                  (Pankovits József)               2000/2. 114

Besszmertnyij, Jurij L.: 1991 augusztusa, ahogy egy moszkvai történész látta, avagy a középkorkutatás a szovjet korszakban

                                                                                                                                                (Fodor Mihályné)               1993/1. 129

Birkern, Lawrence: Hitler ideológiája és személyisége                                                   (Miskolczy Ambrus)            2000/1. 112

Björnstjerne Björnson és a magyarországi nemzetiségi kérdés                                    (Vesztróczy Zsolt)                2000/3. 133

Blancpain, François: Haiti és az amerikaiak                                                                      (Kun Tibor)                          2001/1.  98

Bobbio, Norberto önéletrajza. Filozófus a történelemben                                             (Pankovits József)               1998/1. 149

Bodea, Gheorghe I.: II. Károly (magán)élete                                                                    (Kocsis Lajos)                      2001/2. 147

Bogdanova, Rumjana: Bulgária kultúrpolitikai fejlődése (1944 szeptember–1945 szeptember) (Niederhauser Emil) 1994/1. 138

Borogyin, A. P.: Az orosz államtanács reformja                                                              (Kurunczi Jenő)                  2000/2. 118

Boross, Elisabeth A.: Infláció és ipar Magyarországon, 1918–1929                            (Pogány Ágnes)                   1995/2. 131

Boswell, Laird: Francia–elzászi konfliktus 1940-ben                                                       (Fodor Mihályné)               2000/3. 139

Boyer, Christoph: A bajor kézműipar, 1945–1949                                                           (Kaufhold, Karl Heinrich)                1993/2. 163

Boček, Jaroslav: A cseh kérdés vetületei                                                                         (Hamberger Judit)              1999/1. 145

Braham, Randolph L. (szerk.): A romániai zsidóság tragédiája                                     (Fazekas Csaba)                                 1997/2. 136

Busek, Erhard: XX. századi gondolatok Közép-Európáról                                            (Szántó Mariann)               2000/3. 155

Bystrický, Valerián: Eduard Beneš és Szlovákia (1918–1938)                                       (Niederhauser Emil)           1996/1. 133

Calic, Marie-Janiene: A háború Bosznia-Hercegovinában                                            (Sipőcz László)                    1996/2. 142

Canal, Joseph: Franciaország katonapolitikája Afrikában                                             (Kun Tibor)                          1999/1. 158

Centalisták és autonomisták küzdelme a szlovén politikában (1918–1929)                 (Szilágyi Imre)                     1995/2. 127

Christen, Xavier de: A Francia Unió és Indokina                                                           (Kun Tibor)                          1998/3. 151

Churchill, Winston S.: A második világháború képekben                                             (Gosztonyi Péter)                1998/2. 136

Cierna-Lantayová, Dagmar: A magyar kisebbség Szlovákiában, 1944–1948              (Niederhauser Emil)           1997/1. 120

Călin Zarojanu, Tudor: Corneliu Copusu élete                                                                (Lipcsey Ildikó)                   1998/2. 144

Cornwall, Mark: Hírek, rémhírek és a cenzúra Ausztria–Magyarországon (1914–1918) (Fodor Mihályné)         1994/1. 125

Cornwell, John: XII. Pius pápa                                                                                           (Garai Ildikó)                      2000/2. 142

Cottrell, Philip L. (szerk.): Közép-Európa pénzügyei (1918–1994)                                (Pogány Ágnes)                   1998/2. 134

Courtois, Stephane: Hogyan foglalta el Sztálin a kelet-európai országokat?             (Masseglia Oliver–Falussy József) 1997/2. 151

Cseh értelmiségiek 1956-ról                                                                                                (Hamberger Judit)              1998/1. 157

Csicsovszka, Veszela: A cenzúra Bulgáriában (1952–1956)                                          (Niederhauser Emil)           1992/1. 130

Cvetkov, Plamen: Az autoritarizmus a két világháború között                                      (Niederhauser Emil)           1993/1. 113

Deak, George: Magyarország gazdasága és a GYOSZ                                                   (Kurunczi Jenő)                  1993/2. 133

Dimoser, Dietmar: Kuba 1989 után                                                                                    (Rozsnyai Jenő)                   1997/3. 134

