Klió 1997/3.

6. évfolyam

Egy bolgár paraszt naplója

 

A tokiói bolgár szakértő roppant érdekes anyagot adott közre ebben a kötetben. 1994-ben fényképezhette le a család által megőrzött 1900. évi naplót amely, társadalomtörténeti forrásként nagyon hasznos lehet. Közli a teljes szöveget korabeli helyesírással és igen sok nyelvi jegyzettel, ezek a nyelvjárási elemek irodalmi változatára utalnak, másutt a rövidítések feloldására. A magyarázatok természetesen angol nyelvűek. A kötet végén közli az eredeti kézirat fakszimiléjét is.

Ilija Jankov az észak-bulgáriai Bjala Cserkva kisváros lakója volt. Naplójában valóban napról-napra bejegyezte, milyen munkát végzett, merre járt, milyen volt az időjárás. Vagyonosabb földműves lehetett, mert többször esik szó arról, hogy pénzt adott kölcsön másoknak. Tekintélyes ember is lehetett, novemberben iskolafelügyelővé választották. A téli időben szinte minden estéjét a Bolgár Népi Földműves Szövetség (ekkor már parasztpárt) helyiségében vagy az olvasó­körben töltötte. Időnként könyveket is vett kölcsön, címük után ítélve tudo­mányos ismeretterjesztő műveket. Sokszor esik szó arról, hogy együtt dolgozott a helyi pappal, de templomlátogatásról nincs szó. Atyja halálát is csak egy rövid mondatban említi, és feljegyzi, ha valamilyen nagyobb ünnep volt. A napló tanúskodik róla, hogy akkor a bolgár parasztság már írástudó, s egyúttal szekularizált.

Minderről azonban a készülő második kötetben lesz majd szó, ebben lesznek a történeti és néprajzi magyarázatok. Remélhetőleg mielőbb megjelenik ez a kötet is. Nyilván bőséges tanulságokkal szolgál majd.

 

Kenji Terajima (Ed.): The Diary of a Bulgarian Peasant Iliya Yankov for the Year 1900. (Ilija Jankov bolgár paraszt naplója az 1900-as évekből) I. Text and Notes. Tokyo, 1997, Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, XII. 287 p. Studia Culturae Islamicae 38.

 

Niederhauser Emil