Dumin, Sztanyiszlav: A száműzött Romanovok                                                              (Niederhauser Emil)           2000/1. 106

Eberhardt, Piotrz: Nemzetiségi kérdés Ukrajnában                                                         (Révész László)                    1997/2. 120

Egy olasz kötet az 1956-os forradalomról                                                                         (Réti György)                       1997/2. 134

Egy szovjet diplomata Washingtonban                                                                           (Esztergályos Ferenc)        1997/3. 124

Egy államjogász a forradalmi átalakulások idején: Gerhard Anschütz (1867–1948)   (Szabó István)                      1998/3. 148

Eiroa, Matilde: A Franco-rendszer első évei Málagában                                               (Harsányi Iván)                   1997/3. 107

Eiroa, Matilde: Franco kelet-középeurópai kapcsolatai                                                  (Harsányi Iván)                   2001/3. 146

Eisenberg, Christiane: A futball Németországban 1890 és 1914 között                       (Csabai László)                   1996/1. 130

Elliott, Larry – Atkinson, Dan: A bizonytalanság kora                                                  (Jemnitz János)                   2000/3. 151

Engerman, David C.: A szovjet gazdaságfejlesztés ára                                                  (Fodor Mihályné)               2001/1. 109

Epizódok Spanyolország történetéből – két kötetben                                                   (Zalai Anita)                        1998/3. 128

Fakiolas, Efstathios T.: Kennan Hosszú Távirata és az NSC–68-as memorandum a hidegháború korszakából

                                                                                                                                                (Fodor Mihályné)               1999/1. 161

Fausto, Boris: A Sao Paulóba irányuló bevándorlás histográfiája                              (Szilágyi Ágnes Judit)        1994/2. 154

Felice, Franco De: Náci irtóhadjárat az olasz polgári lakosság ellen                            (Kun Tibor)                          2001/1. 115

Firsov, Jevgenif F.: Az oroszországi cseh és szlovák nemzeti felszabadító mozgalom             (Niederhauser Emil)           1995/2. 125

Fókuszban: Kelet- és Közép-Európa. Tranzitológiai munkák spanyol nyelven                         (Harsányi Iván)                   1998/3. 159

Foglesong, David S.: Wilson és a bolsevik forradalom                                                 (Glant Tibor)                       1997/3.  90

Fritzsche, Peter: Repülési őrület Németország feltámadása                                          (Fodor Mihályné)               1994/1. 130

Gaddis, John Lewis: A hidegháború első szakasza                                                        (Barta Róbert)                     1999/3. 157

Gajda, F. A.: A februári forradalom és az Állami Duma                                                  (Lakatos Judit)                    1999/1. 130

Gallo, Max: Mussolini végnapjai                                                                                       (Masseglia Oliver–Falussy József) 1996/1. 146

Garlicki, Andrzej: Lengyelország az első világháború után                                           (Schmidt Andrea)                1997/2. 116

Gentile, Emilio: Olaszország és a nemzet-mítosz a XX. században                               (Kun Tibor)                          1998/2. 122

Gilbert, Felix – Large, David Clay: Az európai korszak alkonya 1890-től napjainkig                 (Papp Péter)                        1996/2. 95

Godina, Irena Gantar: A szláv kölcsönösség a századfordulón                                    (Szilágyi Imre)                     1997/1. 91

Gómez, Hipolito de la Torre: Az Ibériai-félsziget országainak kapcsolatai (1931–1936) (Harsányi Iván)                              1994/2. 161

Gorodetsky, G.: A nagy tévedés. Sztálin és a németek támadása                                (John Lukacs)                      2000/3. 145

Grandhomme, Jean-Noel: Budapest 133 napja                                                                (Vadász Sándor)                                 2000/1. 110

Griesser-Pečar, Tamara: Az egyház helyzete Szlovéniában 1941 és 1947 között        (Szilágyi Imre)                     1998/3. 141

Gusy, Christoph: A weimari alkotmány módosítása                                                       (Szabó István)                      1998/1. 133

Hanzel, Vladimir: A csehszlovákiai „bársonyos forradalom” műhelytitkai                 (Hamberger Judit)              1994/1. 143

Heinemann, Winfried – Wiggershaus, Norbert: Az 1956-os esztendő                        (Gosztonyi Péter)                1999/2. 141

Heresch, Elisabeth: Raszputyin – szerepeinek fogságában                                          (Pallagi Mária)                   1998/1. 127

Hlevnyuk, O. V.: A Politbüró                                                                                             (Sinkovicz István)               1999/3. 122

Horváth Gyula: A latin-amerikai populizmus                                                                   (Rozsnyai Jenő)                   1999/1. 167

Horvátország 1941–45-ben                                                                                                 (Bíró László)                        1997/2. 143

Háy, Eva: A barikád mindkét oldalán                                                                                (Gosztonyi Péter)                1994/2. 180

Hughes, James: A sztálini gabonagyűjtési politika és az urali-szibériai módszer                      (Fodor Mihályné)               1995/2. 136

Iszlamov, Tofik Muszlimovics (főszerk.): A Szovjetunió és az erdélyi kérdés (1940–1946) (Seres Attila)                            2001/3. 130

Jackson, Gabriel: Röntgenkép a XX. századról                                                               (Harsányi Iván)                   2000/3. 110

Janeiro, Helena Pinto: Portugál–francia kapcsolatok a II. világháborúban                (Szilágyi Ágnes Judit)        2000/2. 139

Jan Masaryk                                                                                                                         (Niederhauser Emil)           1997/3. 114

Jarov, Sz. V.: Paraszti megmozdulások Északnyugat-Oroszországban (1918–1919) (Sinkovicz István)               2000/3. 135

Jones, Mark Wickham: Jobbra át – Thatcher módra                                                      (Barta Róbert)                     1998/1. 162

Jordánia külkereskedelme 1980–1992                                                                                (Abu Salam Abdel Naser) 1999/2. 149

Julliard, Jacques: Mitterand – Az utolsó 237 nap                                                           (Takács Tibor)                     2001/1. 129

Kamenec Ivan: A szlovák Államtanács, 1939–1945                                                        (Niederhauser Emil)           1997/1. 118

Karsten, Klaus: Birodalmi adópolitika a Weimari Köztársaságban                              (Szabó István)                      1996/2. 109

Kershaw, Ian: Hitler                                                                                                             (Rozsnyai Jenő)                   1999/3. 116

Kersten, Krystyna: A lengyel értelmiség és a sztálinizmus                                           (N. Fórizs Emília)               1997/1. 123

Kleinmann, Hans-Otto: A német CDU története                                                             (Krebsz János)                     1996/1. 149

Kochanowski, Jerzy: Az NDK és Lengyelország a 80-as évek elején                          (Nagy László Kálmán)       1998/1. 166

Končar, Ranko: A vajdasági ellenzék (1929–1941)                                                         (Aleksandar Kasaš

                                                                                                                                                fordította: Pál Tibor)           1997/2. 122

Koszik, V.: Ukrajna a II. világháborúban                                                                          (Udvari István)                    1995/1. 136

Kovalcsenko, I. D. és Anfimov, A. M. tanulmányai alapján: Sztolipin reformjai                       (Kurunczi Jenő)                  1993/2. 124

Kreis, Georg: Svájc és a menekültek (1933–1945)                                                           (Barabásné Deme Zsuzsa)                 1999/1. 154

Krinar, Ivan: A szlovénok elnémetesítése a II. világháború idején                              (Szilágyi Imre)                     1997/3. 111

Kroes, Rob: Európa és Amerika                                                                                         (Magyarics Tamás)             2001/2. 154

Kujula, Antti: Orosz politika a Finn Nagyhercegségben (1907–1914)                         (Erdélyi Pálma)                   1999/2. 117

Kurasvili, Borisz Pavlovics: A sztálinizmus történelmi logikája                                    (Kolontári Attila)               1998/1. 138

Landau, Peter: Az 1933-as lipcsei nemzetiszocialista német jogásznapok                  (Szabó István)                      1995/1. 133

Laufer, Jochen: A Szovjetunió és a német valutakérdés (1944–1948)                         (Szántó Mariann)               1999/2. 132

Lavrov, Vlagyimir: Németország diplomáciai cikk-cakkjai a Szovjetunió megtámadása előtt (Fodor Mihályné)                1995/2. 146

Lettrich, Jozef: Az újkori Szlovákia története                                                                   (Hamberger Judit)              1995/1. 124

Lilly, Carol S.: Kommunista propaganda Jugoszláviában, 1944–1948                         (Bíró László)                        1995/1. 139

Lipták, L’ubomír: Szlovákia a XX. században                                                                  (Hamberger Judit)              2000/3. 115

Litvin, M. R. – Naumenko, K. Je.: A Szics-gárda története                                           (Udvari István)                    1993/1. 117

Litván György (szerk.): Az 1956-os magyar forradalom                                                 (Hidas I. Péter)                    2000/2. 151

Livezeanu, Irina: A román kultúr-nacionalizmus                                                             (Lipcsey Ildikó)                   1999/1. 141

Loth, Wilfried: De Gaulle és a szupranacionalizmus                                                       (Barabás László)                                 1992/1. 127

Ludanyi, Andrew (szerk.): Magyarország és a magyar kisebbségek                           (Arday Lajos)                       1998/3. 114

Lukes, Igor: A Szovjetunió és Csehszlovákia a müncheni döntés idején                   (Fodor Mihályné)               1994/1. 134

Lutiis, Giuseppe de: A jelenkori olasz titkok és titkosszolgálatok                                (Pankovits József)               1998/3. 153

Mac Donald, Callum – Kaplan, Jan: Prága a horogkereszt árnyékában, 1939–1945 (Gosztonyi Péter)                1996/1. 144

Magyarország a meghívástól az integrációig                                                                  (Niederhauser Emil)           1999/2. 151

Mammarella, Giuseppe: Olaszország 1945 után                                                               (Kun Tibor)                          2000/1. 140

Mannová, Elena (szerk.): Polgárság és polgári társadalom Szlovákiában                   (Halmos Károly)                                 1998/3. 121

Marie, Jean-Jacques: A Kirov-gyilkosság legújabb megközelítése                             (Kisérdi Viktória)               1995/2. 143

Martin, Terry: A szovjet etnikai tisztogatások története                                               (Fodor Mihályné)               1999/2. 123

Meinander, Henrik: Finnország, 1917–1999                                                                     (Erdélyi Pálma)                   2000/2. 122

Miccoli, Giovanni: XII. Pius és a nemzetiszocializmus                                                   (Vadász Sándor)                                 2001/3. 142

Michálek, Slavomír: Amerikai hitelek és kölcsönök Csehszlovákiának 1945–46-ban                (Niederhauser Emil)           1996/2. 120

Migev, Vladimir: A szocializmus szovjet modellje Bulgáriában                                    (Niederhauser Emil)           1998/1. 154

Milenkovi, Toma: Orosz emigráció Jugoszláviában (1919–1924)                                 (Bíró László)                        1997/3. 94

Milin, Miodrag: Temesvár, 1989. december ...                                                                 (Stelian Mândruţ)               2001/1. 132

Miskiewicz, Ali: Tatár legenda                                                                                           (Takács Ibolya)                   1995/1. 147

Mortimer, Jim: A brit Munkáspárt száz éve                                                                     (Jemnitz János)                   2001/3. 120

Mosca, Rodolfo emlékezete                                                                                               (Herczeg Gyula)                  1994/2. 165

Mândruţ, Stelian: Az erdélyi Román Nemzeti Párt képviselőinek nemzeti mozgalma és parlamenti tevékenysége

                                                                                                                                                (Lipcsey Ildikó) 1998/2. 111

Mungiu-Pippidi, Alina és Andreescu, Gabriel – Molnár Gusztáv (szerk): Napjaink liberális román értelmisége és az erdélyi kérdés

                                                                                                                                                (Lipcsey Ildikó)                   2001/1. 135

Nečak, Dušan: Határvita és propaganda (Szlovénia 1946–47)                                      (Szilágyi Imre)                     1999/2. 138

Neuschäfer, Hans Jörg: A spanyol cenzúra Franco idején                                           (Harsányi Iván)                   1996/1. 141

Novati, Giampaolo Calchi: Függetlenségi háború és iszlám fundamentalizmus Algériában (Kun Tibor)                             2000/2. 154

Nyevizsin, Vlagyimir Alekszandrovics: A Szovjetunió és a támadó háború 1941-ben             (Kolontári Attila)               1999/3. 126

Omelcsenko, Ny. A.: A „vehovista” hagyomány és az orosz emigráció                     (Kurunczi Jenő)                  1997/1.  95

Orde, Anne: Az 1922. évi csehszlovák államkölcsön                                                     (Fodor Mihályné)               1992/1. 107

Paczkowski, Andrzej: Lengyelország történetének fél évszázada 1939–1989             (Révész László)                    1998/3. 138

Paggi, Leonardo: Antifasiszta és köztársasági eszme Olaszországban                       (Kun Tibor)                          2000/2. 136

Palacios, Hector A.: Argentina. Válságország a válságos világban                            (Harsányi Iván)                   1998/2. 155

Palmer, D. S. (szerk.): Fényes ösvényen.                                                                          (Anderle Ádám)                   1995/2. 162

Panitch, Leo etc. (szerk.): Korunk munkássága                                                               (Jemnitz János)                   2001/2. 150

Paoloni, Lorenza – Aquaviva, Alesszandro: A Mussolini-ellenes merényletek        (Pete László)                        1997/3.  96

Pavlov, D. B. és Selohajev, V. V. (szerk.): Az orosz liberalizmus a századelőn                           (Lakatos Judit)                    1998/3. 104

Pejkovska, Penka: Bolgár–magyar kapcsolatok a két világháború közt                      (Niederhauser Emil)           2001/1. 107

Pelikan, Jaroslav: Szlipij biboros, az ukrán katolikus egyház újkori hőse                    (Orosz László)                      1994/1. 140

Popov, Jelena: Katonai közigazgatás a Vajdaságban                                                     (Bíró László)                        2000/1. 124

Raeff, Marc: Az orosz emigráció kultúrtörténete (1919–1939)                                      (Kurunczi Jenő)                  1993/2. 138

Rock, David (szerk.): Az ellentmondásos 1940-es évek                                                 (Szilágyi Ágnes Judit)        1998/3. 145

Rowley, Anthony: W. Churchill – a tehetetlenség és a dicsőség                                (Kiss Ágnes)                         1996/2. 101

Rádl, Emanuel: A cseh nemzetállamiság és a német kérdés megoldásának kritikája                 (Hamberger Judit)              1997/1. 100

Rupel, Dimitrij: Az önálló Szlovénia létrejötte                                                                 (Szilágyi Imre)                     1994/1. 147

Saarikoski, V. (szerk.): „Köztes”-Európa                                                                           (Niederhauser Emil)           1998/2. 127

Saint-Mleux, André: Indokína és a franciák 1945-ben                                                    (Kun Tibor)                          2000/1. 127

Santarelli, Enzo: Itália a második világháború után                                                        (Réti György)                       1997/2. 148

Scheck, Raffael: Svájci csoportok és a nácik                                                                   (Fodor Mihályné)               2000/2. 130

Scoppola, Pietro: A pártok köztársasága. A demokrácia Olaszországban (1945–1990) (Harsányi Iván)                              1995/2. 158

Seidler, Franz: Kollaboráció Hitlerrel, 1939–1945                                                            (Gosztonyi Péter)                1997/1. 108

Skaradzinski, Bohdan: Lengyel évek 1919–1920                                                             (Schmidt Andrea)                1996/2. 105

Spackman, Barbara: Az olasz fasizmus mint diszkurzív rendszer                                  (Garai Ildikó)                      2001/3. 134

Spanyol művek a Franco-rendszerről                                                                               (Kancsár Zita, Zalai Anyta, Kaczúr Ágnes)

                                                                                                                                                                                                1993/2. 143

Stanek, Tomas: A Szudétanémetek kitelepítése                                                              (Hamberger Judit)              1993/2. 169

Stan, Apostol: Iuliu Maniu. Nacionalizmus és demokrácia                                           (Lipcsey Ildikó)                   1998/2. 116

Stella, Gian Antonio: Trivenetó próbája 1945 után                                                         (Pankovits József)               1999/3. 134

Stergal, Rok: A laibachi garnizon tisztikara (1900–1914)                                                (Szilágyi Imre)                     2001/2. 141

Szelagowska, Gratyna: Norvégia és Dánia kollaborációja (1940–1945)                       (Nagy László Kálmán)       1997/1. 110

Szergejev, Je. Ju. – Ulunjan, Ar. A.: Orosz katonai ügynökök Európában 1900 és 1914 között (A. Sztikalin)

                                                                                                                                                (Fordította: Bodnár Erzsébet) 2001/1. 101

Szergij Tkacsov: A lengyelek kitelepítése Szovjet-Ukrajnából, Ternopoli megye (1944–46) (Udvari István)      1999/3. 119

Szlovénia története 1945 után                                                                                            (Szilágyi Imre)                     1993/2. 165

Szokolov, A. K. (szerk.): Az orosz nép hangja, 1918–1932                                            (Sinkovicz István)               1999/3. 102

Szovjet ügynök volt-e Pierre Cot?                                                                                     (Kiss Ágnes)                         1996/2. 117

Sztikalin, A.: Visinszkij Bukarestben (1944–1946)                                                           (Fordította: Bodnár Erzsébet) 2001/1. 118

Tanner, Rolf: „Látványos mutatvány”. Nagy-Britannia küzdelme a hatalomért és befolyásért Dél-Ázsiában, 1942–1950

                                                                                                                                                (Fordította: Fodor Mihályné) 1996/2. 134

Tenfelde, Klaus (szerk.): a XIX. és XX. századi bányászat társadalompolitikai kérdései (Karl Heinrich Kaufhold)          1993/1. 109

Terajima, Kenji (szerk.): Egy bolgár paraszt naplója                                                       (Niederhauser Emil)           1997/3.  86

Tomaszewski, Jerzy: Lengyel–cseh viszony I908-ban                                                   (Nagy László Kálmán)       1997/3. 100

Tschuy, Theo: Charles Lutz és a budapesti zsidók                                                        (Gosztonyi Péter)                1995/2. 151

Tweraser, Kurt K.: A katonai bíráskodás Ausztriában                                                  (1945–1950) (Fodor Mihályné) 1993/2. 158

Új romániai népszerű történelmi folyóirat. A Történelem Iratcsomói                          (Bogyirka Emil)                  1997/3. 121

Ukrajnai nemzetiségtörténet dokumentumokban                                                            (Tóth István)                        1998/2. 138

Vandalkovszkaja, M. G.: P. N. Miljukov, A. A. Kizevetter – történelem és politika   (Kurunczi Jenő)                  1994/2. 157

Varnjes, Bozena – Soljan: A csehszlovák–jugoszláv korridor kérdése horvát nézőpontból (Bíró László)                          1993/2. 130

Venn, Fiona: Olaj és diplomácia                                                                                         (Abu Salem Abdel Naser) 1999/2. 113

Volkmann, Hans-Erich: A balti német történetírás a nemzetiszocializmus szolgálatában (Erős Vilmos)                               1998/1. 144

Voronov, V.: Csang Kaj sek. A kínai „Bonaparte” sorsa                                               (Menyhárt Lajos)                1992/1. 102

Vraukó Tamás: Észak-Írország hosszú háborúja.                                                                                                            1995/1.  52

Weinberg. Gerhardt L.: A II. világháború története                                                       (Gosztonyi Péter)                1998/1. 146

Werth, Nicolas: Hogyan éheztette ki Sztálin Ukrajnát?                                                 (Kisérdi Viktória)               1996/1. 136

Wettig, Gerhald: Sztálin és a német újraegyesítés kérdése 1952-ben                          (Fodor Mihályné)               1995/1. 143

Williams, Kieran: A prágai tavasz                                                                                     (Magyarics Tamás)             1999/2. 144

Wolf, az NDK szuperkémje                                                                                                 (Gosztonyi Péter)                1997/3. 118

Wyszczelski, Lech: Varsó 1920-ban                                                                                  (Révész László)                    1997/1. 106

Zaffi, Davide: Magyar kisebbségvédelmi törekvések a két világháború között                        (Réti György)                       1995/1. 132

Zalc, Claire: A Harlem                                                                                                          (Kisérdi Viktória)               1997/1. 104

Zanden, Jan Luiten van: A holland bankrendszer 1914–1940 között                           (Földvári Péter)                  2001/3. 123

Zavacká, Katarína: Jogrendszerek és hagyományok Szlovákiában 1918 után                           (Niederhauser Emil)           1995/1. 129

Zurowski, Michael: A második lengyel hadtest és a brit politika                                 (Fodor Mihályné)               1994/2. 174

 

Vissza a lap tetejére